Buikwandcorrectie

In deze folder vindt u informatie over een correctie aan de buikwand. In de folder staat algemene informatie bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie komt misschien niet altijd overeen met uw persoonlijke situatie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Voor een buikwandcorrectie wordt u één tot enkele dagen opgenomen. In de meeste gevallen wordt u opgenomen op de dag dat u geopereerd wordt. Algemene informatie over de opname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. U krijgt deze folder uitgereikt tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige. Heeft u de folder niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar opvragen bij het informatiecentrum via telefoon 088 250 6382.  

Wat is een buikwandcorrectie?

Door gewichtsverlies, zwangerschappen, veroudering van de huid of operaties kan de buikwand zo verslappen dat een hangbuik ontstaat. Een hangbuik kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. Met een medische term heet deze operatie abdominoplastiek of buikwandplastiek. Bij een buikwandplastiek wordt het overschot aan huid verwijderd. Soms moet daarbij ook de navel worden verplaatst. In sommige gevallen is het ook nodig dat de buikspieren worden verstevigd. 

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat de overtollige huid van uw buikwand wordt verwijderd, maar perfectie moet u niet verwachten. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die altijd enigszins zichtbaar blijven.

Het litteken loopt rond de navel en ter hoogte van de liezen tot aan de heupen, grotendeels binnen de bikinilijn. Bij een beperkte buikwandcorrectie wordt de buikwand op kleinere schaal gecorrigeerd en is er geen litteken rond de navel. De indicatie voor een beperkte of een uitgebreide buikwandcorrectie hangt af van de individuele situatie en wordt in overleg met u gesteld door de plastisch chirurg. Het nadeel van de littekenvorming weegt over het algemeen ruimschoots op tegen het tevreden gevoel over de behandeling.

Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat het huidgebied onder de navel tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft.

Als door de operatie de overtollige huid is verwijderd, wordt de vorm van de buik bepaald door de kwaliteit van de buikspieren. Als deze uitgerekt zijn of slap, dan kan ondanks de buikwandplastiek toch een wat bolle buik blijven bestaan.

Voorbereidingen

Algemeen

 • Kort voor u wordt opgenomen voor een buikwandcorrectie wordt uw algemene gezondheid onderzocht.
 • Te veel overgewicht is een contraindicatie voor een buikwandcorrectie. Dit betekent dat men in het geval van overgewicht niet in aanmerking komt voor een buikwandplastiek, in verband met de sterk verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en nabloedingen.
 • Wanneer u medicijnen gebruikt, moet u dat aan uw arts melden.

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Acenocoumarol), dan kan het nodig zijn deze medicijnen, in overleg met uw arts, tijdelijk te staken.

Roken
U moet minstens zes weken van tevoren stoppen met roken, aangezien roken de bloedvaten vernauwt, waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan.

Alcohol
U moet tenminste één dag van tevoren stoppen met het drinken van alcohol.

Nuchter
Als u onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u tot 8 uur vóór de operatietijd alles nog mag eten, tot 6 uur voor de operatietijd mag u nog een kopje thee of koffie met een beschuitje en tot 2 uur voor de operatietijd mag u alleen heldere dranken, zoals water, thee, koffie zonder melk, vruchtensappen zonder vezels, frisdrank zonder koolzuur gebruiken. Als het van toepassing is, mag u sondevoeding tot 4 uur vóór de operatie toegediend krijgen.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u moet meenemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het secretariaat Plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

De opname

Melden

Op de afgesproken tijd en plaats meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis. Daar wordt u de weg gewezen naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt u door de verpleegkundige verwelkomd. Hij/zij neemt in het kort opnieuw uw gegevens op, zodat de verpleegkundige zorg op u persoonlijk afgestemd kan worden. Ook krijgt u informatie over de afdeling.

Voorbereidingen op de afdeling

Kort voor de operatie krijgt u een operatiejasje. Het is belangrijk dat u uw eigen ondergoed aanhoudt zodat het litteken zo goed mogelijk onder het ondergoed gepland kan worden. Hierna wordt u in uw bed naar de operatieafdeling gebracht. De plastisch chirurg zal daar eerst een aantal lijnen op de buik aantekenen. Van de anesthesist krijgt u een infuus ingebracht (een dun plastic slangetje in uw bloedvat waardoor de narcose, vocht en eventueel medicijnen worden toegediend).

