CT-scan van de wervelkolom of gewrichten

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een CT-scan van uw wervelkolom of van één of meer gewrichten. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Bij u zal de CT-scan gaan om het afbeelden van (een deel van) de wervelkolom of één of meerdere gewrichten. De CT-scanner bestaat uit een ring van ongeveer 1 meter diep en een doorsnede van 70 centimeter met  een tafel ervoor. Tijdens het onderzoek ligt u op de tafel en schuift de tafel enkele keren door de ring.

Afbeelding van een CT-apparaat

CT-apparaat

Voorbereidingen

Zwangerschap melden

De CT-scan maakt gebruik van röntgenstralen. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie van desbetreffende locatie.

Voorbereiding in geval van contrastvloeistof

In enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof tijdens het onderzoek. Het contrastmiddel wordt afgevoerd via de nieren. Hiervoor moeten de nieren een goede werking hebben. Soms is een bloedonderzoek nodig om de werking van de nieren te testen. U hoort vooraf of en wanneer u bloedonderzoek moet laten doen.

Als uit het bloedonderzoek is gebleken dat de werking niet optimaal is, is er mogelijk extra voorbereiding nodig voor de CT-scan. De behandelend arts zal u hiervan op de hoogte stellen. Ook krijgt  u een folder met aanvullende informatie.

In zeldzame gevallen komt overgevoeligheid voor contrastvloeistof voor. Mocht u allergische aandoeningen hebben, of in het verleden allergisch gereageerd hebben op een bepaalde stof of medicijn, meld dit dan voor het onderzoek. De laborant zal hier ook altijd voor het onderzoek nog naar vragen. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.  

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek, meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. We verzoeken u zich 15 minuten voor de afgesproken CT tijd te melden op de afdeling Radiologie van de locatie waar u wordt verwacht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Een radiodiagnostisch laborant roept u binnen via een kleine kleedkamer. De kleedkamer wordt van binnenuit op slot gedaan. U kunt eventuele waardevolle spullen hier tijdens het onderzoek  laten liggen. In het te scannen gebied mag geen metaal aanwezig zijn. Daarom wordt u  gevraagd om eventuele kledingstukken met metaal uit te doen. Denk daarbij aan een beha met haakjes en beugels, metalen knopen en ritsen. Hierna wordt u verder geroepen in de CT-scanruimte.

U neemt plaats op de tafel. De tafel wordt vervolgens op de juiste plek geschoven. Meestal zijn 2 of 3 radiodiagnostisch laboranten aanwezig tijdens het onderzoek. Tijdens het scannen nemen zij plaats in de bedieningsruimte achter speciaal glas en houden daarbij op korte afstand zicht op u tijdens het scannen. In de CT-scan zit een intercom waardoor u te horen bent in de bedieningsruimte.

De scan wordt vanuit de bedieningsruimte gestart. U schuift meerdere keren door het apparaat. Tijdens het scannen maakt de CT-scan een zoemend geluid.  

Contrastvloeistof

Soms is het nodig om contrastvloeistof toe te dienen. Dit gebeurt via een infuus in de arm. Dit is om de bloedvaten en organen beter te kunnen onderscheiden op de foto’s. Het infuus wordt aangebracht door de radiodiagnostisch laborant als u op de CT-tafel ligt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.

Na het onderzoek

In geval van een infuus

De radiodiagnostisch laborant verwijdert na de CT-scan het infuus. Als contrastmiddel is toegediend, vragen we u uit voorzorg nog 10 minuten in de CT-wachtruimte plaats te nemen voordat u de afdeling verlaat.

Het contrastmiddel wordt via de urine uitgescheiden. Het is belangrijk dat u de eerste uren na de CT-scan extra water drinkt tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is.

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp. U vindt de telefoonnummers achterin de folder.

Uitslag van het onderzoek

De behandelend  arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite. Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de radiodiagnostisch laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
 088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
 088 250 9860

Spoedeisende hulp Utrecht
 088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD06