Borstverkleining en borstversteviging

In deze folder vindt u informatie over een borstverkleining en borstversteviging. In de folder staat algemene informatie bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie komt misschien niet altijd overeen met uw persoonlijke situatie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Voor een borstverkleining en borstversteviging wordt u één tot enkele dagen opgenomen. In de meeste gevallen wordt u opgenomen op de dag dat u geopereerd wordt. Algemene informatie over de opname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. U krijgt deze folder uitgereikt tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige. Heeft u de folder niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar opvragen bij het informatiecentrum via telefoonnummer 088 250 6382.

Waarom een borstverkleining/ borstversteviging?

Veel vrouwen hebben een probleem met te zware en/of hangende borsten. Door het abnormale gewicht van de borsten kunnen rug-, schouder- en/of nekklachten ontstaan met soms irritatie van de huid onder de borst. Ook wordt vaak het abnormale model van de borsten als afstotend of beschamend ervaren. Indien men voornamelijk last heeft van verslapte borsten zonder toename van het gewicht, dan kunnen de wensen meer esthetisch dan medisch van aard zijn. Deze wens is heel begrijpelijk.  

Mogelijkheden en verwachtingen

Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nooit geven. De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, wordt het uiteindelijke model anders dan vlak na de correctie. Verder moet u zich realiseren dat bij een borstverkleinende of verstevigende operatie géén correctie wordt verricht vanhet overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is, zal ook na deze vormverbeterende operatie doorgaan en kan het aanvankelijke resultaat op den duur nadelig beïnvloeden. Door algemeen 'aankomen' in gewicht, door zwangerschap of pilgebruik kunnen de borsten ook weer zwaarder worden.

De plastisch chirurg kan u geen bepaalde cupmaat van de beha garanderen na de operatie. Omdat bij een borstverkleining ook melkklierweefsel wordt weggenomen en/of de melkgangen naar de tepel worden doorgesneden is het niet zeker of u na afloop nog borstvoeding kunt geven. Dit hangt overigens ook af van de chirurgische techniek en de mate van verkleining.

Na de operatie kunnen de symmetrie en de vorm en de littekens van de borsten tegenvallen. Het uiteindelijke aspect van de littekens is niet geheel voorspelbaar. Vooral waar deze ver in de richting van de oksels doorlopen, kunnen ze vrij dik, rood en gevoelig worden. Na verloop van maanden neemt de gevoeligheid weer af, ze worden dunner en witter, maar kunnen ook breder worden. Ook kan een gevoelsstoornis van de tepels optreden. De kans bestaat dat het gevoel in de tepel en de tepelhof geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Soms is dit blijvend. Tenslotte kunnen gestoorde wondgenezing en weefselversterf leiden tot minder goede resultaten. In zeldzame gevallen kan weefselversterf van de tepelhof en tepel optreden.

Een borstverkleinende of borstverstevigende operatie is een van de meest voorkomende plastisch chirurgische ingrepen. Een heel hoog percentage vrouwen is na de operatie tevreden over het resultaat en zou de operatie als zij opnieuw konden kiezen weer ondergaan.  

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Afvallen
Als u te zwaar bent, is de kans op het ontstaan van complicaties zoals bloeduitstortingen, ontstekingen en weefselversterf te groot. U dient daarom, voordat u in aanmerking komt voor een borstverkleinende ingreep, af te vallen tot u op streefgewicht bent (het voor uw lengte normale gewicht). Als u op streefgewicht bent, maakt u een afspraak met de plastisch chirurg. De operatie kan dan zonder onnodige risico’s worden uitgevoerd met een goede kans op een mooi resultaat.

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Acenocoumarol), dan kan het nodig zijn deze medicijnen, in overleg met uw arts, tijdelijk te staken.

Roken
Om de kans op complicaties te verminderen wordt geadviseerd om tenminste één maand voor tot ten minste één maand na de operatie niet te roken. Roken vernauwt de bloedvaten en kan wondgenezingsstoornissen geven.

Alcohol
U moet tenminste een dag van tevoren stoppen met het drinken van alcohol.

Nuchter
Omdat de ingreep onder algehele verdoving plaatsvindt, moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u tot 8 uur vóór de operatietijd alles nog mag eten, tot 6 uur voor de operatietijd mag u nog een kopje thee of koffie met een beschuitje en tot 2 uur voor de operatietijd mag u alleen heldere dranken, zoals water, thee, koffie zonder melk, vruchtensappen zonder vezels, frisdrank zonder koolzuur gebruiken. Als het van toepassing is, mag u sondevoeding tot 4 uur vóór de operatie toegediend krijgen.  

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u moet meenemen naar het ziekenhuis. Wij verzoeken u een sportbeha met voorsluiting, zonder beugels of baleinen, mee te nemen naar het ziekenhuis. Het beste kunt u twee maten meenemen (bij een borstverkleining meestal een C-cup en een D-cup).  

