Cortisol in speeksel

In deze folder vindt u informatie over een onderzoek naar cortisol in speeksel. Het is de bedoeling dat u hiervoor in een speciaal buisje (een salivette) speeksel verzamelt en dit inlevert bij de polikliniek Bloedafname van het Diakonessenhuis.

Wat is een ‘cortisol in speeksel’ bepaling?

Cortisol is een hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. Via het bloed komt het hormoon terecht in het speeksel. Een cortisolbepaling geeft uw behandelend arts inzicht in de werking van uw bijnieren.

Voorbereidingen

Ophalen van de salivette

U kunt het buisje dat wordt gebruikt voor het verzamelen van speeksel (de salivette) ophalen bij de polikliniek Bloedafname van het ziekenhuis.

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

De salivette zit met een plastic beschermverpakking (transportblister) in een geplastificeerde envelop.

Verzamelen van het speeksel

Vooraf

Verzamel het speeksel op het tijdstip dat met de arts is afgesproken. Dit is belangrijk omdat de concentratie van cortisol in uw speeksel gedurende de dag verandert. Bij elk verzamelmoment hoort een formulier waarop ook uw patiëntgegevens staan. U krijgt dit formulier van uw behandelend arts. Zorg dat u dit formulier bij de hand heeft als u het speeksel verzamelt.

Zo gaat u te werk

 • Een half uur voor het verzamelen van het speeksel mag u niet meer eten, drinken, roken en tandenpoetsen.
 • Was uw handen grondig met zeep en spoel goed af met water en droog uw handen.
 • Haal de salivette uit de beschermverpakking. De salivette bestaat uit een plastic buis met daarin een wattenstaaf.
 • Haal de blauwe dop van de buis en neem de wattenstaaf in de mond.
 • Kauw zachtjes op de wattenstaaf totdat u het gevoel heeft het speeksel niet meer in de mond te kunnen houden (ongeveer 2 minuten). Doe de natte wattenstaaf terug in de buis en sluit de buis af met de blauwe dop.
 • Noteer op het etiket van de buis met balpen:
  • naam
  • geboortedatum
  • afnamedatum
  • afnametijdstip
 • Noteer op het aanvraagformulier dezelfde afnamedatum en afnametijd als op het etiket van de salivette.
 • Plaats de salivette in de pastic beschermverpakking (transportblister) en doe deze samen met het aanvraagformulier in de geplastificeerde verzendenvelop.
 • Lever de envelop in op de polikliniek Bloedafname. Zie voor locaties en tijdstippen het kopje 'Ophalen van de salivette' aan het begin van deze folder. Voor het inleveren hoeft u geen afspraak te maken. Opsturen met de post kan ook (postzegel niet nodig).

Na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is binnen drie weken bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 16 mei 2024

Code: KCHI04