Behandeling van een twijgbreukje pols (greenstickbreuk)

Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (greenstickbreuk). Het is een knikje in het bot. We behandelen dit met een brace en een sling. Dit is een soort mitella. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en instructies voor thuis.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een kleine breuk (knikje) in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (twijgbreuk).
 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder restklachten.
 • We maken geen standaard poliklinische controleafspraak, dit is over het algemeen niet nodig.
 • De sling kan verwijderd worden zodra de pijn dit toelaat. De brace mag na 2 weken verwijderd worden. Indien uw kind dan nog teveel pijn heeft kan het gebruik van de brace en de sling in de derde week afgebouwd worden.
 • Om stijfheid van de pols te voorkomen is het belangrijk dat uw kind na 1-2 weken begint met bewegen van de pols.
 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de brace vindt u in de Virtual Fracture Care app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur contact opnemen via de breuklijn: 088 250 7126.

De behandeling

Dit twijgbreukje van de pols of onderarm komt vaak voor bij kinderen. Het wordt ook wel een twijgbreukje genoemd, omdat het knikje in het bot lijkt op het buigen van een flexibel takje van een boom. We behandelen deze breuk met een afneembare brace en een sling. Dit is een soort mitella.

0-2 weken

 • Verwijder de sling zodra de pijn het toelaat.
 • Blijf de brace nog dragen.

2-3 weken

 • Verwijder de brace zodra de pijn het toelaat.

3-5 weken

 • Uw kind kan de pols weer vrij bewegen.

Na 5 weken

 • Uw kind kan weer sporten en gymmen.

Instructies

Volg de volgende instructies voor een goede genezing:

 • De brace en sling houden de arm in een prettige positie.
 • Uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dat toelaat. De brace mag na 2 weken verwijderd worden. Heeft uw kind na 2 weken nog te veel pijn? Dan mag uw kind het gebruik van de brace en sling in de derde week langzaam afbouwen. Daarna moet de brace afblijven.
 • De breuk zit dicht bij de pols. Daarom is het belangrijk dat uw kind na 1 tot 2 weken begint met bewegen. Dat voorkomt stijfheid van de pols en het bevordert de genezing en het herstel.
 • Na 3 weken mag uw kind voorzichtig weer alle activiteiten uitvoeren. Dit is op geleide van pijnklachten, dus alleen als hij de pijn kan verdragen. Als het niet lukt, kan uw kind beter nog even wachten.
 • Tijdens het douchen mag de brace even worden verwijderd. Let er op dat de arm helemaal droog is voor u de brace weer omdoet. Instructies over het opnieuw aanbrengen van de brace kunt u vinden in de app.
 • Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in.

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. Meestal geneest de breuk binnen enkele weken volledig.
 • Blijft uw kind pijn houden of blijft de pols minder goed functioneren? Neem dan contact op met de breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

Brace opnieuw omdoen

Als u de brace heeft afgehaald, bijvoorbeeld om te douchen, ziet u in de Virtual Fracture Care app onder 'onderarm en pols > twijgbreukje', hoe u deze weer om moet doen.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de pols beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de pols, oefent uw kind de pols ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.  

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via de breuklijn: 088 250 7126.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 1 juni 2023

Code: GIPS21