Cystoscopie bij kinderen (De blaas van binnen bekeken)

Deze folder is bedoeld om u als ouders/verzorgers te informeren over een cystoscopie, zodat u uw kind kunt voorbereiden. Een ziekenhuisopname of onderzoek wordt door kinderen soms als bedreigend ervaren. Probeer alle vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden.

Algemeen

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is een onderzoek van de blaas. Bij een cystoscopie bekijkt de arts de binnenkant van de blaas en de plasbuis. Een cystoscopie vindt meestal plaats wanneer een kind blaasinfecties of plasproblemen heeft. De arts probeert met dit onderzoek de oorzaak van het blaasprobleem van uw kind te vinden.

Verhinderd

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak? Geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan de opnameplanner. Er kan dan iemand anders in de plaats van uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de kinderdagbehandeling. Er vindt een aantal voorbereidingen plaats. Een verpleegkundige brengt uw kind naar de operatiekamer. U kunt als ouder/verzorger meelopen en u kunt bij uw kind blijven totdat het onder narcose gebracht is.

Het onderzoek

Bij het plassen gaat de urine vanuit de blaas naar buiten door de urinebuis. Via deze urinebuis schuift de arts de scoop (kijker) tot in de blaas naar binnen. De arts laat steriel water in de blaas lopen en bekijkt dan de binnenkant van de blaas. Soms neemt de arts een paar kleine stukjes weefsel weg om verder te onderzoeken. Na het onderzoek haalt u samen met de verpleegkundige uw kind weer op. Meer informatie over de gang van zaken op de kinderdagbehandeling vindt u in de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’.

Verdoving

Het onderzoek vindt onder algehele verdoving (narcose) plaats. Informatie over de narcose vindt u in de folder 'Anesthesie bij kinderen'. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Houd er rekening mee dat daar nog tijd bijkomt voor het toedienen van de verdoving en voor een eventuele ingreep.

Na het onderzoek

Misselijkheid

Het kan zijn dat uw kind misselijk is van de narcose. Dit komt vaker voor en duurt meestal niet langer dan enkele uren. De verpleegkundige biedt uw kind een waterijsje of wat limonade aan tegen de misselijkheid. Zo nodig geeft hij/zij uw kind medicijnen.

Plassen

Na het onderzoek is het plassen voor uw kind vaak pijnlijk. Het is belangrijk dat uw kind na het onderzoek meer drinkt dan normaal - als het niet te misselijk is - zodat het vaak plast. Het pijnlijke gevoel van het onderzoek verdwijnt dan vanzelf. Zorg dat uw kind de plas niet te lang ophoudt.

Tijdens het onderzoek kan er wat bloed in de plasbuis komen. In dat geval kan de urine rood van kleur zijn. Schrikt u niet, dit verdwijnt na een paar uur. Goed drinken helpt hierbij.

Het kan zijn dat uw kind een paar dagen een branderig gevoel houdt bij het plassen.

Medicijnen

Soms geeft de arts u een recept mee voor een kortdurende antibioticakuur om infectie te voorkomen. 

Pijnbestrijding
Om de pijn te bestrijden krijgt uw kind paracetamol. De mate van pijn wordt door de verpleegkundige bijgehouden op een pijnscorelijst. Geeft uw kind ondanks de paracetamol nog steeds pijn aan, dan kan in overleg extra pijnstilling worden gegeven. Ook de eerste dagen na de ingreep kan u kind nog pijn hebben. Dan is het belangrijk dat u uw kind nog paracetamol geeft. De verpleegkundige geeft u hier informatie over.

Naar huis

Als uw kind heeft geplast, als er geen ingreep heeft plaatsgevonden en er verder geen problemen zijn, dan kan uw kind na een paar uur weer naar huis.

  • Uw kind mag thuis weer bijna alles doen. Afhankelijk van hoe uw kind zich voelt, kan hij of zij weer naar school. Alleen gymnastiek, sportbeoefening, stoeien en zwemmen zijn in het begin af te raden. We bespreken met u voor hoelang dit geldt. Dit is afhankelijk van de ingreep die eventueel heeft plaatsgevonden.
  • Uw kind mag gewoon douchen of in bad.

Contact opnemen 

Na iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Neem contact op als:

  • uw kind koorts krijgt boven 38,5
  • uw kind veel pijn houdt of krijgt bij het plassen en de pijnstilling onvoldoende helpt
  • de urine erg gaat ruiken
  • uw kind veel bloed verliest bij het plassen

Controleafspraak

De secretaresse of verpleegkundige maakt een afspraak voor u voor de controle op de polikliniek.

Uitslag van het onderzoek

Tijdens de controleafspraak bespreekt de behandelend arts met u de uitslag van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek aan de verpleegkundige van de kinderdagbehandeling stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 16.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde Utrecht
 088 250 6326

Polikliniek Kindergeneeskunde Zeist
 088 250 6326

Polikliniek Urologie
 088 250 6327

Opnameplanner kinderafdeling/kinderdagbehandeling
 088 250 6966

Spoedeisende hulp Utrecht
 088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 14 januari 2021

Code: URO03