Bekkenbodempolikliniek

Voor onderzoek en behandeling van bekkenbodemklachten kunt u in het Diakonessenhuis (locatie Utrecht en Zeist) terecht op de bekkenbodempolikliniek. In deze folder vindt u informatie over de polikliniek en leest u wat u kunt verwachten van uw eerste afspraak. Lees de folder goed door voordat u naar het ziekenhuis komt.

Over de meeste aandoeningen waarvoor u op de bekkenbodempolikliniek komt, vindt u informatie op de website van het Diakonessenhuis. Daarnaast kunt u terecht op de patiëntenwebsite van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Algemeen

Bekkenbodem en bekkenbodemklachten

In de volgende gevallen kan sprake zijn van bekkenbodemproblemen:

  • moeite hebben met ophouden van de urine;
  • vaak moeten plassen;
  • het gevoel hebben dat er iets uit de vagina zakt;
  • verstopping;
  • verlies van ontlasting.

De bekkenbodem, blaas, darmen en schede liggen dicht bij elkaar. Daarom komen vaak verschillende klachten tegelijkertijd voor.

Voor veel vrouwen belemmeren de klachten het dagelijks leven. Soms worden sociale contacten uit de weg gegaan of worden hobby’s zoals sporten en reizen opgegeven. Dit is niet nodig want meestal zijn bekkenbodemproblemen goed te behandelen. Het is dan ook belangrijk dat u uw klachten met de gynaecoloog of de bekkenbodemverpleegkundige bespreekt.

De bekkenbodempolikliniek

In het Diakonessenhuis vindt onderzoek en behandeling van bekkenbodemklachten plaats op de bekkenbodempolikliniek. Dit is een speciaal spreekuur op de polikliniek Gynaecologie voor patiënten met klachten als zoals urineverlies, vaak plassen, ontlastingverlies en/of verzakkingsklachten. Op de bekkenbodempolikliniek worden uw klachten uitgebreid onderzocht om de oorzaak vast te stellen en een behandeling in gang te zetten.

Tijdens uw bezoek aan de bekkenbodempolikliniek spreekt u een gynaecoloog en/of de bekkenbodemverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor vrouwen met incontinentie- en verzakkingsklachten. Zij voert verpleegkundige en medische taken uit.

Voorbereidingen

Afspraak maken

De eerste afspraak kan zowel door uw huisarts als door uzelf worden gemaakt. Voor de eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wij streven ernaar u binnen twee weken op de polikliniek te zien. Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek gynaecologie. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak vindt u achter in deze folder.

Voorbereiding thuis

Als u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging toegestuurd samen met deze informatiefolder, twee zogenaamde mictielijsten (plaslijsten) en een vragenlijst. Wij verzoeken u de vragenlijst en de mictielijsten voor uw afspraak in te vullen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren telefonisch doorgeven? Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Meenemen naar de poliklliniek

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt bij uw bezoek aan de polikliniek:

  • de verwijsbrief van de huisarts;
  • identiteitsbewijs en verzekeringspapieren;
  • een lijstje met de dosering van de medicijnen die u gebruikt of al uw medicijnen;
  • de ingevulde mictielijsten;
  • ingevulde vragenlijst.

Gang van zaken op de poliklliniek

U meldt zich bij de balie van de polikliniek gynaecologie. De assistente neemt de eventuele verwijsbrief en de door u ingevulde mictielijsten en vragenlijst in ontvangst. Zij vertelt u in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen.

Eerst heeft u een afspraak met de bekkenbodemverpleegkundige. Zij vraagt naar uw klachten en beantwoordt uw vragen. Hierna gaat zij met u naar de gynaecoloog voor een gynaecologisch onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen wordt met u besproken welke onderzoeken of behandeling in uw geval nodig zijn.De bekkenbodemverpleegkundige informeert u verder over de voorgestelde onderzoeken of behandeling.

De assistente van de polikliniek maakt eventuele vervolgafspraken voor u. Houd er rekening mee dat u voor uw eerste bezoek aan de bekkenbodempolikliniek één tot anderhalf uur in het ziekenhuis bent.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Telefoonnummers

Bekkenbodemverpleegkundige
088 250 6817

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 20 december 2018

Code: GYN18