Blaasspoeling bij chronische blaasontsteking en pijnklachten

Uw behandelend uroloog heeft u blaasspoeling voorgeschreven voor de behandeling van chronische blaasontsteking (urineweginfectie of cystitis) of pijnklachten (blaaspijnsyndroom). In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe u zich voorbereidt.

Wat is chronische blaasontsteking?

Chronische blaasontsteking (of cystitis) is een steeds terugkerende ontsteking van de blaas. Onze blaas is aan de binnenkant met een beschermdende laag bedekt, de zogenaamde GAG-laag. Bij chronische blaasontsteking is deze laag meestal beschadigd. Agressieve stoffen uit de urine kunnen dan door de beschermlaag heen dringen. De blaaswand wordt dan voortdurend geprikkeld, waardoor er ontstekingen kunnen optreden. Klachten daarbij kunnen zijn:

 • sterke aandrang
 • vaak plassen
 • aanhoudende pijn in de blaas- en bekkenomgeving

Wat is een blaasspoeling?

Een blaasspoeling is een behandeling tegen chronische blaasontsteking. De spoeling bevat stoffen die ervoor zorgen ervoor dat de GAG-laag zich herstelt en de blaaswand weer goed beschermd wordt. De spoeling wordt via een katheter toegediend.

Er zijn diverse merken blaasspoelingen op de markt. De meest voorkomende zijn:

 • DSMO (dymethylsulfoxide)
 • Cystitat
 • Gepan
 • Uracyst

Welk middel u voorgeschreven krijgt is onder andere afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten.

De behandeling

U krijgt de blaasspoelingen op de polikliniek Urologie. Meestal krijgt u zes weken lang elke week een spoeling.  Daarna krijgt u een afspraak bij de uroloog. Deze bespreekt met u hoe de behandeling verdergaat.

Soms kunt u de spoelingen ook zelf thuis toedienen, eventueel met hulp van iemand in uw omgeving of de thuiszorg. Daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

Voorbereiding

Het is de bedoeling dat de spoeling na toediening 1 uur in uw blaas blijft zitten. U moet in die tijd proberen niet te plassen. Drink daarom 2 tot 3 uur voor de spoeling zo weinig mogelijk.

Als u een blaasontsteking heeft of bloed verliest bij het plassen kan de behandeling mogelijk niet doorgaan. Neem in dat geval contact op met de polikliniek Urologie.

Gang van zaken tijdens de behandeling

Melden

U meldt zich op de polikliniek Urologie op de afgesproken tijd en locatie.

Toediening

De verpleegkundige brengt een katheter (slangetje) via de plasbuis in de blaas. Dit kan even een branderig gevoel geven. Via de katheter wordt eerst de blaas leeggemaakt. Dan wordt via diezelfde katheter langzaam de spoeling  in de blaas gebracht. Daarna haalt de verpleegkundige de katheter er weer uit en kunt u naar huis.

Na de behandeling

Adviezen voor thuis

 • Plas de spoeling pas 1 uur na de toediening uit.
 • De spoeling kan vlekken geven op uw huid en kleding. Probeer daarom niet te morsen.
 • Voor de heren: plas de eerste dag zittend om opspatten te voorkomen.

Bijwerkingen

Meestal verloopt de behandeling zonder bijwerkingen. Soms kunnen bijwerkingen optreden die na de spoeling weer verdwijnen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • pijn bij het plassen
 • vaak moeten plassen
 • bloed in de urine
 • ontsteking van de prostaat
 • Voor DSMO geldt: vlak na de spoeling kunt u een zware geur verspreiden die lijkt op de geur van knoflook en uien. Het is verstandig dan geen afspraken te maken waarbij dit lastig zou zijn. Het komt niet bij iedereen voor en kan ook per spoeling verschillen.

Neem contact op met de polikliniek Urologie

 • als u koorts krijgt
 • als u bloed gaat plassen tussen de spoelingen door
 • als u de spoeling niet lang genoeg in de blaas kunt houden

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het telefoonnummer vindt u hieronder.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 6 februari 2024

Code: URO52