Depo-Medrol injectie

U heeft vandaag van de orthopeed een Depo-Medrol injectie gekregen. De arts heeft u uitleg gegeven over de bijwerkingen die kunnen optreden. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Het is belangrijk dat u zich realiseert, dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier beschreven is.

Wat is een Depo-Medrol injectie en wat is de werking?

Een Depo-Medrol injectie bevat de stoffen Methylprednisolon en Lidocaïne. 

Methylprednisolon heeft een langdurige ontstekingsremmende werking. Lidocaïne heeft een plaatselijke verdovende werking. Het verdooft de injectieplaats en het ingespoten weefsel tijdelijk. 

Deze twee stoffen samen zorgen ervoor dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt, waardoor zowel de pijn als de zwelling afneemt of zelfs helemaal verdwijnt.

Na de injectie

De lidocaïne (verdoving) werkt meteen. De verdoving houdt 2 tot 3 uur aan. Methylprednisolon heeft enkele dagen tot weken nodig voordat u hiervan de werking merkt.

Bijwerkingen

  • De pijnklachten kunnen gedurende 2 tot 3 dagen na de injectie verergeren. Ook kan er op de geïnjecteerde plek een zwelling ontstaan, deze neemt na 2 of 3 dagen vanzelf af.
  • Uw gezicht kan enkele dagen na de injectie wat roder kleuren dan normaal, dit verdwijnt na enkele dagen.
  • Er kunnen wat hormonale schommelingen ontstaan, waardoor er menstruatiestoornissen kunnen optreden.
  • Bij diabetici kan het bloedsuikergehalte de eerste twee weken na de injectie een beetje ontregeld zijn. Controleer uw bloedsuiker na de injectie extra goed.
  • Een allergische reactie als gevolg van de injectie komt zelden tot niet voor.

Adviezen voor thuis

  • Als u pijn heeft kunt u Paracetamol (4 keer per dag 1000 mg) of Ibuprofen (3 keer per dag 400 mg) gebruiken
  • Probeer in beweging te blijven zodat het gewricht niet stijf en stram wordt
  • Vermijd de eerste uren na de injectie zware activiteiten.
  • Heeft u diabetes? Controleer dan de 2 weken na de injectie uw bloedsuiker wat vaker dan u gewend bent.

Controle-afspraak

Ongeveer 4 tot 6 weken na de injectie heeft u een controle-afspraak op de polikliniek. De arts bespreekt met u hoe de injectie heeft gewerkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Orthopedie.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 december 2022

Code: ORTH03