Druppelonderzoek met cyclogyl

U heeft een afspraak gemaakt voor een druppelonderzoek met cyclogyl. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde op locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een druppelonderzoek met cyclogyl?

Bij dit onderzoek druppelt u cyclogyl in uw oog. De druppel maakt de pupil wijd en schakelt de inwendige oogspier uit. Hierdoor is het mogelijk om objectief te beoordelen of er in één of beide ogen een brilafwijking bestaat.

Voorbereidingen thuis

Druppelen

Een uur voor u de afspraak heeft, begint u met druppelen:

  • 1 uur van tevoren: 1 druppel in beide ogen;
  • na 10 minuten: 1 druppel in beide ogen.

In totaal druppelt u dus twee keer in beide ogen. Probeer de druppel midden op het oog te laten vallen of trek het onderooglid omlaag en laat de druppel in het gevormde ‘zakje’ vallen.

Autorijden

Op de dag van het onderzoek is het, na het indruppelen van de ogen, niet toegestaan om auto te rijden. Regelt u vervoer naar het ziekenhuis.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en een zonnebril mee naar het ziekenhuis.

Zet bij uw komst naar het ziekenhuis eventueel uw zonnebril op om uw ogen te beschermen tegen het felle zonlicht.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de polikliniek Oogheelkunde.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Oogheelkunde van de locatie waar u de afspraak heeft.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De orthoptist neemt handmatig of met een apparaat de sterkte van uw ogen op. Bij een handmatige meting maakt de orthoptist hierbij gebruik van een lampje of glazen van verschillende sterkte die hij/zij voor uw oog zet.

Verricht de orthoptist de meting met een meetapparaat, dan neemt u achter dit apparaat plaats op een kruk. U zet uw kin op een kinsteun. Het apparaat meet vervolgens automatisch de sterkte van uw ogen op.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Bij- en nawerkingen

Door uitschakeling van de inwendige oogspier en de wijde pupil gaat u wazig zien. Bovendien kunt u last hebben van fel licht, zoals tl-licht en zonlicht.

Het duurt ongeveer een dag voordat de druppel is uitgewerkt.

Naar huis

Na het onderzoek mag u direct naar huis. Zet eventueel een zonnebril op tegen het (zon)licht. Houd er rekening mee dat u na het onderzoek niet zelf naar huis mag rijden. Regel daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Problemen thuis

Als er zich na het onderzoek problemen voordoen, kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Uitslag en controleafspraak

De uitslag van het onderzoek krijgt u meteen te horen. De orthoptist vertelt u of en zo ja wanneer u nog terug moet komen voor controle.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 10 december 2021

Code: OOG20