Dexamethason remmingstest

In deze folder vindt u informatie over een dexamethason remmingstest. Met dit onderzoek kijken we of uw lichaam te veel cortisol aanmaakt. U neemt hiervoor het middel dexamethason in. De volgende dag nemen we bloed bij u af. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht, Zeist en Doorn.

Wat is een dexamethason remmingstest?

Met een dexamethason remmingstest kijken we of er te veel cortisol in uw bloed zit. Cortisol is een hormoon dat door de bijnieren gemaakt wordt. Bij de dexamethason remmingstest krijgt u het middel dexamethason. Dit middel remt de productie van cortisol. Uw bijnieren maken dan minder cortisol aan. Als uw bijnieren toch zelf cortisol blijven aanmaken, is er sprake van overproductie. Uw lichaam maakt dan te veel cortisol aan. We noemen dat hypercortisolisme of het syndroom van Cushing.

U krijgt een kleine hoeveelheid dexamethason bij deze test. De kans op bijwerkingen is daarom klein.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Uw behandelend specialist schrijft u 2 tabletten dexamethason voor (samen 1mg). De dag vóór de test neemt u om 23.00 uur ’s avonds thuis deze 2 tabletten in. Daarna mag u niets meer eten of drinken (alleen water). U mag dus ook geen ontbijt nemen.

Let op: Neem de tabletten niet op vrijdagavond of zaterdagavond in. U kunt dan de volgende dag geen bloed laten prikken, omdat de polikliniek Bloedafname in het weekend gesloten is.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het inleveren op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname:

  • locatie Utrecht 
  • locatie Zeist 
  • locatie Doorn

Let op: Het is belangrijk dat u op de afgesproken tijd komt. De hoeveelheid cortisol in het bloed kan daarna snel veranderen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De medewerker Bloedafname neemt tussen 8.30 en 9.00 uur bloed bij u af.

Na het onderzoek

Eten en drinken

Na de bloedafname is het onderzoek klaar. U mag dan weer normaal eten en drinken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend. We sturen deze naar uw behandelend specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 16 mei 2024

Code: KCHI20