Bijschildklierscintigrafie

U heeft een afspraak gemaakt voor een bijschildklierscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Een bijschildklierscintigram wordt gedaan om te kijken of de bijschildklieren vergroot zijn. Als er een bijschildklier vergroot is, kan de kalkstofwisseling verstoord zijn. De bijschildklieren bevinden zich in de hals bij de schildklier.

Voorbereidingen

Medicijnen

Voor het onderzoek moet u stoppen met bepaalde medicijnen. Bij het maken van de afspraak voor het onderzoek wordt dit met u doorgenomen.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Eerder onderzoek met jodiumhoudend contrast

Het is belangrijk dat u tenminste drie weken voor het onderzoek geen ander onderzoek op de afdeling Radiologie heeft ondergaan, waarbij jodiumhoudend contrast is gebruikt.

Het onderzoek

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Via een infuus in een ader van uw arm wordt de radioactieve stof 99mTc-pertechnetaat toegediend. Deze stof moet ongeveer 15 minuten inwerken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Vervolgens wordt u geroepen voor het maken van foto’s. Vlak voor de eerste foto krijgt u een drankje te drinken (natriumperchloraat). Dit natriumperchloraat is nodig om het stofje dat u via het infuus heeft gehad langzaam uit de schildklier te doen verdwijnen. Zo kan het tweede stofje dat u na de eerste opname via het infuus krijgt beter tot uiting komen.

Daarna gaat u op uw rug op een onderzoekstafel liggen met uw hoofd in een vacuümkussen. Dit is een hulpmiddel om uw hoofd goed stil te houden. Vervolgens komt er een grote camera (gammacamera) boven uw hals te staan. Er wordt gedurende vijf minuten een foto gemaakt.

Na deze foto krijgt u de tweede licht radioactieve stof 99mTc-sestamibi via het infuus toegediend. Tijdens het toedienen van deze stof moet u in dezelfde houding op de onderzoekstafel blijven liggen. Na deze tweede stof worden er weer foto’s gemaakt. 

Het is erg belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek:  de foto met het eerste stofje wordt over de foto met het tweede stofje gelegd zodat een eventueel vergrootte bijschildklier nog duidelijker zichtbaar wordt.

Afbeelding van een onderzoekstafel met gammacamera

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Soms wordt een uur later nog een foto gemaakt. Ook kan het zijn dat er doorsnede-opnamen worden gemaakt. Bij deze zogenaamde SPECT-CT draait de camera om u heen. Ook tijdens het maken van deze opnamen is het belangrijk dat u goed stil ligt. De SPECT-CT duurt 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van het onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 maart 2018

Code: NG08