Diagnostisch Dagcentrum Ouderengeneeskunde

Heeft u te maken met ouderdomsproblemen op het gebied van vallen, evenwicht, bewegen, geheugen, polyfarmacie (gebruik van meer dan vijf soorten medicijnen) of ervaart u een onverklaarbare achteruitgang in uw dagelijks functioneren? En wilt u weten wat er precies aan de hand is? Dan kunt u voor onderzoek terecht op het Diagnostisch Dagcentrum Ouderengeneeskunde van het Diakonessenhuis op locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Een afspraak maken

Na verwijzing door uw huisarts kunt u een afspraak maken bij het Diagnostisch Dagcentrum Ouderengeneeskunde via telefoonnummer 088 250 9115.

Wat kunt u verwachten?

Op het Diagnostisch Dagcentrum Ouderengeneeskunde proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken van uw klachten/problemen. Het bezoek bestaat uit een gesprek met een arts, een gesprek met een verpleegkundige, verschillende testen, loopoefeningen en lichamelijk onderzoek. Alle onderzoeken en gesprekken vinden op één ochtend of middag plaats. In principe krijgt u aan het eind van de ochtend/middag een diagnose en een behandelplan op maat. Zo weten u en uw familie snel waar u aan toe bent.

Samen met partner/mantelzorger

Wij vinden het belangrijk dat u samen met iemand die u goed kent naar het ziekenhuis komt (uw partner, familielid of mantelzorger). Uw naaste kan u eventueel helpen met het beantwoorden van vragen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Als u dit prettig vindt, kan uw naaste bij de onderzoeken aanwezig zijn.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

We verzoeken u vriendelijk de volgende zaken mee te nemen naar het ziekenhuis: 

 • de medicatiedoosjes en/of Baxter van alle medicijnen die u gebruikt inclusief eventuele zelfzorgmiddelen (bijvoorbeeld tabletten, zalfjes, oogdruppels, poeders, pufjes, homeopathische middelen of vitamines);
 • hulpmiddelen voor het innemen van uw medicijnen (bijvoorbeeld medicijndoos); 
 • als u deze heeft uw (lees)bril, gehoorapparaat en/of loophulpmiddelen (stok, rollator en dergelijke);
 • het inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar en uw identiteitsbewijs;
 • in geval van valproblemen: de (ingevulde) vragenlijst.

Vragenlijst valproblemen

Als u komt vanwege valproblemen, krijgt u thuis een vragenlijst toegestuurd. We verzoeken u om voorafgaand aan uw eerste bezoek aan het Diagnostisch Dagcentrum, deze vragenlijst (voor zover mogelijk) thuis in te vullen. Aan de hand van de vragenlijst wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de oorzaken van het vallen. Kunt u de lijst niet zelf invullen, vraag dan of een familielid of verzorger u hierbij kan helpen. Als het niet lukt om de vragenlijst thuis (gedeeltelijk) in te vullen, dan doet de verpleegkundige dit samen met u tijdens uw bezoek aan het Diagnostisch Dagcentrum.

Als u komt vanwege een ander probleem hoeft u thuis geen vragenlijst in te vullen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? U wordt verzocht dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren te melden via telefoonnummer 088 250 9115.

Wordt uw behandeling (volledig) vergoed?

Check altijd of uw onderzoek/behandeling (volledig) wordt vergoed. Dit vindt u in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Zie voor meer informatie de folder 'Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?'.

Bent u opgenomen geweest in het buitenland of woont u op een veehouderij?

Dan zijn wij alert op de bacterie MRSA. MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt zoals in ziekenhuizen (met name in het buitenland) en in de intensieve veehouderij.

Voor zorginstellingen is het van belang om te weten of u mogelijk drager bent van MRSA, omdat de bacterie zich kan verspreiden naar medewerkers en andere patiënten en zo voor problemen kan zorgen. Daarom worden bij uw bezoek aan het ziekenhuis enkele vragen gesteld over MRSA.

Wilt u het melden als u:

 • weet dat u drager bent van MRSA; 
 • werkt of woont op een veehouderij;
 • opgenomen bent geweest in het buitenland de afgelopen zes maanden.

Meer informatie vindt u in de folder 'MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis'.

Uw bezoek aan het Diagnostisch Dagcentrum

Melden

In de bevestigingsbrief staat op welke locatie en hoe laat u wordt verwacht. Hier meldt u zich bij de receptie. Bij de receptie wordt u opgehaald.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

Het bezoek aan het Diagnostisch Dagcentrum duurt een halve dag. Het programma bestaat doorgaans uit:

 • een gesprek met een arts over uw klachten en lichamelijk onderzoek;
 • een gesprek met een verpleegkundige en enkele testen;
 • medisch onderzoek zoals bloedonderzoek, hartfilmpje, longfoto (röntgen);
 • indien van toepassing: onderzoek/ loopoefeningen door fysiotherapeut.

Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie. Aan het eind van de ochtend/middag bespreken de arts en de verpleegkundige met u de diagnose en krijgt u een behandeladvies. U ontvangt een informatiebrief en ook uw huisarts krijgt een brief met de diagnose en adviezen. Na het gesprek kunt u weer naar huis.

Als vervolgonderzoek nodig is, maakt de secretaresse van de afdeling Ouderengeneeskunde de afspraken voor u. 

Begeleiding

Een gastvrouw/heer van het ziekenhuis begeleidt u en uw naaste in het ziekenhuis naar de verschillende gesprekken en onderzoeken.

De onderzoeken

Tijdens uw bezoek aan het Diagnostisch Dagcentrum vinden - afhankelijk van uw klachten - verschillende medische onderzoeken plaats. Hieronder vindt u informatie over de meest voorkomende onderzoeken.

Bloedonderzoek

U gaat voor bloedafname naar het laboratorium zodat uw bloed kan worden onderzocht.

ECG

ECG staat voor Elektrocardiogram, ook wel hartfilmpje genoemd. Bij dit onderzoek wordt de elektrische hartactiviteit via plakkers op uw bovenlichaam, armen en benen en via speciale meetapparatuur geregistreerd. Tijdens de registratie is het belangrijk om even stil te liggen. Verder voelt of merkt u niets van dit onderzoek.

Röntgenfoto van hart en longen

Met dit onderzoek worden inwendige organen met röntgenstralen op een fotografische plaat of een televisiescherm zichtbaar gemaakt. Zo kunnen eventuele afwijkingen worden ontdekt. De röntgenstralen dringen door het lichaam heen zonder dat u dit merkt of voelt. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Voorzieningen

Rolstoelen

Het ziekenhuis beschikt over rolstoelen. Deze staan bij de ingang van het ziekenhuis. Op locatie Utrecht staan ook rolstoelen bij de afdeling Radiologie. Voor het gebruik van een rolstoel hebt u een 1 euro muntstuk nodig.

Telefoon

In het ziekenhuis zijn voor bezoekers geen telefoontoestellen aanwezig. Op alle drie de locaties kunt u bij de receptie gratis een taxi bellen.

Mobiel bellen
Mobiel bellen in het ziekenhuis is toegestaan behalve op plaatsen waar dit verstorend werkt op de ziekenhuisapparatuur. Deze plaatsen zijn: de intensive care/hartbewaking, de operatieafdeling, gynaecologie, verloskunde, kinderafdeling, couveuse-afdeling, röntgen, in behandelruimten en op de poliklinieken. De plaatsen worden aangegeven met een verbodssticker of verbodsbordje. Hier moet u uw mobiele telefoon uitzetten.

Verder gelden in het Diakonessenhuis de volgende gedragsregels rond mobiel bellen:  

 • zet uw mobiele telefoon bij voorkeur op stil- of trilstand;  
 • praat niet te hard;  
 • zoek een plek waar u andere mensen niet stoort.

Toiletten

Op verschillende plaatsen op de polikliniek zijn toiletten. Er zijn ook rolstoeltoiletten. De medewerkers van de receptie of de gastvrouw/-heer kunnen u vertellen waar deze zijn.

Diversen

Verlies, diefstal of schade

Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal. Wij verzoeken u bij een incident altijd het meldingsformulier ‘Vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen’ in te vullen. Het helpt ons een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in het ziekenhuis, zodat wij ons beleid, daar waar nodig, op aan kunnen passen. Het formulier is digitaal beschikbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. U kunt een medewerker vragen het voor u in te vullen. Een papieren versie van het formulier is te verkrijgen bij de receptie in de centrale hal. Het door u ingevulde formulier kunt u hier achterlaten. Wij adviseren u bij verlies of diefstal ook aangifte te doen bij de politie.

Het meldingsformulier kunt u ook gebruiken als door toedoen van een medewerker schade is ontstaan aan uw bezittingen. Op basis van uw melding wordt beoordeeld of u voor een schadevergoeding in aanmerking komt. U ontvangt altijd bericht over de afhandeling van de melding.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie in de centrale hal.

Roken

Roken is overal in het ziekenhuis verboden. Ook is roken bij de hoofdingang verboden. Alleen buiten, op de daarvoor aangewezen plek, mag gerookt worden.

