Dagopname voor CT-scan met contrastvloeistof

U heeft een afspraak voor een CT-scan met contrastvloeistof op de afdeling Radiologie. Uit bloedonderzoek vooraf bleek dat uw nieren misschien niet helemaal goed werken. Daarom is er extra voorbereiding nodig bij het maken van de CT-scan. U wordt hiervoor een dagdeel opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder leest u de gang van zaken.

Waarom extra voor- en nazorg?

De contrastvloeistof die we gebruiken bij een CT-scan wordt door uw nieren uit uw bloed gefilterd. Als uw nieren niet optimaal werken, krijgt u voor de scan extra vloeistof toegediend via een infuus. Dit zorgt ervoor dat de contrastvloeistof toch goed wordt afgevoerd.

Voorbereiding

Gebruikt u medicijnen? Het kan zijn dat u sommige medicijnen tijdelijk moet stoppen voor het onderzoek. Uw behandelaar bespreekt dit vooraf met u.

De opname en het onderzoek

U wordt op het afgesproken tijdstip verwacht op de verpleegafdeling waar u de afspraak heeft. Daar krijgt u een infuus met vloeistof toegediend. Na één uur gaat u naar de Röntgenafdeling voor de CT-scan. Het verplegend personeel bepaalt wanneer u weer naar huis kunt.

Meer informatie over de CT-scan vindt u in de folders over de specifieke onderzoeken. Heeft u geen extra folder gekregen? Vraag er dan naar bij uw behandelaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Afdeling Radiologie Doorn
088 250 8888

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD42