Droge ogen

Bij u zijn droge ogen geconstateerd. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan beschreven is.

Wat zijn droge ogen?

Normaal gesproken moet er over het oog altijd een laagje vocht liggen, de zogeheten traanfilm. Bij droge ogen is er iets mis met dit vochtlaagje. De traanfilm dient om het oog glad te houden en te beschermen tegen de buitenlucht. De traanfilm bestaat uit drie laagjes: een slijmlaagje, een waterlaagje en een olielaagje. De slijmachtige binnenste laag van de traanfilm zorgt ervoor dat het waterlaagje zich gelijkmatig over het oog verdeelt. Dat waterlaagje houdt het oog schoon van vuil en stof. Het olieachtige buitenste laagje van de traanfilm voorkomt dat het traanvocht te snel verdampt. Elke keer dat u met uw ogen knippert, wordt het traanvocht in een dun laagje gelijkmatig verdeeld over het oog. 
Als één van de laagjes van de traanfilm ontbreekt of onvoldoende is, ontstaan droge ogen. U krijgt dan last van één of meer van de volgende symptomen: 

 • branderige ogen en/of het gevoel dat er zand in uw ogen zit; 
 • stekende ogen; 
 • rode ogen; 
 • slijmafscheiding uit de ogen; 
 • overmatig tranende ogen; 
 • wisselend zicht.

Het overmatig tranen van de ogen komt regelmatig voor doordat de ogen juist geïrriteerd zijn door droge ogen. Echter bij overmatig tranen zijn de geproduceerde tranen te waterig van samenstelling en hierdoor lossen ze de problemen van droge ogen niet op. Als er langdurig problemen zijn van droge ogen kunnen er oppervlakkige beschadigingen van het hoornvlies ontstaan. Dit kan volledig verdwijnen als de droge ogen behandeld worden.

Oorzaken

Droge ogen hebben verschillende oorzaken. De volgende zaken kunnen van invloed zijn:

 • leeftijd: oudere mensen hebben meer kans op droge ogen; 
 • ontsteking van de ooglidranden; 
 • dragen van contactlenzen; 
 • gebruik van bepaalde geneesmiddelen; 
 • hormonen; 
 • bepaalde auto-immuunziekten zoals het syndroom van Sjögren. 

Maar ook een lage luchtvochtigheid, stoffige omgeving of langdurig kijken naar een beeldscherm kunnen een rol spelen.

Onderzoek

Om de diagnose ‘droge ogen’ te stellen onderzoekt de optometrist en/of de oogarts uw ogen met een biomicroscoop. Dit is een apparaat met een lampje en een microscoop eraan. De optometrist / oogarts kan hiermee goed naar uw oog kijken en de traanfilm beoordelen. Daarna kunnen zo nodig nog testen gedaan worden om extra informatie te krijgen. Zo kan de optometrist / oogarts met behulp van een kleurstof kijken hoe snel de traanfilm opdroogt. De hoeveelheid traanvocht die het oog produceert wordt gemeten met de 'phenol red test' waarbij een dun draadje gedurende 15 seconden onder het onderste ooglid geplaatst wordt.

Adviezen bij droge ogen

Het is bij droge ogen belangrijk dat u uitdroging en irritatie van de ogen zo veel mogelijk vermijdt. U kunt voorkomen dat het traanvocht snel verdampt door de luchtvochtigheid in huis te verbeteren, bijvoorbeeld met waterbakken aan de verwarming of door de aanschaf van een luchtbevochtiger. Ook is het goed om planten in huis te hebben. Vermijd verder dingen die extra droogte of irritatie geven, zoals een ventilator, airco of rook. 
Probeer niet te lang naar een beeldscherm te kijken. Als u voor uw werk veel naar een beeldscherm kijkt, raden wij u aan regelmatig goed te knipperen met uw ogen. Zo blijft de bevochtiging van uw ogen op gang.

Behandeling

Het is vaak lastig de oorzaak van de droge ogen weg te nemen. Wel is het mogelijk om de irritatie te verminderen. Hiervoor kan de optometrist / oogarts u oogdruppels voorschrijven om het traanvocht aan te vullen (kunsttranen). Een enkele keer worden speciale contactlenzen gebruikt om beschadigingen van het hoornvlies te behandelen. Soms biedt een kleine ingreep aan de oogleden een oplossing. Door die operatie kan het oog het traanvocht beter vasthouden. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: OOG03