Diabetische retinopathie, onderzoek en behandeling (suikerziekte en het oog)

Bij u is suikerziekte (diabetes mellitus) geconstateerd. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder vindt u informatie over (het belang van) het oogheelkundig onderzoek bij suikerziekte en de behandeling van diabetische retinopathie.

Wat is diabetische retinopathie?

Diabetische retinopathie is een oogafwijking die voorkomt bij mensen met suikerziekte. Deze ontstaat door veranderingen in de bloedvaten van het netvlies. De veranderingen kunnen in twee vormen optreden. De wand van de kleine bloedvaten kan veranderen, waardoor vocht en bloed kunnen gaan lekken. Dit heet exsudatieve retinopathie. Daaropvolgend kunnen nieuwe bloedvaten worden gevormd: proliferatieve retinopathie. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen daardoor gemakkelijk bloedingen in het oog veroorzaken.

Diabetische retinopathie hoeft geen klachten te geven, maar kan zonder dat u het merkt toch schade veroorzaken in het netvlies van uw oog. Dit kan zonder behandeling leiden tot onherstelbare schade met afname van uw gezichtsvermogen of zelfs blindheid. Naarmate u langer suikerziekte heeft, neemt de kans op deze oogafwijking toe.

Onderzoek

Als u suikerziekte heeft, is het verstandig om uw ogen regelmatig te laten controleren op eventuele afwijkingen, ook wanneer u geen klachten heeft. Zo kunnen afwijkingen op tijd worden ontdekt en behandeld. Als er foto’s van uw netvlies (fundusfoto’s) worden gemaakt, kan daarop worden beoordeeld of een consult bij de oogarts nodig is. De oogarts zal bij het onderzoek uw ogen meestal druppelen, waardoor uw pupillen tijdelijk wijder worden. Hierdoor kan de oogarts het netvlies goed bekijken. Door de oogdruppels ziet u tijdelijk wat minder goed en bent u lichtgevoelig. Dit trekt na een paar uur vanzelf weer bij.

Fluorescentie Angiografie (FAG)

Als er afwijkingen worden gevonden, kan het nodig zijn om foto’s van uw ogen te maken. Dit onderzoek heet fluorescentie-angiografie. Hierbij spuit de oogarts eerst een kleurstof in uw arm. U kunt hiervan wat misselijk worden. Daarna maakt de technisch oogheelkundig assistent of optometrist foto’s van uw ogen. Door de kleurstof zijn op deze foto’s de adertjes in de ogen goed te zien. De oogarts kan zo de mate en de ernst van de afwijking beter beoordelen. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder ‘Fluorescentie-onderzoek’.

Optical Coherence Tomografie (OCT)

Het kan nodig zijn een OCT van uw ogen te maken. Een OCT is een scan van uw netvlies met gebruik van lichtstralen. Met een OCT kan zichtbaar gemaakt worden of er vocht in het netvlies zit als gevolg van lekkende bloedvaten door de suikerziekte. Het onderzoek is niet schadelijk voor uw ogen en ook niet pijnlijk.

De behandeling

Diabetische retinopathie kan op verschillende manieren worden behandeld:

  • Ten eerste is het belangrijk dat de diabetes goed gereguleerd is. Het blijkt dat mensen met suikerziekte die goed zijn ingesteld op insuline, minder snel oogproblemen krijgen.
  • Laserbehandeling: de lekkende bloedvaatjes worden als het ware dicht gelast met een laserstraal. Deze behandeling duurt meestal een half uur. Als er nieuwe bloedvaatjes zijn gevormd (proliferatieve diabetische retinopathie) dan moet vrijwel het hele netvlies met laserstralen worden behandeld. Vaak moet u hiervoor enkele malen terugkomen.
  • Behandeling met injecties in het oog: de lekkage en bloedvatwoekering worden middels injecties met het middel Avastin geremd. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Behandeling met Avastin'.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

(Patiënten)organisaties

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Voor meer informatie over diabetische retinopathie kunt u terecht bij de (telefonische hulpdienst van de) Diabetes Vereniging Nederland via telefoonnummer: 033 463 05 66, of op de website.

Ooglijn
Als u tijdelijk of blijvend slecht(er) ziet, kunt u ook contact opnemen met de ooglijn. Bij deze ooglijn kunt u terecht voor informatie over hulpmiddelen, instanties en behandelingsmogelijkheden. Telefoonnummer: 030 294 54 44 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur), of op de website.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 april 2022

Code: OOG12