Bekkenbodempolikliniek

Voor onderzoek en behandeling van bekkenbodemklachten kunt u in het Diakonessenhuis (locatie Utrecht en Zeist) terecht op de bekkenbodempolikliniek. In deze folder vindt u informatie over de polikliniek en leest u wat u kunt verwachten van uw eerste afspraak.

Over de meeste aandoeningen waarvoor u op de bekkenbodempolikliniek komt, vindt u informatie op de onze website. Ook kunt u terecht op:

Bekkenbodemproblemen | De Gynaecoloog
Stichting Bekkenbodem4All

Algemeen

Bekkenbodem en bekkenbodemklachten

In de volgende gevallen kan sprake zijn van bekkenbodemproblemen:

  • moeite hebben met ophouden van de urine
  • vaak moeten plassen
  • het gevoel hebben dat er iets uit de vagina zakt
  • verstopping
  • pijnklachten in de bekkenbodem
  • pijnklachten bij het vrijen

De bekkenbodem, blaas, darmen, baarmoeder en schede liggen dicht bij elkaar. Daarom komen vaak verschillende klachten tegelijkertijd voor.

Voor veel vrouwen belemmeren de klachten het dagelijks leven. Soms worden sociale contacten uit de weg gegaan of worden hobby’s zoals sporten en reizen opgegeven. Dit is niet nodig want meestal zijn bekkenbodemproblemen goed te behandelen. Het is dan ook belangrijk dat u uw klachten met de gynaecoloog of de bekkenbodemverpleegkundige bespreekt.

De bekkenbodempolikliniek

In het Diakonessenhuis vindt onderzoek en behandeling van bekkenbodemklachten plaats op de bekkenbodempolikliniek. Dit is een speciaal spreekuur op de polikliniek Gynaecologie voor patiënten met klachten als zoals urineverlies, vaak plassen, ontlastingverlies en/of verzakkingsklachten. Op de bekkenbodempolikliniek worden uw klachten uitgebreid onderzocht om de oorzaak vast te stellen en een behandeling in gang te zetten.

Tijdens uw bezoek aan de bekkenbodempolikliniek spreekt u een gynaecoloog en/of de bekkenbodemverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor vrouwen met incontinentie- en verzakkingsklachten. Zij voert verpleegkundige en medische taken uit.

Voorbereidingen

Afspraak maken

Voor de eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Als de verwijzing bij ons binnen is, worden de afspraken met u ingepland. 

De eerste afspraak is een telefonische afspraak met een verpleegkundige die met u de klachten in kaart brengt. Daarna volgt een afspraak op de polikliniek met de gynaecoloog en de verpleegkundige. Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek Gynaecologie. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak vindt u aan het einde van deze folder.

Voorbereiding thuis

Als de afspraken met u zijn ingepland, krijgt u zo snel mogelijk een vragenlijst toegestuurd met een mictielijsten (plaslijsten). Wij verzoeken u de vragenlijst en de mictielijsten vóór uw afspraak in te vullen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren telefonisch doorgeven? Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Meenemen naar de polikliniek

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt bij uw bezoek aan de polikliniek:

  • de verwijsbrief van de huisarts
  • identiteitsbewijs en verzekeringspasje
  • een actueel medicatieoverzicht van de medicijnen die u gebruikt
  • de ingevulde vragenlijst en mictielijsten, als deze niet online zijn ingevuld

Gang van zaken op de polikliniek

De eerste afspraak vind telefonisch plaats met de bekkenbodemverpleegkundige. Hiervoor is het de bedoeling dat u de vragenlijsten heeft ingevuld zodat zij die met u kan doornemen. Zij vraagt naar uw klachten en beantwoordt uw vragen.

Als u voor de eerste keer in het Diakonessenhuis komt, meld u dan ongeveer een kwartier voor uw afspraak bij de balie Patiënteninschrijving. Zij zetten uw gegevens in het elektronisch systeem.

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Gynaecologie. Daar hoort u in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen. 

De gynaecoloog neemt met u door welke klachten u ervaart. Daarna gaat u met de gynaecoloog naar de onderzoekskamer voor een gynaecologisch onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen bespreekt de gynaecoloog met u welke onderzoeken of behandeling in uw geval nodig zijn. De bekkenbodemverpleegkundige informeert u verder over de voorgestelde onderzoeken of behandeling.

De bekkenbodemverpleegkundige maakt eventuele vervolgafspraken voor u. Het bezoek aan de bekkenbodempolikliniek duur ongeveer 30 tot 45 minuten.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 juni 2023

Code: GYN18