Chordotomie

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een chordotomie. Voor deze behandeling verblijft u een nacht in het Diakonessenhuis, locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een chordotomie?

Een chordotomie is een onderbreking van de pijngeleidende zenuwbaan in het ruggenmerg. Een chordotomie kan zinvol zijn bij ernstige pijnklachten als gevolg van kanker, waarbij pijnstillers onvoldoende werken of er teveel bijwerkingen optreden. De behandeling wordt aan één kant uitgevoerd en is daarom alleen zinvol bij pijnklachten in één lichaamshelft.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist.

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Suikerziekte.
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Koorts

Als u op de dag van behandeling koorts heeft, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 17.00 uur contact op met de afdeling Pijnbehandeling via telefoonnummer 088 250 9122.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor de ingreep nuchter bent. Houdt u zich daarom aan onderstaand schema:

 • Tot zes uur voor de ingreep mag u een lichte maaltijd gebruiken, bijvoorbeeld 2 beschuiten of 2 sneetjes brood met mager beleg.
 • Tot twee uur voor de ingreep mag u heldere vloeistoffen/ doorzichtige dranken als water, appelsap, zwarte thee en koffie (zonder melk) drinken. Melk, melkproducten en producten met vezels zoals sinaasappelsap mag u niet meer drinken.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Op de verpleegafdeling kunt u makkelijk zittende kleding (zoals een pyjama) aantrekken. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in een bed naar de afdeling pijnbehandeling waar de behandeling zal plaatsvinden.

Behandeling

Op de behandelkamer krijgt u eerst een infuus. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug, met uw hoofd in een speciale steun. U krijgt twee naalden in uw nek. Omdat de pijnbaan gekruist loopt, worden de naalden aan de andere kant dan waar u pijn heeft, geplaatst.   De behandeling wordt uitgevoerd met een sedatie. Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt, zodat u de behandeling voor u minder belastend is. Door de sedatie bent u wat slaperig maar kunnen de pijnspecialist en de verpleegkundige tijdens de behandeling nog wel met u communiceren.

Meer informatie vindt u in de folder ‘Sedatie tijdens een pijnblokkade’.   De pijnspecialist zoekt onder röntgendoorlichting naar de pijnbaan in het ruggenmerg. Tijdens de behandeling wordt de zenuwbaan regelmatig met elektrische stroom geprikkeld. U wordt dan gevraagd aan te geven waar u dat voelt. Dit is nodig om de naald heel nauwkeurig op de juiste plaats te brengen. Als de juiste plaats is vastgesteld, vindt behandeling plaats door verhitting van de naald. Alles bij elkaar duurt de behandeling ongeveer een uur. Het resultaat is vrijwel direct merkbaar.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer. Als u goed wakker bent, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De ochtend na de behandeling komt de pijnspecialist om het resultaat te beoordelen. Als alles goed is, mag u naar huis.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een chordotomie optreden:

 • Een bloeduitstorting of spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • Hoofdpijn in het achterhoofd aan de zijde waar u de prik heeft gehad. Dit verdwijnt ongeveer na 1 à 2 weken.
 • Via de pijnbaan die behandeld is, verloopt ook het gevoel voor warm en koud. Dit gevoel kan na de behandeling verminderen of verdwijnen aan de lichaamshelft waar de pijn zat.
 • Er kan soms een stoornis in de blaasfunctie optreden zodat een blaaskatheter noodzakelijk wordt.
 • In zeldzame gevallen kan krachtsverlies optreden aan de kant van de blokkade. In veel gevallen herstelt zich dit weer.
 • Na zes maanden of langer is er een geringe kans op het optreden van een branderige pijn in het oorspronkelijke pijngebied.  

Na de ingreep

Naar huis

De dag na de behandeling gaat u weer naar huis. U mag die dag nog niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden als gevolg van de behandeling. Deze pijn kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. 

Let op!

 • Omdat met het pijngevoel ook het gevoel voor warm en koud kan verdwijnen, dient u voorzichtig te zijn met het hanteren van hete of koude voorwerpen. U kunt zich branden zonder dat u het merkt.
 • Draag na de behandeling goed passende schoenen binnens- en buitenshuis. U kunt ergens in trappen zonder dat u pijn voelt. Loop dus niet meer op blote voeten!

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
 088 250 9122 (afspraken)/ 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl

Bijgewerkt op: 13 juni 2017

Code: P11