Diagnostische pleurapunctie

U heeft een afspraak voor een diagnostische pleurapunctie in verband met vocht achter de longen. De diagnostische pleurapunctie vindt plaats op de Longbehandelkamer in het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Gebruik bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners:ja/nee
Stoppen vanaf:

Let op! Moet uw bloed gecontroleerd worden, ga dan minimaal 1 uur voordat u op de betreffende afdeling wordt verwacht naar het laboratorium.

Wat is een diagnostische pleurapunctie?

Een diagnostische pleurapunctie wordt uitgevoerd om na te gaan of er vocht tussen de longvliezen (pleurabladen) aanwezig is. Als dit het geval is, wordt het vocht via een naald afgenomen (punctie). In het laboratorium wordt onderzocht wat de aard van het vocht is.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, meld dit dan vooraf aan uw arts. Deze medicijnen moet u waarschijnlijk tijdelijk stoppen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden bij de polikliniek Longziekten en Tuberculose. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Een diagnostische pleurapunctie wordt uitgevoerd in het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de Longfunctie/behandelkamer.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De verpleegkundige vraagt u om uw bovenkleding uit te trekken of omhoog te schuiven. U neemt plaats op een krukje in een zittende voorovergebogen houding. U steunt met uw ellebogen op de onderzoekstafel. De verpleegkundige vraagt u zo stil mogelijk te blijven zitten.

De longarts stelt meestal met een echoapparaat vast waar het vocht zich bevindt. De longarts tekent de plek af op de huid. Dit is meestal aan de rugzijde tussen de ribben. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd en volgt de punctie. De prik voelt aan als een gewone ‘bloedprik’ en wordt als licht pijnlijk ervaren. Via deze punctie wordt er een beetje vocht verwijderd voor onderzoek. De arts trekt de naald terug en plakt een pleister op het wondje.

Tijdens het onderzoek krijgt u uitleg van een verpleegkundige. U kunt ook vragen stellen Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Na het onderzoek

Naar huis

U mag na het onderzoek weer naar huis. Het is verstandig om een half uur na het onderzoek rustig aan te doen. Daarom adviseren we u om met de auto of het openbaar vervoer naar huis te gaan (niet met de fiets). Als u thuis benauwd wordt, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten en Tuberculose. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De uitslag

Na de pleurapunctie wordt het vocht onderzocht in het laboratorium. Dit onderzoek duurt enkele dagen. De longarts bespreekt de uitslag met u tijdens het eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Risico's en mogelijke complicaties

In een enkel geval treedt bij een pleurapunctie een kleine luchtlekkage op, waardoor u een klaplong (pneumothorax) kunt krijgen. Als er een klaplong ontstaat, wordt deze verholpen door een dun slangetje (drain) in de borstholte te plaatsen om de lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer ontplooien. U verblijft dan enkele dagen op de verpleegafdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten en Tuberculose. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 30 juli 2021

Code: LONG11