CT-scan van de kransslagaders

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een CT-scan van de kransslagaders aangevraagd. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een CT-scan van de kransslagaders?

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Bij een CT-scan van de kransslagaders worden de bloedvaten rond het hart in beeld gebracht. De CT-scanner bestaat uit een ring van ongeveer 1 meter diep en een doorsnede van 70 centimeter met een tafel ervoor. Tijdens het onderzoek ligt u op de tafel en schuift de tafel enkele keren door de ring.

Afbeelding van een CT- apparaat

CT-apparaat

Voorbereidingen

Voorbereiding in verband met contrastmiddel

Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit is om de bloedvaten goed zichtbaar te maken op de foto’s. Het contrastmiddel wordt afgevoerd via de nieren. Hiervoor moeten de nieren een goede werking hebben. Soms is een bloedonderzoek nodig om de werking van de nieren te testen. U hoort vooraf of en wanneer u bloedonderzoek moet laten doen.

Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de werking van de nieren niet optimaal is, kan extra voorbereiding nodig zijn. Uw behandelend arts zal u hierover informeren. Ook krijgt u een folder met aanvullende informatie.

In zeldzame gevallen komt overgevoeligheid voor contrastvloeistof voor. Als u een allergische aandoening heeft, of als u in het verleden allergisch heeft gereageerd op een bepaalde stof of medicijn, meld dit dan voor het onderzoek. De laborant zal hier ook altijd voor het onderzoek nog naar vragen.

Meld eventuele zwangerschap

De CT-scan werkt met röntgenstralen. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Voorbereiding thuis

  • Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontkleden. Houdt hier rekening mee bij de kleren die u aantrekt.
  • Voor het onderzoek moet u eventuele sieraden afdoen. Die kunt u in een afgesloten kleedkamer achterlaten. U kunt sieraden ook thuis laten als u dat prettiger vindt.
  • Vanaf 24 uur voor het onderzoek mag u geen cafeïnehoudende dranken, zoals koffie, thee of cola, meer gebruiken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.
  • Het kan zijn dat u in het ziekenhuis voor het onderzoek medicatie (bètablokkers of ivabradine) krijgt. Deze kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Zorg daarom dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. We vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de afdeling Radiologie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de scan meten we uw bloeddruk en uw hartslag. Als uw hartslag te hoog is, kan het zijn dat u medicatie (bètablokkers of ivabradine) krijgt om de hartslag omlaag te brengen. U krijgt deze in de vorm van een tablet via de mond of via een infuus. De medicatie heeft minimaal 45 minuten nodig om werkzaam te zijn. De CT-scan vindt ongeveer een uur na inname van de medicatie plaats. Als de eerste bètablokker onvoldoende werkt, kan een tweede nodig zijn. U moet dan opnieuw een uur wachten voordat het onderzoek kan plaatsvinden.

Als u klaar bent voor de scan, roept een radiodiagnostisch laborant u binnen in een kleedkamer. De kleedkamer kan op slot. U kunt eventuele waardevolle spullen hier tijdens het onderzoek laten liggen. In het te scannen gebied mag geen metaal aanwezig zijn. Daarom vragen we u om eventuele sieraden en kledingstukken met metaal uit te doen. Denk daarbij aan metalen knopen en ritsen, of aan een beha met haakjes en beugels. Hierna wordt u verder geroepen in de CT-scanruimte.
 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U neemt plaats op de CT-tafel. U krijgt elektrodes op de borstkas geplakt om de beweging van het hart te kunnen volgen. Ook krijgt u een infuus in de arm ingebracht voor het toedienen van het contrastmiddel. Vlak voor het toedienen van de contrastvloeistof krijgt u een spray onder de tong. Deze spray zorgt ervoor dat de bloedvaten zo min mogelijk verkrampt zijn.

De tafel wordt op de juiste plek geschoven. Meestal zijn 2 of 3 radiodiagnostisch laboranten bij het onderzoek aanwezig. Tijdens het scannen nemen zij plaats in de bedieningsruimte achter speciaal glas. Zij houden daarbij goed zicht op u tijdens het scannen. Via de intercom in de CT-scan kunt u met elkaar spreken. De laborant vertelt u precies wat u moet doen

De scan wordt vanuit de bedieningsruimte gestart. U schuift meerdere keren door het apparaat. De radiodiagnostisch laborant vertelt u wanneer de contrastvloeistof wordt ingespoten. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u even een vieze smaak in de mond krijgen of het extra warm krijgen. Dit verdwijnt snel na het inspuiten.

Soms vraagt de laborant om tijdens het scannen in te ademen en de adem even vast te houden. Tijdens het scannen maakt de CT-scan een zoemend geluid.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 tot 25 minuten.

Na het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant verwijdert het infuus, tenzij dit nog nodig is voor andere onderzoeken. U kunt zich wat duizelig voelen. Uit voorzorg vragen we u nog 10 minuten in de CT-wachtruimte plaats te nemen voordat u de afdeling verlaat.

Adviezen voor thuis/ op de verpleegafdeling

Door de spray onder tong kunt u wat lichte hoofdpijn krijgen. Dit trekt vanzelf weg. U kunt eventueel een paracetamol innemen.

Het contrastmiddel wordt via de urine uitgescheiden. U merkt daar zelf niets van omdat het middel kleurloos is. Het is belangrijk dat u de eerste uren na de CT-scan extra water drinkt (tenzij dit om medische redenen niet kan).

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp. U vindt de telefoonnummers achter in de folder.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend arts. De behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 27 september 2022

Code: RAD62