CT-scan bij vermoeden van nierstenen (CT steenprotocol)

U heeft een afspraak gemaakt voor een CT-onderzoek van de buik vanwege een vermoeden van nierstenen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven.

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Bij u zal de CT-scan gaan om het afbeelden van de nieren, urinewegen en blaas. De CT-scanner bestaat uit een ring van ongeveer 1 meter diep en een doorsnede van 70 centimeter met een tafel ervoor. Tijdens het onderzoek ligt u op de tafel en schuift de tafel enkele keren door de ring.

Voorbereidingen

Meld eventuele zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan minimaal 24 uur voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. We verzoeken u zich 15 minuten voor de afgesproken tijd te melden op de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Een radiodiagnostisch laborant roept u binnen via een kleine kleedkamer. De kleedkamer wordt van binnenuit op slot gedaan. U kunt eventuele waardevolle spullen hier tijdens het onderzoek  laten liggen. In het te scannen gebied mag geen metaal aanwezig zijn. Daarom wordt u  gevraagd om eventuele kledingstukken met metaal uit te doen. Denk daarbij aan een beha met haakjes en beugels, metalen knopen en ritsen. Hierna wordt u verder geroepen in de CT-scanruimte.

U neemt plaats op de tafel. De tafel wordt vervolgens op de juiste plek geschoven. Meestal zijn 2 of 3 radiodiagnostisch laboranten aanwezig tijdens het onderzoek. Tijdens het scannen nemen zij plaats in de bedieningsruimte achter speciaal glas en houden daarbij op korte afstand zicht op u tijdens het scannen. In de CT-scan zit een intercom waardoor u te horen bent in de bedieningsruimte.

De scan wordt vanuit de bedieningsruimte gestart. U schuift meerdere keren door het apparaat. Tijdens het scannen maakt de CT-scan een zoemend geluid.  

Afbeelding van een patient onder een CT-apparaat

Afbeelding 1 - CT-apparaat

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.

De uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u, meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.

Na het onderzoek

Naar huis of terug naar de verpleegafdeling

U kunt direct na het onderzoek weer naar huis gaan. Vindt het onderzoek plaats tijdens een opname, dan gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
 088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
 088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 mei 2021

Code: RAD54