Cystoscopie

U wordt binnenkort verwacht voor een onderzoek van de blaas, waarbij zowel de plasbuis als de blaas van binnen bekeken kunnen worden. Dit onderzoek wordt een cystoscopie genoemd.

Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt, is een flexibele cystoscoop. Dit is een buisvormig instrument dat zo dun is dat het gemakkelijk de normale plasbuis van een man of vrouw kan passeren.

Voorbereiding

Voor een cystoscopie zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Op het afgesproken tijdstip wordt u verwacht op de polikliniek Urologie. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, kunt u in een kleedkamertje uw onderkleding uittrekken. Tevens moet u op het daar aanwezige toilet uitplassen. Vervolgens wordt u gehaald door een verpleegkundige die u verzoekt op de onderzoektafel plaats te nemen. U ligt hierop met uw benen hoog in de beensteunen.  

Nadat de directe omgeving van de plasbuis is gereinigd met een ontsmettingsmiddel, spuit de uroloog of de verpleegkundige wat verdovend glijmiddel in de plasbuis. Het is verstandig om het onderlichaam zoveel mogelijk te ontspannen. De cystoscoop wordt ingebracht en aangesloten op een lichtbron. Er wordt een slangetje aan het instrument gekoppeld, waardoor steriel water de blaas inloopt. Nu kan de uroloog de binnenkant van de plasbuis en de blaas onder alle mogelijke hoeken inspecteren. Hierna wordt de cystoscoop teruggetrokken uit de blaas en plasbuis en is het onderzoek afgelopen.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Als u wilt, kunt u tijdens het onderzoek via een scherm meekijken.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek is er een toegenomen drang tot urineren, soms met onwillekeurig urineverlies. Ook kan er wat bloed in de urine aanwezig zijn. Het is belangrijk dat u de eerste uren na het onderzoek veel drinkt.

Vragen

Heeft u nog vragen, bel dan gerust met de polikliniek Urologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 december 2023

Code: URO49