Een chemokuur met medicijnen die u via de mond inneemt

U wordt behandeld met een medicijn tegen kanker dat u via de mond inneemt. Medewerkers van de apotheek en van het dagbehandelcentrum Oncologie informeren u over uw behandeling. Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veel voorkomende vragen.

Bij welke apotheek kan ik mijn geneesmiddelen ophalen?

De chemokuur hoort bij de behandeling die u van de specialist krijgt en wordt daarom alleen vergoed via het ziekenhuis waar u wordt behandeld. U kunt deze geneesmiddelen daarom niet bij uw lokale apotheek krijgen, maar alleen bij de poliklinische apotheek van het Diakonessenhuis in Utrecht of Zeist. Voor deze geneesmiddelen komt u geregeld voor controle bij de arts. De apotheek levert de medicijnen als u weer voor controle bent geweest, dus per kuur.

Kunnen mijn medicijnen ook bezorgd worden?

In het Diakonessenhuis is zowel in Utrecht als in Zeist een apotheek waar u de medicatie kunt afhalen. Meestal kan dit na uw afspraak bij de arts of verpleegkundig specialist. In overleg met de apotheek kunnen uw medicijnen in sommige situaties thuis bezorgd worden. Bijvoorbeeld als u niet naar het ziekenhuis kunt komen om de geneesmiddelen op te halen. Ook kunnen we uw medicijnen op de dagbehandeling bezorgen als u daar bent voor uw behandeling.

Hoe moet ik mijn medicatie bewaren?

 • Volg de instructies op de verpakking van uw medicijn voor het bewaren ervan.
 • Bewaar uw medicijnen buiten het bereik van kinderen.
 • Lever medicatie die overblijft altijd in bij een apotheek. Dit kan ook bij de lokale apotheek Gooi dit nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval.

Wat moet ik doen als ik gebraakt heb na inname van mijn medicijn?

Het kan nuttig zijn om een misselijkheidsdagboek bij te houden. U kunt dan achterhalen wanneer u misselijk bent geweest en waardoor u misselijk wordt. Hieronder vindt u een voorbeeldschema dat u kunt gebruiken.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundig specialist als u bij bijna elke inname van vocht, voedsel of medicijnen moet braken. Neem contact op met de apotheek als u vragen heeft over de inname van uw geneesmiddel bij braken.

DagDatumHoe voelt u zich?Misselijkheid (geef een cijfer van 0 = niet misselijk tot 10 = erg misselijk)Braken (ja/nee)Uw acties/ ingenomen medicatieGewenste effect bereikt?
Dag 1goed/ matig/ slecht
Dag 2goed/ matig/ slecht
Dag 2goed/ matig/ slecht

Voorbeeld misseijkheidsdagboek

Wat moet ik doen als ik diarree heb?

Als u last heeft van diarree is het belangrijk dat u veel drinkt om het vochtverlies aan te vullen en uitdroging te voorkomen. Dit betekent dat u ongeveer 2 liter per dag moet drinken; dit zijn 16 kopjes of 14 bekers. Het beste is om water, thee, bouillon (vooral zout) te drinken om de tekorten aan te vullen die de diarree veroorzaken.

De opname van vocht en voedingsstoffen in uw darmen kan verstoord zijn als u diarree heeft. Hierdoor kan ook uw geneesmiddel verminderd worden opgenomen in het lichaam. Neem contact op met uw arts of verpleegkundig specialist als u veel waterdunne ontlasting heeft.

Kan ik ook andere medicatie gebruiken?

Sommige geneesmiddelen, maar ook voedingssupplementen of kruiden, kunnen de werking van de therapie tegen kanker beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat u de arts en de apotheek vertelt welke geneesmiddelen, vitamines, voedingssupplementen, homeopathische middelen en/of plantenextracten u gebruikt. Bespreek ook een vaccinatie met uw behandelend arts.

Waarom moet ik een medicatieoverzicht meenemen?

