Borstreconstructie

In overleg met de plastisch chirurg heeft u besloten om een borstreconstructie te ondergaan. Voor deze ingreep wordt u opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de folder 'Opname in het Diakonessenhuis'.

Wat is een borstreconstructie?

Een borstreconstructie is het creëren van een nieuwe borst of het herstellen van een borst. Deze ingreep wordt toegepast bij vrouwen die door een borstoperatie vanwege borstkanker een borst of een deel van de borst kwijt zijn geraakt. Een borstreconstructie kan aansluitend op de operatie van de oncologisch chirurg gedaan worden. Dit noemen we een primaire borstreconstructie. De operatie kan ook later plaatsvinden. Dit noemen we een secundaire borstreconstructie. Het doel van een borstreconstructie is om de psychosociale last na een borstoperatie zoveel mogelijk te beperken. De chirurg die de borstoperatie doet en de plastisch chirurg werken bij deze operatie nauw samen.

Verschillende soorten borstreconstructies

Er zijn verschillende mogelijkheden van borstreconstructie. De keuze voor een operatietechniek hangt af van verschillende zaken. De plastisch chirurg zal u uitgebreid informeren over de verschillende operatietechnieken en over de techniek die voor u het meest geschikt is.

Voorbereidingen

Gesprekken met de plastisch chirurg

Ter voorbereiding op een borstreconstructie heeft u vaak meerdere afspraken bij de plastisch chirurg. Neem zo mogelijk iemand mee naar deze afspraken en maak thuis een briefje met uw vragen.

Preoperatief onderzoek

Als besloten is dat u een borstreconstructie zult ondergaan, beginnen de voorbereidingen op de operatie. De plastisch chirurg verwijst u door naar de anesthesioloog (de arts die de narcose tijdens de operatie regelt) voor een preoperatief onderzoek. De anesthesioloog onderzoekt uw gewicht, bloeddruk en medicijngebruik. Soms wordt er ook een bloedonderzoek gedaan, bijvoorbeeld als uw bloedgroep onbekend is. Voorafgaand aan de opname zijn soms nog verschillende afspraken en onderzoeken nodig, zoals een CT-scan om de bloedvaten van de onderbuik goed in beeld te krijgen.

Gesprek met de mammacareverpleegkundige

U krijgt ook een afspraak voor een intakegesprek met de mammacareverpleegkundige. Zij begeleidt u tijdens uw opname in het ziekenhuis. Tijdens het intakegesprek stelt zij vragen om u de juiste zorg te kunnen bieden op de verpleegafdeling en informeert zij u over uw opname in het ziekenhuis. De mammacareverpleegkundige geeft u ook vast adviezen voor de periode na de operatie.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder 'Opname in het Diakonessenhuis' leest u wat u bij opname mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Nuchter zijn

Waarschijnlijk wordt u opgenomen op de dag dat u geopereerd wordt. U moet dan nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf 12 uur ‘s nachts niet meer mag eten of drinken.

Gebruik een paar dagen geen bodylotion

Op de dag van de operatie maakt de plastisch chirurg met viltstift een tekening op uw lichaam. In verband hiermee is het beter om een paar dagen voor de operatie geen bodylotion te gebruiken.

Medicijnen

Neem de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis. Zo weten wij welke medicijnen u precies gebruikt.

Opname en operatie

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling.

Voorbereidingen op de operatie

  • Een afdelingsverpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling en vertelt wanneer u geopereerd wordt. Uiteraard kunt u met vragen bij haar terecht.
  • Kort voor u naar de operatieafdeling gaat, kleedt u zich om. U krijgt een operatiejasje van het ziekenhuis aan en u krijgt in de meeste gevallen een tablet om te ontspannen. Vervolgens wordt u met bed naar de operatieafdeling gebracht. Daar moet u nog even wachten tot u aan de beurt bent.

Narcose

U wordt naar de operatiekamer gereden en stapt daar over op de operatietafel. Daar brengt de anesthesioloog u onder narcose via een infuus in uw arm.