Rekening

De rekening voor onderzoek/behandeling in het ziekenhuis wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Zijn uw verzekeringsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende of niet bekend, dan ontvangt u de rekening thuis. Geef een overstap naar een andere zorgverzekeraar daarom altijd door als u zich meldt bij een balie in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat u van uw zorgverzekeraar een rekening krijgt voor een deel van de kosten, bijvoorbeeld als deze onder uw eigen risico vallen of als het onderzoek of de behandeling niet of niet helemaal in uw verzekering zit. Wij adviseren u om altijd te controleren of een behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Dit vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Met vragen over de vergoeding en uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Met vragen over de tarieven of over rekeningen die u van het ziekenhuis krijgt, kunt u contact opnemen met onze zorgadministratie via telefoon 088 250 6404. Informatie over de kosten van een behandeling vindt u ook op onze website.

Route

Een routebeschrijving voor de auto en het openbaar vervoer vindt u op onze website. Heeft u niet de beschikking over internet, dan kunt u de routebeschrijving aanvragen bij de afdeling Communicatie via telefoonnummer 088 250 9705.

Parkeren

Beperkte parkeergelegenheid
Met name op locatie Utrecht is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar, waardoor het op bepaalde momenten van de dag lastig kan zijn een parkeerplaats te vinden. Houd hier rekening mee als u het ziekenhuis bezoekt.

Alternatieven
Locatie Utrecht en Zeist zijn goed met het openbaar vervoer te bereiken. Persoonlijk reisadvies per openbaar vervoer vindt u op onze website. In Utrecht kunt u uw auto ook betaald parkeren bij sportcentrum Galgenwaard. Vanaf hier is het vijf tot tien minuten lopen naar het ziekenhuis.

Parkeerkosten
In Utrecht en Zeist zijn aan het parkeren kosten verbonden. De tarieven in Utrecht zijn afgestemd op de gemeentelijke parkeertarieven. Dit is om oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen van het ziekenhuis te voorkomen. De parkeertarieven per locatie vindt u op onze website.

Vergoeding vervoerskosten

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervoerskosten. Vervoerskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor het vervoer van en naar het ziekenhuis met een taxi. Wij raden u aan zelf navraag te doen over deze mogelijkheid bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten

Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. In dit hoofdstuk geven we u een overzicht van een aantal belangrijke rechten en plichten en de daaruit voortvloeiende regelingen.

Informatie en toestemming

Een hulpverlener moet in begrijpelijke taal vertellen wat er met u gaat gebeuren en waarom. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over uw ziekte of aandoening, de onderzoeken die u moet ondergaan en de voorgestelde behandeling. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een onderzoek of behandeling te kunnen geven. U mag alleen behandeld worden met uw toestemming. Is de informatie van de hulpverlener voor u niet duidelijk, niet volledig of worden vaktermen gebruikt, vraag dan om nadere uitleg.

Het recht op privacy

Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen op de hoogte zijn van uw situatie. Informatie over u mag alleen met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Alleen aan uw contactpersonen wordt informatie verstrekt over u, uw ziekte of behandeling.   Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische behandelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien of horen. U kunt vragen om het gesprek met uw hulpverlener in een aparte ruimte te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Diakonessenhuis wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan voorkomen dat een arts u vraagt hieraan mee te werken. Voordat u beslist of u dit wilt, krijgt u duidelijke (mondelinge en schriftelijke) informatie over de aard en het verloop van het onderzoek en de voor- en nadelen die deelname voor u met zich meebrengt. Uw medewerking is geheel vrijwillig. Besluit u deel te nemen, dan kunt u zich later zonder opgave van reden alsnog terugtrekken.

Verstrekken van gegevens

Naast zelf onderzoek te doen, verstrekt het ziekenhuis voor wetenschappelijk onderzoek en voor registraties patiëntengegevens aan externe instanties of registratiesystemen. Op deze manier worden uit het hele land gegevens verzameld. Dit kan wetenschappelijk veel waarde hebben voor de bestrijding van bepaalde ziekten. Het verstrekken van gegevens kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt dit navragen bij uw behandelend specialist.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor het stellen van een diagnose wordt vaak bloed, urine of ander lichaamsmateriaal onderzocht. Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleind geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: [email protected]  (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met: 088 250 6518.

Plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk ook plichten. Zo moet u de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur terecht bij het Diagnostisch Dagcentrum Ouderengeneeskunde via telefoonnummer 088 250 9115.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 maart 2022

Code: OUD05