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan het secretariaat plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

De opname

Melden

Op de afgesproken tijd en plaats meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis. Daar wordt u de weg gewezen naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt u door de verpleegkundige verwelkomd. Deze neemt in het kort opnieuw uw gegevens op, zodat de verpleegkundige zorg op u persoonlijk afgestemd kan worden. Ook krijgt u informatie over de afdeling.

Voorbereidingen op de afdeling

Kort voor de operatie krijgt u een operatiejasje en broek aan. Hierna wordt u in uw bed naar de operatieafdeling gebracht. Daar zal de plastisch chirurg eerst een aantal lijnen op de borsten aantekenen. Van de anesthesist krijgt u een infuus ingebracht (een dun plastic slangetje in uw bloedvat waardoor de narcose, vocht en eventueel medicijnen worden toegediend).

Anesthesie

Een borstverkleining en borstversteviging vindt plaats onder algehele verdoving. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

Tijdens de operatie wordt een deel van het borstklierweefsel en huid verwijderd. Er wordt een nieuw en kleiner model borst gevormd, door onderhuidse verplaatsing van vet en borstklierweefsel, en tevens zal de tepel verplaatst worden. Rond de beide tepelhoven zal een cirkelvormig litteken ontstaan en verder komt er bij de meeste technieken een litteken in de huidplooi onder de borst en een litteken in verticale richting tussen de tepelhof en de plooi onder de borst. Uw plastisch chirurg zal u voor de operatie informeren over de techniek die hem voor u het beste lijkt. De wonden worden gesloten met oplosbaar hechtmateriaal dat niet verwijderd hoeft te worden. Er worden meestal geen drains (dunne slangetjes) ingebracht.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer van de operatieafdeling. Als u voldoende wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. U mag dan weer wat drinken, maar doe het voorzichtig aan vanwege mogelijke misselijkheid als gevolg van de narcose. 

Terug op de afdeling

Controles
De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, uw polsslag en het verband.

Pijn en misselijk
Mocht u pijn hebben of misselijk zijn, vraag hier dan gerust iets tegen aan de verpleegkundige.

Infuus
Wanneer u goed gedronken hebt, geplast hebt en niet misselijk bent, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Drains
Als er toch drains zijn geplaatst, worden deze binnen enkele dagen verwijderd, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht. Nadat de drains en het verband verwijderd zijn, moet u een stevige beha, die u meegenomen heeft naar het ziekenhuis, dragen.

Beha
Geadviseerd wordt om de eerste weken na de operatie dag en nacht de nieuwe beha te dragen.

Risico's en mogelijke complicaties

  • Een borstoperatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie.
  • Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombose, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, et cetera.
  • In een enkel geval kunnen verdikkingen ontstaan die aanleiding geven tot pijnklachten en die eventueel operatief verwijderd moeten worden.
  • Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.  

Ontslag

Naar huis

U mag vrijwel altijd de dag na de operatie weer naar huis.

Adviezen voor thuis

  • Gedurende de eerste vier weken na de operatie mag u geen zwaar werk verrichten of een sport beoefenen.
  • Na drie tot zes weken kunt u de meeste dagelijkse werkzaamheden weer zelf verrichten.
  • Massage met een crème of lotion kan de littekens sneller soepel maken. Het nut van littekencrèmes is echter nooit echt bewezen.
  • Het is belangrijk om het litteken zolang het rood is niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). U kunt het beschermen met een pleister of een sunblock (factor 30).
  • Als u tijdens de eerste twee weken na de ingreep last krijgt van abnormale pijn, zwelling of koorts moet u contact opnemen met de plastisch chirurg.  

Problemen

Als zich ’s avonds of in het weekend problemen voordoen, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig, met het ziekenhuis overleggen.

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden een borstverkleining uitsluitend als er sprake is van functionele klachten. De ingreep wordt niet vergoed in geval van overgewicht of als de ingreep alleen bedoeld is om de vorm van de borst te verbeteren. Voorafgaand aan de ingreep moet bij uw ziektekostenverzekering een machtiging worden aangevraagd. De verzekering zal van uw plastisch chirurg willen weten wat de klachten inhouden en of een ingreep mogelijk is. Uiteindelijk bepaalt de verzekeringsgeneeskundige of de verzekeringsmaatschappij de ingreep zal vergoeden. Indien u geen vergoeding krijgt en u overweegt de operatie op eigen kosten te laten uitvoeren, kan de plastisch chirurg ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt.  

Vragen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zullen de verpleegkundigen en de arts steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn bereid al uw vragen te beantwoorden. Heeft u dus nog vragen, stel deze dan gerust.

Telefoonnummers

Secretariaat Plastische chirurgie
 088 250 5981

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 14 maart 2017

Code: PC18