Behandeling met zoledroninezuur thuis

U wordt binnenkort thuis via een infuus behandeld met het geneesmiddel zoledroninezuur. In deze folder vindt u informatie over het geneesmiddel en de organisatie van de toediening thuis.

Wat is zoledroninezuur?

Zoledroninezuur is een medicijn dat gebruikt wordt als de verhouding tussen botaanmaak en botafbraak verstoord is. Bijvoorbeeld bij osteoporose (botontkalking), kwaadaardige ziekten met uitzaaiingen in de botten of bij een verhoogd calciumgehalte in het bloed. Ook vrouwen die na de overgang borstkanker krijgen, wordt soms zoledroninezuur geadviseerd. Zoledroninezuur remt de afbraak van bot. Dit maakt de botten sterker en verkleint de kans op botbreuken en botpijn. Bij een hoge calciumspiegel in het bloed kan zoledroninezuur deze spiegel verlagen.

Hoe vaak en in welke dosering u zoledroninezuur krijgt, is afhankelijk van uw ziektebeeld en bloeduitslagen. Uw arts informeert hierover. Ter ondersteuning van de botopbouw, krijgt u ook dagelijks een aanvullende dosis calcium en vitamine D voorgeschreven. U krijgt hier een recept voor van uw arts of verpleegkundig specialist.

Gang van zaken

De apotheek van het Diakonessenhuis levert het geneesmiddel. Uw behandelaar meldt u aan bij de thuiszorgorganisatie. De thuiszorg neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor toediening. Een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg komt bij u thuis om het geneesmiddel toe te dienen. Artsen en verpleegkundigen van het Dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie van het Diakonessenhuis coördineren de behandeling en stemmen deze af met de thuiszorg.

Bewaren van het geneesmiddel

Bewaar de zoledroninezuur volgens de bewaarinstructies op de verpakking. Bewaar zoledroninezuur beneden de 25 ºC, maar niet in de koelkast. Houd het geneesmiddel buiten bereik van kinderen.

Voorbereiding

  • Voor het starten met zoledroninezuur is het van belang dat uw gebit gezond is. Daarom adviseren wij u om voorafgaand aan de behandeling een afspraak bij de tandarts of mondhygiënist te maken voor een controle van uw gebit. Als u een kunstgebit heeft, dan is dit niet nodig. Als u implantaten heeft is deze controle wél nodig.
  • Zoledroninezuur onttrekt vocht aan het lichaam. Drink daarom de dag voorafgaand aan de toediening en de dag van de toediening 1,5 liter vocht.
  • Informeer uw arts of verpleegkundig specialist over alle medicijnen die u gebruikt, ook over medicijnen die u zonder recept gebruikt.
  • Voorafgaand aan de toediening van zoledroninezuur moet u bloed laten afnemen. Uw arts of verpleegkundig specialist bespreekt met u wanneer u dit moet doen. U kunt hier zelf een afspraak voor maken in het Diakonessenhuis.

De toediening

Een verpleegkundige van de thuiszorg maakt de zoledroninezuur bij u thuis klaar voor gebruik en dient dit via een infuus toe. Dit kan via een infuusnaald die de verpleegkundige bij u thuis inbrengt of via een PICC lijn of Port-a-cath als u deze heeft. Het toedienen duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. De thuiszorgverpleegkundige is in totaal ongeveer 60 minuten bij u thuis vanwege de voorbereidingen en het naspoelen van het infuus.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan zoledroninezuur bijwerkingen veroorzaken. Scan de QR-code om de volledige bijsluiter van dit geneesmiddel te lezen.

QR Zoledroninezuur

Zoledroninezuur geeft in zeldzame gevallen een ernstige ontsteking van het kaakbot. Daarom is het van belang vooraf een gezond gebit/mondholte te hebben. Dat verkleint de kans hierop. Ook tijdens behandeling met zoledroninezuur blijft het belangrijk het gebit goed te verzorgen. Neem contact op met het dagbehandelcentrum als u:

  • pijn, zwelling of gevoelloosheid voelt aan uw kaak;
  • een gevoel van een 'zware kaak' heeft;
  • een loskomende tand heeft of onlangs heeft gehad. Uw arts zal beoordelen of een bezoek aan uw tandarts noodzakelijk is. Het kan zijn dat uw arts de behandeling tijdelijk moet stoppen.

U kunt last krijgen van een lichte temperatuursverhoging, griepachtige verschijnselen of ontstekingsachtige verschijnselen in het bloedvat waar het infuus is ingebracht. Deze bijwerkingen zijn mild van aard en verdwijnen meestal na een korte tijd (24 uur tot 3 dagen na het infuus). U kunt de kans op het optreden van symptomen verminderen door vlak na het infuus paracetamol in te nemen.

In zeer zeldzame gevallen kunt u last hebben van sufheid en slaperigheid na de toediening van zoledroninezuur. In dat geval adviseren wij u om geen auto te rijden. Dit advies geldt zolang u last heeft van de bijwerking.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze folder staan, vertel dat dan aan uw arts, verpleegkundig specialist of de thuiszorgverpleegkundige.

Adviezen voor thuis

Als u tijdens de behandeling met zoledroninezuur naar de tandarts gaat of een tandheelkundige ingreep moet ondergaan, informeer dan uw tandarts dat u met zoledroninezuur wordt behandeld.

Problemen thuis

Bij problemen rond de toediening van zoledroninezuur thuis kunt u tijdens kantooruren bellen met het dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bij spoedklachten contact opnemen met de Spoedeisende hulp. De telefoonnummers vindt u onder het kopje ‘Vragen en bereikbaarheid’. Meld dat u zoledroninezuur krijgt toegediend.

Vragen en bereikbaarheid

Met vragen kunt u als volgt terecht:

Thuiszorgorganisatie Expertcare: voor vragen over de thuistoediening
030 600 8722

Dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie: voor medische vragen
088 250 6653

Poliklinische apotheek Diakonessenhuis: voor vragen over levering van medicatie
088 250 5060 (Utrecht)
088 250 9060 (Zeist)

Spoedeisende hulp Diakonessenhuis: voor spoedvragen buiten kantooruren
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 11 april 2023

Code: ONC20