Bevalling na een eerdere keizersnede

In deze folder vindt u informatie over de bevallen na een eerdere keizersnede. De gynaecoloog heeft enkele zaken al met u besproken of gaat deze bij de volgende afspraak met u bespreken. In deze folder kunt u de informatie alvast lezen voor het gesprek of nog eens rustig nalezen. Op diverse zaken wordt wat dieper ingegaan. Het kan zijn dat uw persoonlijke situatie anders is dan wordt beschreven. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw gynaecoloog.

Wat betekent een keizersnede voor een volgende zwangerschap en bevalling?

In Nederland bevalt 1 op de 5 vrouwen met een keizersnede. Veel vrouwen worden nadien opnieuw zwanger. Na een keizersnede bestaat er bij een volgende zwangerschap een medische indicatie. Dat wil zeggen dat uw zwangerschap dan door, of in overleg met, de gynaecoloog vervolgd moet worden en dat u in het ziekenhuis moet bevallen. Met uw gynaecoloog bespreekt u hoe de komende bevalling gaat plaatsvinden.

Vaginale bevalling of keizersnede?

Meestal is er een keuze tussen een vaginale bevalling of opnieuw een keizersnede. Beide manieren van bevallen zijn zeer veilig, maar hebben elk hun eigen voor- en nadelen.

Uw gynaecoloog vraagt tijdens het gesprek naar uw medische voorgeschiedenis en het beloop van de voorgaande zwangerschappen en bevallingen. Informatie over de eerdere keizersnede (de reden voor de keizersnede, de ontsluiting van de baarmoedermond op het moment van de keizersnede en uw eigen ervaringen) worden in overweging genomen evenals het beloop van de huidige zwangerschap. 

Uw gynaecoloog bespreekt met u de verschillende opties om zo een plan voor de bevalling te maken dat het best bij uw medische achtergrond en uw eigen wensen past.

Wat zijn de voordelen van een vaginale bevalling?

De voordelen van een geslaagde vaginale bevalling zijn:

 • Een natuurlijke bevalling.
 • Een grotere kans op een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling in de toekomst.
 • Een sneller herstel en korter verblijf in het ziekenhuis.
 • Minder pijn na de bevalling.
 • Er hoeft geen chirurgische ingreep plaats te vinden.

Hoe groot is de kans dat een vaginale bevalling lukt?

Van alle vrouwen met een eerdere keizersnede zal 60 tot 80% een geslaagde vaginale bevalling hebben als ze voor een vaginale bevalling kiezen. Als u al een keer eerder vaginaal bevallen bent, is de kans op een geslaagde vaginale bevalling 90%. Als u nog nooit eerder vaginaal bent bevallen, als u ingeleid dient te worden, overgewicht hebt of de voorgaande keizersnede werd uitgevoerd omdat de bevalling niet vorderde, is die kans iets lager dan 50 tot 70%.

Wat zijn de nadelen van een vaginale bevalling?

 • Er bestaat 25% kans op alsnog een (spoed) keizersnede. Dit is iets hoger dan bij vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen. Bij hen is het risico op een (spoed) keizersnede namelijk 20%. De meest voorkomende redenen om alsnog te kiezen voor een nieuwe keizersnede zijn dat de bevalling niet vordert of onzekerheid of het kind nog in goede conditie verkeert.
 • Het risico op een bloedtransfusie of infectie van de baarmoeder is 1% hoger in vergelijking met vrouwen die kiezen voor een geplande keizersnede.
 • Er is een klein risico op een littekenruptuur  (baarmoederruptuur of uterusruptuur). Het litteken in de baarmoeder ontstaan als gevolg van de vorige keizersnede, kan tijdens de bevalling verzwakken en/of opengaan. Als het litteken open gaat kan dit soms ernstige gevolgen hebben voor uw kind, maar ook voor u vanwege het risico op bloedverlies. De kans op een zo geheten “uterusruptuur” is ongeveer 0,8-1,0%. Dat risico kan iets verhogen als de bevalling wordt ingeleid of als de weeën tijdens de bevalling worden gestimuleerd omdat ze te zwak zijn om in een goed tempo te ontsluiten. Als er een verdenking is op een uterusruptuur tijdens de bevalling moet uw kind via een spoedkeizersnede geboren worden.

Wat is het risico voor de baby?

Het risico dat uw kind overlijd of ernstige schade ondervindt als u voor een vaginale bevalling kiest is erg klein. Ongeveer 0,15 %, of 1,5 per 1000 vaginale bevallingen. Dit is niet hoger dan wanneer u voor de eerste keer zou bevallen, maar wel iets hoger dan wanneer u voor een geplande keizersnede zou kiezen. Hierbij is dat risico namelijk 0,1% of 1 per 1000 bevallingen. Dit risico dient te worden afgewogen tegenover de risico’s van een geplande keizersnede.

Wanneer is een vaginale bevalling niet de beste keuze?

