Clonidinetest

Uw kind ondergaat binnenkort een clonidinetest. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er voldoende groeihormoon in het lichaam wordt aangemaakt. Voor het onderzoek wordt uw kind een dagdeel opgenomen op de kinderdagbehandeling van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Algemeen

De clonidinetest bestaat uit het innemen van clonidine (drankje of tabletvorm) en bloedafname via een infuus. Clonidine is een natuurlijk eiwit dat de groeihormoonproductie door de hypofyse stimuleert. De hypofyse is een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. Door het toedienen van clonidine wordt de hypofyse aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra groeihormoon. Door vervolgens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te bepalen, wordt nagegaan of de productie van groeihormoon goed functioneert. 

Uw kind ligt gedurende het onderzoek op bed. De opname duurt ongeveer vier uur.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Als uw kind (bijna) in de puberteit is, moet hij voorafgaand aan het onderzoek gedurende een aantal dagen hormonen gebruiken. Deze zijn bedoeld om de hersenen en de hypofyse voor te bereiden. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.
  • Uw kind moet voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat hij vanaf 24.00 uur (de nacht voor het onderzoek) niets meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel. Als uw kind medicijnen gebruikt, laat hem deze dan op de gebruikelijke tijd innemen met een klein slokje water tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken. Bij kinderen jonger dan 1 jaar kunt u om 05.00 uur nog een laatste voeding geven. 
  • Trek uw kind op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan en zorg – met oog op het infuus – voor een trui of shirt met ruime mouwen.

Vervoer

De clonidine kan slaperigheid veroorzaken. Uw kind kan daarom na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen. Wij raden u aan met het openbaar vervoer, de auto of taxi naar het ziekenhuis te komen.

Contact opnemen in geval van ziekte

Wij verzoeken u contact op te nemen met de opnameplanner als uw kind voorafgaand aan het onderzoek ziek is geworden, koorts heeft of in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte zoals de waterpokken. Het kan zijn dat het onderzoek dan wordt verzet.

Broertjes en zusjes

Neem geen andere kinderen mee naar het ziekenhuis. Er is geen opvang en het is belangrijk dat u uw volledige aandacht kunt richten op uw kind dat het onderzoek ondergaat.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de kinderdagbehandeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Ter voorbereiding op het inbrengen van het infuus krijgt uw kind verdovingspleisters in beide elleboogplooien. Deze pleisters hebben een half uur nodig om in te werken. Daarna brengen we in één van de elleboogplooien het infuus in. De medisch pedagogisch hulpverlener zorgt voor afleiding tijdens het inbrengen van het infuus.

Het onderzoek

De verpleegkundige verwijdert de verdovingspleister en de kinderarts brengt het infuusnaaldje in. Dit gebeurt op de onderzoekstafel in de behandelkamer. Tijdens het inbrengen van het infuusnaaldje wordt bloed afgenomen voor het onderzoek.

Na het inbrengen van het infuus gaat uw kind naar de kamer waar hij de rest van het onderzoek verblijft. Uw kind moet op bed gaan liggen en krijgt vervolgens de clonidinetablet met een beetje water. De verpleegkundige neemt hierna op gezette tijden bloed af. Dit gebeurt via een kraantje aan het infuus. Uw kind voelt hier niets van. Uw kind kan door de clonidine last krijgen van een droge mond en/ of slaperigheid. Ook kan de bloeddruk dalen. Daarom controleert de verpleegkundige regelmatig de bloeddruk. 

Uw kind verblijft gedurende het onderzoek op bed. Hij kan tijdens het onderzoek spelen/ lezen. Er is speelgoed op de afdeling maar u kunt ook eigen speelgoed, een tablet of smartphone meenemen. Op de afdeling is gratis wifi.

Na de laatste bloedafname is de test afgelopen. Het infuus wordt verwijderd en uw kind krijgt iets te eten en te drinken.

Na de test

Nazorg

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. Uw kind kan wel wat slaperig zijn. De clonidine verlaat het lichaam via de urine.

De uitslag

U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de test.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundige van de kinderdagbehandeling.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Opnameplanner kinderafdeling/ kinderdagbehandeling
088 250 6966

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Medisch pedagogisch zorgverleners
088 250 5395

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 22 september 2022

Code: K10