Casemanager darmkanker (Uw vaste aanspreekpunt bij darmkanker)

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u darmkanker heeft. De diagnose kanker roept vaak veel vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, de onderzoeken en de behandeling die uw arts adviseert. Om u zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden krijgt u tijdens uw behandeling in het ziekenhuis een vast aanspreekpunt, de zogenaamde casemanager. U kunt bij haar terecht met al uw vragen en zorgen rond uw ziekte en de behandeling. In deze folder leest u wat de casemanager voor u en uw naasten kan betekenen.

Gespecialiseerd in zorg en begeleiding bij darmkanker

De casemanager darmkanker is een verpleegkundig specialist gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met darmkanker. Zij is tijdens het behandeltraject uw vaste aanspreekpunt en zal u uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling en nazorg. Naast verpleegkundige taken is zij bevoegd om ook zelfstandig medische taken uit te voeren. Soms neemt zij taken van de medisch specialist over zoals het stellen van een diagnose, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van medicatie. Dit gebeurt onder supervisie van een medisch specialist. Ook biedt zij psychosociale ondersteuning en begeleiding tijdens uw ziekteproces. U en uw naasten kunnen met al uw vragen en onzekerheden over uw ziekte en de behandeling bij haar terecht. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de MDL-arts, de chirurg, de oncoloog en de mdl-verpleegkundige.

Uw eerste afspraken

De casemanager neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een eerste afspraak waarin kennismaking voorop staat. Indien gewenst geeft de casemanager een toelichting op wat de arts u verteld heeft. Als u er behoefte aan heeft, maakt de casemanager een vervolgafspraak op een moment dat het u goed uitkomt. U en uw naasten kunnen bij haar terecht met vragen rond uw ziekte zoals:  

  • onderzoek en behandeling
  • de gevolgen van de ziekte voor uw dagelijks leven
  • angst en onzekerheid
  • klachten zoals pijn en vermoeidheid
  • verwijzing naar andere professionals zoals een fysiotherapeut of diëtist

Vervolg

De casemanager zorgt ervoor dat uw behandelingen goed op elkaar aansluiten en kan u helpen om het overzicht te houden over uw behandeltraject. Na uw behandeling(en) komt u regelmatig bij haar op controle, afgewisseld met de controles bij de medisch specialist.  

Als u geopereerd wordt, begeleidt een mdl-verpleegkundige u rond de operatie. Zij heeft een gesprek met u ter voorbereiding op de operatie en het herstelprogramma. Zij zal uw vragen rond de operatie beantwoorden en is uw aanspreekpunt tijdens de opname en ook als u weer thuis bent tot aan de eerste poliklinische controle. Daarna neemt de casemanager de begeleiding weer over.  

Als u chemotherapie moet ondergaan, is de casemanager uw vaste aanspreekpunt. Zij beoordeelt voor elke kuur in overleg met u en uw naasten of de chemotherapie door kan gaan of aanpassing nodig heeft.

Vragen

In geval van vragen, problemen of onduidelijkheden kunt u altijd, buiten de reguliere afspraken om, contact opnemen. Verpleegkundig specialisten Bo Visscher en Sonja de Stigter zijn telefonisch bereikbaar via 088 250 6562. Voor een dringende medische vraag ‘s avonds of in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp in Utrecht via 088 250 6211.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 7 april 2022

Code: MDL23