Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

In deze folder vindt u informatie over de buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De gynaecoloog heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het kan zijn dat uw persoonlijke situatie anders is dan wordt beschreven.

De informatie is opgebouwd uit: 

Gang van zaken in het Diakonessenhuis

Opname

Waarschijnlijk bent u met spoed opgenomen en geopereerd en heeft u de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ niet ontvangen. In de folder staat algemene informatie over een opname in het ziekenhuis. Wilt u deze folder alsnog ontvangen dan kunt u een exemplaar opvragen op de afdeling waar u bent opgenomen. U vindt de folder ook op de website > algemene folders.

Voorbereidingen

Er kunnen voor de operatie nog enkele voorbereidingen plaatsvinden. Dit hangt ervan af of u met spoed geopereerd bent/moet worden of niet. Hieronder staan de voorbereidingen beschreven die eventueel gedaan worden:

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u in overleg met uw arts enkele dagen voor de opname het gebruik te staken.
  • U mag tot 6 uur voor de operatie nog een licht ontbijt gebruiken.  Daarna mag u alleen nog heldere dranken drinken.  Vanaf twee uur voor de operatie mag u niets meer eten en drinken.
  • Soms moeten er voor de operatie nog enkele aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Dit kunnen zijn: een laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek) of een urineonderzoek.
  • Wij vragen u bijzonderheden zoals allergieën te melden.    

Na de operatie

Als er geen complicaties optreden, dan kunt u één dag na de operatie naar huis. Na ongeveer zes weken volgt een controleafspraak met uw arts op de polikliniek.  

Problemen thuis

Als er onverwachte complicaties optreden, dan kunt u binnen kantooruren contact opnemen met uw gynaecoloog. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Triage. Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw gynaecoloog.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opnameplanner Gynaecologie
088 250 7578

Verpleegafdeling 4 D Utrecht
088 250 6568

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Triage Gynaecologie en verloskunde
088 250 6459

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 november 2019

Code: GYN13