Dagopname in het Diakonessenhuis

Binnenkort heeft u een operatie of onderzoek in het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op een andere verpleegafdeling. Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de operatie of het onderzoek. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond uw opname.  

Duur van uw verblijf

U blijft enkele uren tot een dag in het ziekenhuis. Kunt u bij sluiting van de afdeling nog niet naar huis? Dan plaatsen we u over naar een andere afdeling. 

Komt u van ver? Dan kunt u erover nadenken om de avond voor/na uw opname te overnachten in een hotel in de buurt. Het Diakonessenhuis heeft speciaal voor haar patiënten arrangementen gemaakt met verschillende hotels in de regio. Bekijk de arrangementen op onze website.

Vooraf

Tijdstip van melden

Komt u voor een onderzoek of een Electro Cardio Versie (ECV)? Dan hoort u op de polikliniek op welke afdeling en welk tijdstip u zich voor opname moet melden.  

Komt u voor een operatie? Dan belt een verpleegkundige of secretaresse van de afdeling u op. Dit doet zij ’s middags een (werk)dag voor uw opname. Zij geeft u door op welk tijdstip u in het ziekenhuis moet zijn. Ook zal zij u nog een keer vertellen of u nuchter moet zijn of dat u misschien licht mag ontbijten (dit is ook besproken tijdens de PreOperatieve Screening). 

Kunt u niet komen?

Bent u op de dag van opname ziek? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling waar u wordt verwacht. Kunt u om een andere reden niet komen? Geef dit minimaal 48 uur van tevoren door aan de polikliniek van het specialisme waar u onder behandeling bent. Iemand anders kan dan uw plaats innemen. En u kunt meteen een nieuwe afspraak maken. 

Wat u mee moet nemen

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis altijd de volgende zaken mee:    

 • een actueel medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek)  

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) 

 • de verwijsbrief van uw huisarts (indien van toepassing) 

 • uw verzekeringsgegevens 

Denk verder aan: 

 • medicijnen die u gebruikt (voor de duur van de opname) 

 • slippers 

 • als u wilt tijdschriften of muziek    

 • als u lenzen heeft, de vloeistof en houder en eventueel uw bril 

 • bij een spataderoperatie: steunkousen (één kous per been) 

 • bij een operatie aan knie- of enkel: elleboogkrukken 

Op de afdeling mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Houd wel rekening met uw medepatiënten en zet uw telefoon op trilstand. 

Waarom een actueel medicatieoverzicht meenemen?

U bent verplicht om een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee te nemen bij een ziekenhuisbezoek. Want het is belangrijk dat uw arts precies weet welke medicatie u gebruikt, of u gevoelig bent voor bepaalde medicijnen en of u belangrijke aandoeningen heeft. Uw arts heeft deze informatie nodig om een goed en compleet beeld te krijgen van uw medische situatie. Zodat u de juiste zorg krijgt. Ook bij elk vervolgbezoek is een AMO verplicht. U kunt uw AMO opvragen bij uw apotheek.  

Heeft u toestemming gegeven voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt? Dan vraagt de ziekenhuisapotheek deze gegevens ook digitaal op voor uw opname. Zo kan uw arts tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis uw medicatiegegevens makkelijk inzien.  

Wilt u toestemming geven voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens? Ga dan naar deze website of vraag ernaar bij uw apotheek. 

Contactpersoon

Wij vragen u om het telefoonnummer van uw contactpersoon. De verpleegkundige belt uw contactpersoon om te vertellen hoe het gaat. Om uw privacy te beschermen, geven we alleen aan deze contactpersoon informatie over uw situatie.

Bezoek

Op de afdeling Dagbehandeling kunt u geen bezoek ontvangen. Tijdens uw opname vertellen verpleegkundigen uw contactpersoon hoe het gaat. Als u op een andere verpleegafdeling bent opgenomen, is bezoek wel mogelijk. De bezoektijden zijn meestal van 16.00 tot 20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden andere bezoektijden. Op onze website vindt u meer informatie over bezoek.

Voorbereidingen thuis

Zo bereidt u zich thuis voor op een onderzoek of een operatie:  

 • Neem ’s morgens voor de behandeling een bad of douche.  

 • Gebruik geen bodylotion en gezichtscrème.  

 • Laat waardepapieren thuis en neem zo min mogelijk geld mee. 

 • Regel vervoer naar huis (na een operatie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer).  

Let op!  

 • Draag geen make-up. 

 • Draag geen sieraden (ringen, horloge, oorbellen, halsketting, enzovoort). 

