Beter uit bed

U bent opgenomen in het ziekenhuis. Voor uw herstel is het belangrijk dat u zo veel mogelijk uit bed komt en in beweging blijft. In het ziekenhuis proberen wij u hiertoe aan te sporen en u te helpen. In deze folder leggen wij uit waarom bewegen belangrijk is en hoe u hieraan mee kunt werken.

Waarom uit bed?

Niet bewegen is slecht voor uw spieren. Als u een aantal dagen op bed ligt, merkt u dat meteen bij het uit bed komen en het lopen. In sommige gevallen lukt lopen zelfs helemaal niet meer. Door inactiviteit gaan spieren snel achteruit. Dit begint al op de eerste dag. Het herstel van spieren kan daarentegen weken of maanden duren. Bij oudere patiënten herstellen de spieren nog langzamer. Ook uw longfunctie neemt af door het liggen op bed. Het snel starten van het uit bed gaan en lopen, zorgt direct voor herstel van uw longfunctie. Verder is bewegen goed voor uw botten, uw conditie en geeft het u een goed gevoel.

Kortom, door uit bed te komen en in beweging te blijven, kunt u achteruitgang voorkomen en werkt u mee aan uw herstel. Hoe eerder u tijdens uw opname uit bed komt, hoe sneller u activiteiten uit het dagelijks leven - zoals naar het toilet gaan, aankleden en wassen - weer kunt oppakken.

Bewegen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis zorgen wij er samen met u voor dat u binnen uw fysieke grenzen zoveel mogelijk uit bed komt en kunt bewegen. In overleg met u maken wij een inschatting van uw mogelijkheden. Kunt u zelfstandig uit bed, of met hulp van bijvoorbeeld familie of een verpleegkundige? Heeft u misschien een loophulpmiddel nodig? En hoe ver kunt u lopen: alleen in uw kamer, over de afdeling of door het ziekenhuis? Tijdens uw opname bespreken wij met u wat u al mag en kan. Zo nodig krijgt u een behandeling van de fysiotherapeut om het bewegen te verbeteren. Om u te helpen om meer in beweging te komen, krijgt u een beweegadvies.

Tips tijdens de opname

  • Zorg dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent door in een stoel te zitten en regelmatig een stukje te lopen. Net als thuis is een bed om ‘s nachts in te slapen of overdag kort uit te rusten.
  • Draag overdag gewone kleding (en niet uw pyjama).
  • Draag goede schoenen die de hielen omsluiten. 
  • Probeer de dingen die u zelfstandig kunt, zelf te doen.
  • Eet indien mogelijk aan tafel, niet in bed. 
  • Zorg dat u eventuele loophulpmiddelen die u thuis gebruikt, ook meeneemt naar het ziekenhuis. Zet uw naam erop zodat wij weten dat dit uw loophulpmiddel is.
  • Het bezoekuur is een goed moment om zo mogelijk een stukje te lopen met uw bezoek.

Na opname

Ook na uw ziekenhuisopname is het belangrijk om in beweging te blijven. Probeer regelmatig een stukje te wandelen en pak de trap in plaats van de lift. Het zijn juist de simpele dagelijkse bewegingen die veel effect hebben.

Informatiefilmpje

Zie voor meer informatie ook ons informatiefilmpje over dit onderwerp. Deze is te vinden op Youtube (zoeken op Beter uit bed Diakonessenhuis), via onze website of via onderstaande QR-code.

Afbeelding van een QR-code

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 juni 2019

Code: FYSIO25