Dorstproef

Binnenkort wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen voor een dorstproef. In deze folder vindt u informatie over de dorstproef en over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Wat is een dorstproef?

De hoeveelheid urine die wordt aangemaakt wordt geregeld door verschillende systemen in het lichaam. Met name de wisselwerking tussen hersenen en nieren is van belang. De hersenen maken antidiuretisch hormoon (ADH) aan om de urineproductie te reguleren. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van een langer bestaande grote urineproductie, wordt de dorstproef gedaan. De dorstproef houdt in dat u gedurende 1 dag niets mag drinken. Als er weinig vocht in het lichaam wordt opgenomen (dorsten), zullen uw hersenen daarop reageren door ADH te maken. Als reactie hierop zal de nier de urine gaan concentreren en minder urine uitscheiden. Tijdens het dorsten wordt de waarde van het ADH en de concentratie van de urine gecontroleerd. Hieruit kan de arts opmaken wat er gebeurt in het lichaam als er geen vocht het lichaam in komt.

Voorbereidingen

Medicijngebruik

U mag uw medicijnen in principe gebruiken zoals u gewend bent. Het gebruik van sommige medicijnen moet u op dag van het onderzoek thuis, of vanaf de start van het onderzoek, tijdelijk stoppen. Uw arts informeert u hierover.

Opname

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling. Uw gegevens worden met u doorgenomen en de verpleegkundige brengt u naar de kamer waar u tijdens het onderzoek zult verblijven.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Tijdens het onderzoek vinden zes bloedafnames plaats. Hiervoor krijgt u een infuus in uw linker- of rechterarm. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Om 8.30 uur start het onderzoek. Vanaf dat moment vinden er regelmatig bloedafnames plaats en wordt uw urine nagekeken. Hiervoor moet u de urine tijdens uw opname  opvangen. Het is belangrijk dat u niet wacht met plassen tot de blaas volledig vol is, maar elk uur probeert de blaas leeg te plassen en deze urine direct af te leveren bij de verpleegkundige. U wordt regelmatig gewogen en ook uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd. Tijdens het onderzoek mag u de afdeling niet verlaten, ook niet om te roken.

Tijdens de dorstproef krijgt u een maaltijd. U mag niet drinken. Het is dus van belang hier in de keuze van de maaltijd mee rekening te houden. Voeding die vocht bevat zoals fruit en vla is niet toegestaan. Om de dorstprikkel te beperken wordt zout beleg afgeraden.

De dorstproef duurt doorgaans van 8.30 tot 17.00 uur, maar kan op basis van bloed- en/of urine uitslagen, bloeddruk en gewicht eerder worden beëindigd.

Als de dorstproef beëindigd is, krijgt u een injectie met het hormoon desmopressine (Minrin®). Hiermee kan de arts bepalen wat het concentratievermogen van de nieren is. Direct hierna mag u weer drinken. Een uur en twee uur na de toediening van het hormoon moet nog nogmaals uitplassen. Vervolgens mag u naar huis.

U krijgt  het advies mee om in de eerste 16 uur niet meer vocht te drinken dan twee keer de hoeveelheid die u tijdens de dorstproef heeft uitgeplast.

Bijwerkingen

Wanneer u zich niet goed voelt is het belangrijk om dit bij uw verpleegkundige of arts aan te geven. Bijwerkingen waar u last van kunt krijgen zijn: droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid.

Naar huis

Als de dorstproef is beëindigd mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor een controle bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling en/of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling 3 AB (Utrecht)
Afdeling 3A: 088 250 6115
Afdeling 3B: 088 250 6098

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: INT22