Een actueel medicatieoverzicht is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. Het is belangrijk dat u dit overzicht meeneemt. Zo kunt u uw arts of verpleegkundig specialist precies vertellen welke medicijnen u gebruikt. Ook moet uw arts of verpleegkundig specialist weten of u overgevoelig bent voor sommige geneesmiddelen en of u relevante aandoeningen heeft. Uw arts of verpleegkundig specialist heeft deze informatie nodig voor een goed en compleet beeld van uw medische situatie. Zo krijgt u de juiste zorg.

Ook voor de apotheek is het belangrijk om te weten welke geneesmiddelen u gebruikt. De apotheek controleert dan of u allergieën of aandoeningen heeft waar rekening mee gehouden moet worden en of u de medicijnen die u krijgt naast elkaar kunt gebruiken

U kunt uw actuele medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek. Apotheken en huisartsen kunnen ook belangrijke medische informatie over uw gezondheid delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit kan alleen als u hiervoor toestemming geeft bij iedere apotheek die u bezoekt. Wilt u toestemming geven? Ga naar de website van Volg je zorg.

Heeft u toestemming gegeven? Dan vraagt de ziekenhuisapotheek uw medische gegevens op voor uw opname of polikliniekbezoek. Zo kan uw arts tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis uw medische gegevens makkelijk inzien.

Contact opnemen

Neem in de volgende gevallen contact op met het dagbehandelcentrum oncologie hematologie (DBOH):

 • koorts van 38,5 ˚C of hoger met of zonder koude rillingen;
 • vier of meer keer per dag grote hoeveelheden waterdunne ontlasting;
 • langer dan 48 uur verstopping;
 • langer dan 24 uur braken (bij elke inname van vocht of voedsel);
 • als u zich zorgen maakt.

Het dagbehandelcentrum Oncologie is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u terecht bij de spoedeisende hulp. Telefoonnummers vindt u achter in de folder. De spoedeisende hulp is bereikbaar via het algemene nummer van het Diakonessenhuis (088 250 5000).

Meer informatie

In verschillende media (weekbladen, internet, boeken) vindt u informatie over chemokuren. Niet alle informatie is echter betrouwbaar of volledig. Hieronder vindt u een aantal organisaties en websites waar u terecht kunt voor betrouwbare informatie:

 • Op www.kanker.nl van het KWF kankerbestrijding vindt u informatie over de behandeling van kanker. KWF geeft diverse brochures uit die u via de website kunt opvragen/downloaden. Ook kunt u via deze website in contact komen met lotgenoten en uw ervaringen met hen delen.
 • Op www.bijwerkingenbijkanker.nl van het integraal kankercentrum Nederland staan de bijwerkingen met bijbehorende adviezen van uw behandeling. 
 • Op www.apotheek.nl staat informatie over het gebruik van geneesmiddelen.
 • Op www.kijksluiter.nl staat de bijsluiter van uw geneesmiddel als animatievideo. Hierin wordt de belangrijkste informatie van uw geneesmiddel uitgelegd.
 • Op www.hdi.nl van het Helen Dowling Instituut vindt u informatie over psychologische zorg en begeleiding bij kanker. Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig. Deze kan uw huisarts of verpleegkundig specialist voor u regelen.
 • Het fysiotherapeutisch centrum OOFU is gespecialiseerd in oncologische revalidatie en begeleidt sporten tijdens uw behandeling. Zij werken nauw samen met onze verpleegkundig specialisten. Zie voor meer informatie ww.oofu.nl.
 • Op www.voedingenkankerinfo.nl vindt u informatie over voeding en kanker.

Heeft u vragen?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

Met vragen over uw medicatie kunt u contact opnemen met de apotheek van het Diakonessenhuis.

Telefoonnummers en openingstijden

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
Ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur
088 250 6562

Poliklinische apotheek Diakonessenhuis
Zie voor openingstijden de website van het Diakonessenhuis
088 250 5060 (Utrecht)
88 250 9060 (Zeist)

Bijgewerkt op: 24 december 2021

Code: Apotheek09