Gang van zaken tijdens de operatie

Uw plastisch chirurg heeft u van tevoren ingelicht over de techniek die voor u het meest geschikt is. De wond wordt onderhuids gehecht. Deze hechtingen lossen na verloop van tijd vanzelf op. De plastisch chirurg laat ook enkele drains achter in de operatiewond. Dit zijn slangetjes die het wondvocht afvoeren.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer van de operatieafdeling.

Terug naar de verpleegafdeling

Als u voldoende wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en uw hartslag. Ook wordt de huid van de borst en de reconstructie met regelmaat gecontroleerd.

Het verwijderen van de drains

De drains die na de operatie in de wond zijn achtergelaten, mogen verwijderd worden als de productie van wondvocht verminderd is. U gaat met de drains naar huis en deze worden één tot twee weken na de operatie op de polikliniek verwijderd.

Risico’s en mogelijke complicaties

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Zo bestaat ook bij deze operatie een kans op een nabloeding, vochtophoping, wondinfectie en wondnecrose (necrose is het afsterven van weefsel). Deze kunnen optreden tijdens uw opname, maar ook in de dagen na de opname als u weer thuis bent. Als er een complicatie optreedt, kan een aanvullende behandeling of operatie nodig zijn.

Ontslag

Naar huis

De opnameduur is sterk afhankelijk van de toegepaste operatietechniek en eventuele complicaties. Uw plastisch chirurg informeert u over de verwachte opnameduur en vertelt u wanneer u weer naar huis kunt.

Adviezen voor thuis

  • Doe het de eerste weken na de operatie rustig aan. 
  • U mag de eerste twee weken niet zwaar tillen. Til dus geen kinderen op en draag geen boodschappen. 
  • U mag de eerste twee weken ook niet stofzuigen of bedden opmaken en ander zwaar huishoudelijk werk doen.
  • Misschien kunnen familie of vrienden zolang de zwaardere huishoudelijke taken van u overnemen. Als dit niet mogelijk is, neem dan ruim voor de operatiedatum contact op met de thuiszorg in uw woonplaats voor huishoudelijke hulp.
  • Na de operatie kunt u overdag het beste een beha zonder beugel dragen. Dit om de borst zoveel mogelijk te ontzien.
  • U kunt 24 uur na de ingreep kort douchen. Dep de wond na afloop goed droog.
  • Gemiddeld duurt het twee weken voordat u weer aan het werk kunt. Afspraken over wanneer en hoe u uw werkt hervat, maakt u met uw werkgever. Uw werkgever kan hierbij de bedrijfsarts inschakelen voor een advies over werkhervatting, rekening houdend met uw beperkingen. Indien nodig kan de bedrijfsarts, met uw toestemming, informatie opvragen bij de behandelend specialist.
  • Wilt u weer gaan sporten? Raadpleeg dan uw plastisch chirurg.

Problemen thuis

Als er problemen of complicaties optreden of als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw plastisch chirurg. Tijdens kantooruren kunt u terecht via de polikliniek Plastische chirurgie. Neem buiten kantooruren contact op met spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis.

Controleafspraak

Bij ontslag maakt de afdelingssecretaresse een afspraak met u voor de poliklinische controle een week na de operatie. Tijdens dit polikliniekbezoek bespreekt u met de plastisch chirurg de eventuele vervolgbehandeling.

Vervolgbehandeling

Het is soms mogelijk om een nieuwe tepel te vormen met huid van de borst of met een klein stukje van de andere tepel of door het aanbrengen van een tatoeage. Als bij u een expander (ballonnetje) is ingebracht, komt u een aantal keren terug op de polikliniek. De plastisch chirurg spuit via het ventieltje dat in de expander zit extra vloeistof in totdat de juiste grootte van de nieuwe borst is bereikt.

Vergoeding

Een borstreconstructie wordt in vrijwel alle gevallen vergoed. Voor de vergoeding van deze operatie moet uw ziektekostenverzekeraar toestemming geven. De secretaresse van de plastisch chirurg zal dit voor u aanvragen.

Vragen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis lichten de verpleegkundigen en de arts steeds toe wat er gaat gebeuren. Heeft u vragen, stel deze dan gerust. Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u bellen met de polikliniek Plastische chirurgie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Plastische chirurgie Utrecht
088 250 5981

Polikliniek Plastische chirurgie Zeist
088 250 5981

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 20 augustus 2018

Code: PC10