Er zijn enkele redenen waarbij een geplande keizersnede een veiligere optie is:

 • Als u in het verleden meer dan één keizersnede hebt gehad.
 • Als u tijdens een vorige zwangerschap reeds een litteken- of uterusruptuur hebt gehad.
 • Als de snede tijdens de vorige keizersnede in de lengterichting (verticaal) van de baarmoeder is gemaakt (dit noemen we een klassieke keizersnede).
 • Als u een andere zwangerschapscomplicatie of reden hebt die een keizersnede vereist.

Wat zijn de voordelen van een geplande keizersnede?

 • Er is bijna geen risico op een littekenruptuur.
 • Sommige zeldzame risico’s van de vaginale bevalling worden nog verder verminderd: dit geldt vooral voor het risico op overlijden of zuurstoftekort bij het kind (0,05%).
 • De datum van de bevalling wordt gepland (bij voorkeur vanaf een week voor de uitgerekende datum). Er is 10% kans dat u voor deze datum toch weeen of gebroken vliezen krijgt. Samen met de gynaecoloog maakt u een plan wat te doen als dit gebeurt.

Wat zijn de nadelen van een geplande keizersnede?

 • De ingreep is mogelijk iets gecompliceerder als u al eerder een keizersnede heeft gehad. Dit komt door het littekenweefsel waardoor de ingreep ook iets langer kan duren. Door het littekenweefsel is er ook meer kans op vergroeiingen en mogelijke schade door de operatie aan de darmen en blaas.
 • Er is een langere herstelperiode. Een keizersnede blijft een middelgrote chirurgische ingreep. Ook kunt u na deze ingreep vermoeider zijn dan na een normale bevalling.
 • Ademhalingsproblemen bij uw baby. Ademhalingsproblemen bij kinderen komen vaker voor na een keizersnede, maar zijn meestal van voorbijgaande aard en duren niet lang. Soms moet het kind hiervoor toch op een speciale afdeling worden opgenomen. De keizersnede plannen in de 39e week verkleint het risico op deze ademhalingsproblemen. 
 • Noodzaak voor een keizersnede in de toekomst. Bij elke keizersnede treedt er meer littekenweefsel op. Dit maakt een vaginale bevalling maar ook een toekomstige keizersnede gecompliceerder. Tevens is er in de toekomstige zwangerschappen een verhoogd risico op een voorliggende moederkoek of een doorgroei van de moederkoek in het litteken van de keizersnede. Dit kan soms met levensbedreigende bloedingen gepaard gaan waardoor het verwijderen van de baarmoeder noodzakelijk kan zijn. Deze risico’s stijgen met elke keizersnede. Afhankelijk van hoeveel kinderen u in de toekomst wenst, kunt u dit in overweging nemen bij het maken van uw keuze.

Wat gebeurt er als ik spontane weeën en/of gebroken vliezen krijg en een vaginale bevalling heb gepland?

We raden u aan om in het ziekenhuis te bevallen zodat bij eventuele complicaties onmiddellijk ingegrepen kan worden. U neemt contact op met het ziekenhuis zodra u regelmatige weeën hebt of gebroken vliezen (vochtverlies) opmerkt . Uiteraard geldt daarnaast dat u ook contact moet opnemen met het ziekenhuis bij bloedverlies, minder leven voelen of andere klachten die u niet vertrouwt. Zodra is vastgesteld dat de bevalling op gang is gekomen, worden de harttonen van uw kind continu geregistreerd. Als u dat wenst kunt u ook om een ruggenprik als pijnstilling vragen.

Wat gebeurt er als ik niet vanzelf weeën krijg en een vaginale bevalling heb gepland?

Als u niet vanzelf gaat bevallen voor 42 weken of als er een medische indicatie bestaat om u eerder te laten bevallen, bespreekt uw gynaecoloog de verschillende mogelijkheden met u. Er kan gekozen worden om de bevalling in te leiden. Dit verhoogt het risico op een littekenruptuur iets. U kunt ook alsnog kiezen voor een geplande keizersnede.

Wat gebeurt er als ik voor de geplande keizersnede heb gekozen en ik spontaan weeën en/of gebroken vliezen krijg

U neemt contact op met het ziekenhuis. Afhankelijk van de ontsluiting en de zwangerschapsduur wordt meestal de geplande keizersnede vervroegd uitgevoerd.

Een uitzondering hierop is als de weeën  starten en/of de vliezen zijn gebroken voor 37 weken zwangerschapsduur of als de ontsluiting al vergevorderd is.

De gynaecoloog, arts assistent of klinisch verloskundige beoordeelt dan wat voor u en uw kind het beste plan is. Dit kan betekenen dat een poging tot een vaginale geboorte van uw kind op dat moment een betere keuze is. Uiteraard wordt dit met u besproken.

Hoe verder?

Uw gynaecoloog maakt met u een plan voor de bevalling en bespreekt deze punten met u.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze met uw gynaecoloog of klinisch verloskundige op de polikliniek bespreken.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de test

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 april 2019

Code: VK19