Anesthesie

Een buikwandcorrectie is een zware ingreep die plaatsvindt onder algehele narcose. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De operatie start meestal met een liposuctie. Daarna maakt de plastisch chirurg de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag, tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden, zodat deze op zijn plaats blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak en verwijdert hij de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel. Als de buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt een gaatje in de buikhuid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgens ingehecht. De operatie duurt ongeveer twee uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. U mag dan weer wat drinken, maar doe het voorzichtig aan vanwege mogelijke misselijkheid als gevolg van de narcose.

Terug op de afdeling

Controles
De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, uw polsslag en het verband.

Pijn en misselijkheid
Mocht u pijn hebben of misselijk zijn, vraag hier dan gerust iets tegen aan de verpleegkundige.

Infuus
Wanneer u goed gedronken hebt, geplast hebt en niet misselijk bent, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Drains
Als u een drain heeft, dan wordt deze één tot drie dagen na de operatie verwijderd, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht.

Risico's en mogelijke complicaties

 • Een buikwandcorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie.
 • De wond die gemaakt moet worden om de overtollige huid te verwijderen is groot, waardoor de kans bestaat dat de wond moeilijk geneest.
 • De wond kan gaan infecteren, wat overigens niet vaak voorkomt. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Een buikwandplastiek is daarom niet geschikt voor mensen die te zwaar zijn.
 • Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden, waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dicht.
 • Een late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er zich in de weken na de operatie vocht ophoopt tussen de buikwand en de spieren, een zogenaamd seroom, hetgeen vaak gepaard gaat met een vol gevoel. Als dit ontstaat, zal dit tijdens de polikliniekbezoeken worden weggezogen met behulp van een spuitje.
 • Een andere late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig dit overtollige huid te verwijderen. Dit kan veelal onder plaatselijke verdoving in de polikliniek van het ziekenhuis gebeuren.

Ontslag

Naar huis

De opnametijd in het ziekenhuis is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep. Gewoonlijk mag u één tot drie dagen na de operatie weer naar huis.

Adviezen voor thuis

 • De eerste dagen thuis moet u rustig aan doen, bedrust is echter niet nodig.
 • Eventueel, afhankelijk van uw conditie, kunt u na een week lichte werkzaamheden verrichten.
 • De eerste twee weken na de operatie mag er nog niet te veel spanning op het litteken komen. Het is aan te raden gedurende die periode niet al te gestrekt te lopen en met opgetrokken knieën te slapen.
 • Gedurende de eerste vier weken na de operatie mag u geen zwaar werk verrichten. Hieronder wordt ook intensieve conditietraining en sport verstaan. Eén en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep en zal met u besproken worden door uw plastisch chirurg.
 • Over het algemeen is een buikwandcorrectie niet pijnlijk.
 • Om de buikwand goed te laten genezen is het aan te raden ongeveer zes weken een stevige, steunende panty/step-in te dragen die doorloopt tot ver boven de navel. U moet deze zelf aanschaffen. De eerste twee weken moet u de panty dag en nacht dragen. Daarna draagt u de panty, in overleg met de plastisch chirurg, nog een week alleen overdag. Sommige patiënten ervaren dat de panty extra stevigheid biedt en vinden dit prettig. U kunt de panty dan langer of vaker dragen, dit kan geen kwaad. 
 • De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer vier tot zes weken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u ook weer sporten.
 • Het litteken heeft echter na vier tot zes weken nog niet zijn definitieve vorm bereikt. Ook kan er in het gehele operatiegebied nog zwelling bestaan. Het kan drie tot zes maanden duren voor het eindresultaat is bereikt.
 • Massage met een crème of lotion kan het litteken sneller soepel maken. Het nut van littekencrèmes is echter nooit echt bewezen.
 • Het is belangrijk om het litteken zolang het rood is niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). U kunt het beschermen met een pleister of met een sunblock (factor 20).
 • Wanneer u tijdens de eerste twee weken na de ingreep last krijgt van abnormale pijn, zwelling of koorts, dan moet u contact opnemen met de plastisch chirurg.

Problemen

Wanneer er zich ’s avonds of in het weekend problemen voordoen, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig, met het ziekenhuis overleggen.

Vergoeding

Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt zelden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. De plastisch chirurg kan ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen.

Vragen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zullen de verpleegkundigen en de arts steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn bereid al uw vragen te beantwoorden. Heeft u dus nog vragen, stel deze dan gerust.

Telefoonnummers

Secretariaat Plastische chirurgie
 088 250 5981

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 14 maart 2017

Code: PC19