CT-scan van de urinewegen

U heeft een afspraak voor een CT-scan van uw urinewegen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een CT-scan van de urinewegen?

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Bij u worden de urinewegen in beeld gebracht. De CT-scanner bestaat uit een ring van ongeveer 1 meter diep en een doorsnede van 70 centimeter met een tafel ervoor. Tijdens het onderzoek ligt u op de tafel en schuift de tafel enkele keren door de ring.

Afbeelding van een CT- apparaat

CT-apparaat

Voorbereidingen

Meld eventuele zwangerschap

De CT-scan werkt met röntgenstralen. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Voorbereiding in verband met contrastmiddel

Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit is om de urinewegen goed zichtbaar te maken op de foto's. Het contrastmiddel wordt afgevoerd via de nieren. Hiervoor moeten de nieren een goede werking hebben. Een bloedonderzoek is nodig om de werking van de nieren te testen. U hoort vooraf of en wanneer u bloedonderzoek moet laten doen.

Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de werking van de nieren niet optimaal is, kan extra voorbereiding nodig zijn. Uw behandelend arts zal u hierover informeren. Ook krijgt u een folder met aanvullende informatie.

In zeldzame gevallen komt overgevoeligheid voor contrastvloeistof voor. Als u een allergische aandoening heeft, of als u in het verleden allergisch heeft gereageerd op een bepaalde stof of medicijn, meld dit dan voor het onderzoek. De laborant zal hier ook altijd voor het onderzoek nog naar vragen.

  Meenemen naar het ziekenhuis

  Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

  Verhinderd

  Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

  Het onderzoek

  Melden

  Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. We vragen u 30 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de afdeling Radiologie van de locatie waar u de afspraak heeft.

  Voorbereiding

  Een laborant brengt u 30 minuten voor de CT-scan een kan met 1 liter water om te drinken. Als u een vochtbeperkend dieet heeft, meld dit dan direct.

  Een radiodiagnostisch laborant roept u binnen via een kleine kleedkamer. De kleedkamer wordt van binnenuit op slot gedaan. U kunt eventuele waardevolle spullen hier tijdens het onderzoek laten liggen. In het te scannen gebied mag geen metaal aanwezig zijn. Daarom wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken met metaal uit te doen. Denk daarbij aan een beha met haakjes en beugels, metalen knopen en ritsen. Hierna wordt u verder geroepen in de CT-scanruimte. U neemt plaats op de CT-tafel. De radiodiagnostisch laborant brengt het infuus voor het contrastmiddel aan in uw arm.

  De opnames

  De tafel wordt op de juiste plek geschoven. Meestal zijn 2 of 3 radiodiagnostisch laboranten aanwezig tijdens het onderzoek. Tijdens het scannen nemen zij plaats in de bedieningsruimte achter speciaal glas. En houden daarbij op korte afstand zicht op u tijdens het scannen. In de CT-scan zit een intercom waardoor u te horen bent in de bedieningsruimte.
  De scan wordt vanuit de bedieningsruimte gestart. U schuift meerdere keren door het apparaat. De radiodiagnostisch laborant vertelt u wanneer de contrastvloeistof wordt ingespoten. Mogelijk wordt u nog gevraagd om tijdens het scannen in te ademen en de adem even vast te houden. Tijdens het scannen maakt de CT-scan een zoemend geluid.

  Duur van het onderzoek

  Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

  Na het onderzoek

  De radiodiagnostisch laborant verwijdert het infuus, tenzij dit nog nodig is voor andere onderzoeken. U kunt zich wat duizelig voelen. Uit voorzorg vragen we u nog 10 minuten in de CT-wachtruimte plaats te nemen voordat u de afdeling verlaat.

  Adviezen voor thuis/op de verpleegafdeling

  Het contrastmiddel wordt via de urine uitgescheiden. U merkt daar zelf niets van omdat het middel kleurloos is. Het is belangrijk dat u de eerste uren na de CT-scan extra water drinkt (tenzij dit om medische redenen niet kan).

  Problemen thuis

  Doen zich na het onderzoek problemen voor? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp. U vindt de telefoonnummers achter in de folder.

  Uitslag van het onderzoek

  De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

  Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek.

  Vragen

  Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

  Telefoonnummers

  Afdeling Radiologie Utrecht
  088 250 6542

  Afdeling Radiologie Zeist
  088 250 9860

  Spoedeisende hulp Utrecht
  088 250 6211

  Opmerkingen over de tekst

  Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

  Bijgewerkt op: 14 december 2023

  Code: RAD05