Dexamethason

Uw neuroloog heeft u Dexamethason voorgeschreven om de zwelling in uw hoofd te verminderen of tegen te gaan. Bij dit medicijn zit een bijsluiter met informatie. De informatie in deze folder dient als aanvulling op deze bijsluiter.

Algemene bijwerkingen

Tijdens het gebruik van Dexamethason kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:

 • toename eetlust en gewicht;
 • verhoging bloedsuikerspiegel;
 • maag/darmirritatie;
 • onrustig/opgejaagd gevoel;
 • opvliegers/warmtesenatie;
 • stemmingswisselingen;
 • en een verhoogde vatbaarheid voor infecties met bijvoorbeeld koorts als gevolg.

Kijk ook in de bijsluiter voor overige (minder vaak voorkomende) bijwerkingen.  

Al deze bijwerkingen zijn tijdelijk van aard en verdwijnen als u stopt met Dexamethason. Wanneer u veel hinder ondervindt van de bijwerkingen kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Neem bij koorts eerst contact op met de huisarts en geef aan dat u Dexamethason gebruikt. De huisarts overlegt dan indien nodig met uw neuroloog of neurochirurg.

Afbouwen

Stop nooit plotseling

Dexamethason is een bijnierschorshormoon. Tijdens het gebruik van Dexamethason maakt uw eigen bijnier minder hormonen aan, omdat er al voldoende bijnierschorshormoon in uw lichaam aanwezig is. Als u de hoeveelheid Dexamethason in uw lichaam vermindert, duurt het (afhankelijk van hoe lang u het medicijn gebruikt heeft) een tijd voor uw bijnierschors de hormonen zelf weer kan aanmaken. Bij langdurig gebruik duurt het enige weken tot een jaar voor de bijnierschors weer helemaal op gang is. Daarom mag u niet snel minderen of plotseling stoppen met Dexamethason.  

Houdt u zich aan het afbouwschema om het afbouwen in goede banen te leiden.  

Klachten tijdens het afbouwen

Tijdens het afbouwen kunnen de volgende klachten zich voordoen:

 • de klachten die u had voor het gebruik van Dexamethason;
 • een epileptisch insult;
 • gewrichtspijn;
 • hoofdpijn;
 • lage temperatuur;
 • benauwdheid;
 • zwakte;
 • delier (symptomen: onrust, verstoord slaap-waakritme, verminderde concentratie, geheugenproblemen, verwardheid, stemmingswisselingen en hallucinaties);
 • een lage bloeddruk.

Doet één van deze klachten zich voor, neem dan contact op met uw huisarts of met de polikliniek Neurologie.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling A1
 088 250 6183

Polikliniek Neurologie
 088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 18 juni 2024

Code: NEU7