COPD-spreekuur

In verband met uw longklachten bent u verwezen naar het COPD-spreekuur van het Diakonessenhuis. Hier heeft u in één middag alle onderzoeken en gesprekken die nodig zijn om uw klachten goed in beeld te krijgen en u een behandeladvies te geven. In deze folder vindt u informatie over uw bezoek aan het spreekuur.

Wat is het COPD-spreekuur?

Het COPD-spreekuur is bedoeld voor patiënten met de chronische longziekte COPD die daar in toenemende mate last van hebben en waarbij onderzoek en behandeladvies van de longspecialist gewenst is. In één middag krijgt u alle onderzoeken die nodig zijn om uw klachten goed in beeld te brengen. Ook heeft u een gesprek met een longarts of verpleegkundig specialist en een gesprek met een longverpleegkundige, allen met COPD als aandachtsgebied. Aan het eind van de middag heeft u beter zicht op uw longklachten en gaat u met een behandeladvies naar huis.

Uw bezoek aan het spreekuur duurt 2 tot 3 uur.

Voorbereiding op uw afspraak

U heeft van ons twee vragenlijsten gekregen. De CCQ en MRC vragenlijst. We verzoeken u vriendelijk om deze voorafgaand aan uw afspraak in te vullen en mee te nemen naar het ziekenhuis.

Denk verder aan het volgende:

 • Vanaf twee uur voor uw afspraak mag u niet meer eten en drinken.
 • Gebruik longmedicatie gewoon door op de dag van het onderzoek en neem deze ook mee naar uw afspraak.
 • Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek
 • Neem eventueel iets te eten en te drinken mee voor na het longfunctieonderzoek.
 • Neem desgewenst iets te doen/ te lezen mee voor tijdens eventuele wachttijd.
 • Doe sieraden voor de onderzoeken af of laat ze thuis.
 • Heeft u een pacemaker? Geef dit dan voor de metingen door.

Gang van zaken

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Longziekten van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Longfunctieonderzoek

Eerst krijgt u een longfunctieonderzoek. Bij het longfunctieonderzoek wordt gemeten hoe uw longen werken. Het onderzoek vindt plaats op een onderzoekskamer van de longfunctieafdeling. U wordt begeleid door een longfunctie-analist.

Het onderzoek bestaat meestal uit de volgende testen:

 • spirometrie: deze test meet hoeveel moeite het u kost om adem te halen.
 • diffusietest: deze test meet de hoeveelheid zuurstof die de longen doorgeven aan het bloed.
 • body-box: deze test meet de capaciteit van de longen.
 • bio-impedantiemeting: deze test meet uw lichaamssamenstelling (o.a. verhouding lengte/gewicht en spiermassa).

Het longfunctieonderzoek duurt ongeveer drie kwartier. Soms wordt een foto van uw longen en luchtwegen gemaakt. Dit noemen we een thoraxfoto.

Na het longfunctieonderzoek gaat u terug naar de wachtkamer. U kunt hier een kopje thee of koffie nemen uit de automaat of uw eigen meegebrachte drinken en eten gebruiken.

Gesprek met de longarts/ verpleegkundig specialist

Na het longfunctieonderzoek heeft u een gesprek met de longarts of verpleegkundig specialist. Hij/zij doet een intake, bespreekt de uitslag van de onderzoeken en geeft u een behandeladvies. Dit gesprek duurt ongeveer een kwartier.

Gesprek met de longverpleegkundige

Tot slot heeft u een gesprek met de longverpleegkundige. Zij geeft u uitleg over uw aandoening en de voorgeschreven inhalatiemedicatie. Ook vraagt zij u naar problemen die u in uw dagelijks leven ervaart door uw aandoening. Dit kunnen praktische problemen zijn, maar ook psychische of emotionele problemen Ook kan zij u verwijzen naar andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Het kan zijn dat niet alles in een half uur aan bod komt. U krijgt dan een vervolgafspraak.

Wachttijd tussendoor

We proberen alle afspraken zo kort mogelijk na elkaar in te plannen. Toch kan het zijn dat u tussen twee onderdelen in even moet wachten. Neem desgewenst iets te doen of te lezen mee voor tijdens het wachten.

Vervolgafspraak

Vaak zijn na het eerste bezoek vervolgonderzoeken nodig. De afspraken hiervoor krijgt u aan het eind van het programma mee.

Vragen

Met vragen over het spreekuur kunt u terecht bij de polikliniek Longziekten.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 27 juni 2023

Code: LONG37