Piercings zijn toegestaan tenzij deze: 

 • in- of bij de luchtweg (mond/keelholte) zitten;  

 • scherpe uiteinden hebben;  

 • door de ligging tijdens een operatie voor problemen kunnen zorgen (bijvoorbeeld een navelpiercing bij buikligging). 

Als u voor een operatie wordt opgenomen is het ook belangrijk dat u het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet onthaart. Ook raden we u aan om acht weken voor de operatie niet te roken. 

Anesthesie

In geval van een operatie krijgt u tijdens de PreOperatieve Screening informatie over de verdoving (anesthesie). Meer informatie vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'

Nuchter zijn

Nuchter zijn betekent dat u voor uw opname niet meer eet en drinkt. Dan is uw maag zo leeg mogelijk. 

Als u voor een onderzoek komt 
De polikliniekmedewerker heeft u bij het maken van de afspraak voor de opname verteld of u nuchter moet zijn. 

Als u voor een operatie komt 
Zorg dat u nuchter bent voor een operatie. Als u niet nuchter bent, wordt u voor uw eigen veiligheid niet geopereerd. Want voedsel in de maag verhoogt de kans dat uw maaginhoud in uw longen komt. U kunt dan een ernstige longontsteking krijgen.   

Om nuchter te zijn, moet u zich aan de volgende regels houden: 

 • Tot 6 uur voor de opname: drink en eet gewoon. 

 • Tot 2 uur voor de opname: drink alleen water (zonder prik), eet niets meer. 

 • Daarna: eet en drink niets meer. U mag alleen voorgeschreven medicijnen innemen (met één slok water). 

NB: het kan zijn dat er voor uw operatie andere aanwijzingen gelden. U hoort dit dan tijdens de PreOperatieve Screening.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u de dagen voor de opname en op de opnamedag uw medicijnen gewoon innemen. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'. We bespreken altijd het medicijngebruik met u op de polikliniek. Komt u voor een operatie? Dan bespreken we het medicijngebruik ook tijdens de PreOperatieve Screening met u.

Gang van zaken

De opname 

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u wordt verwacht.    

 • U wordt ontvangen door de afdelingssecretaresse of een van de verpleegkundigen. Deze wijst u uw kamer en bed.   

 • Als het nodig is, krijgt u een operatiejasje en kunt u zich omkleden.  

 • Een verpleegkundige bereidt u verder voor. Zij stelt u nog een paar vragen. Ook geeft zij u de afgesproken medicatie ter voorbereiding op de operatie of het onderzoek.    

 • Als u aan de beurt bent, wordt u met uw bed of in een stoel naar de operatieafdeling of behandelkamer gebracht. Hier krijgt u – als dat voor uw situatie geldt - de verdoving die met u is afgesproken.

Na de operatie/het onderzoek

 • Na een operatie of onderzoek op een operatiekamer gaat u naar de uitslaapkamer (recovery). Als uw bloeddruk en hartslag stabiel zijn, gaat u terug naar de afdeling.  

 • Na een onderzoek op een behandelkamer gaat u meteen terug naar de verpleegafdeling.  

 • De verpleegkundige van de afdeling belt uw contactpersoon om te vertellen hoe het is gegaan. 

 • U krijgt in overleg met de verpleegkundige een broodmaaltijd.

Ontslag 

De behandelend specialist bepaalt of hij/zij u nog wil zien voordat u naar huis gaat. U heeft een ontslaggesprek met een verpleegkundige. Deze laat u weten of we u de volgende dag bellen om te horen hoe het met u gaat. Ook krijgt u als dat nodig is een afsprakenkaart mee met een controleafspraak op de polikliniek. Daarnaast krijgt u een verpleegkundig nazorgformulier. 

De verpleegkundige informeert uw contactpersoon ruim van tevoren over het tijdstip waarop hij/zij u kan ophalen. 

Problemen

Neem bij problemen of klachten contact op. De eerste 24 uur na opname belt u binnen kantoortijden met de verpleegafdeling. ’s Avonds en in het weekend belt u met de Spoedeisende hulp. Na 24 uur kunt u bij problemen uw huisarts bellen. 

Vragen

Met vragen over uw operatie of onderzoek kunt u terecht bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

Telefoonnummers 

Dagbehandeling Utrecht  
088 250 6628 

Dagbehandeling Zeist (A3/B3) 
088 250 9510 

Spoedeisende hulp Utrecht 
088 250 6211 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].  

Bijgewerkt op: 28 maart 2023

Code: DIAK02