Darmspoelen (rectale lavage)

Uw arts heeft met u besproken dat een darmspoeling uw klachten mogelijk kan verlichten. Voor een gesprek over darmspoeling bent u verwezen naar de continentieverpleegkundige. In deze folder leest u wat u van het gesprek met de continentieverpleegkundige kunt verwachten.

Wat is darmspoelen?

Een darmspoeling heeft als doel de darm geheel of gedeeltelijk leeg te maken of te reinigen. Situaties waarin een darmspoeling worden toegepast zijn bijvoorbeeld voorbereiding op een onderzoek of operatie waarbij een darm zonder ontlasting wenselijk is (een ‘schone darm’), bij verstopping (obstipatie), bij ongewenst verlies van ontlasting of bij een moeizame stoelgang.

U doet de spoeling(en) zelf thuis. U krijgt een verwijzing voor een gespecialiseerd verpleegkundige die bij u thuis uitleg komt geven. 

Gesprek met continentieverpleegkundige

In een gesprek met de continentieverpleegkundige bespreekt u welk deel van de darm gespoeld moet worden en welke materialen voor u het meest geschikt zijn. Een continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen die last hebben van het ongewild verliezen van ontlasting en/of urine en mensen die last hebben van het niet (goed) kwijtraken van ontlasting en/of urine. Hij/zij werkt nauw samen met chirurgen, urologen, bekkenbodemverpleegkundigen, maag/darm/leverartsen, bekkenfysiotherapeuten en diëtisten.

Het is de bedoeling dat u, na het ontvangen van de materialen, zelf thuis spoelt. U krijgt een voorbeeldschema en instructies op papier mee. Vaak biedt de leverancier of fabrikant van de materialen ondersteuning als dat nodig is. Als u niet zelf kunt spoelen, kan de continentieverpleegkundige thuiszorg voor u aanvragen.

Materialen

Materialen worden de eerste keer besteld door de continentieverpleegkundige. U wordt aangemeld bij een medisch speciaalzaak die de materialen bij u thuis aflevert. Vervolgbestellingen kunt u zelf doen.

De materialen worden vergoed via de basisverzekering. Houd wel rekening met mogelijke kosten vanwege uw eigen risico.

Vragen

Voor meer informatie, met vragen of als u thuis problemen ervaart met darmspoelen, kunt u contact opnemen met de continentieverpleegkundige.

Telefoonnummers

Continentieverpleegkundige
088 250 6419

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 29 januari 2024

Code: CH78