Dubbelzien (onderzoek en behandeling)

U bent verwezen naar de orthoptist in verband met dubbelzien. In deze folder vindt u meer informatie over dubbelzien en de behandeling daarvan.

Wat is dubbelzien?

Als scheelzien op latere leeftijd optreedt, is de kans op dubbelzien (diplopie) groot. De ogen zijn volledig ontwikkeld en de hersenen zijn niet meer in staat het beeld van het scheelstaande oog te onderdrukken. Het onderdrukken van een beeld wordt ook wel suppressie genoemd. Elk oog ontvangt een eigen beeld. Deze twee beelden worden doorgezonden naar de hersenen.

Als de beelden niet meer ‘samengesmolten’ kunnen worden, ziet u dubbel. Als u dubbel ziet, zal u vaak één oog dicht knijpen, een hand voor het oog houden of klagen over dubbelzien. Naast deze klachten kunt u door het dubbelzien last hebben van onzeker bewegen, misgrijpen, misstappen of het verkeerd inschatten van afstanden.

Oorzaken

Mogelijke oorzaken zijn:

  • langer bestaand scheelzien;
  • verlies van samenwerking tussen beide ogen door bijvoorbeeld ziekte of leeftijd;
  • letsel door een ongeluk;
  • een neurologische afwijking;
  • een onderliggende systemische aandoening, zoals suikerziekte, problemen met de werking van de schildklier of een hoge bloeddruk;
  • een oogbewegingsstoornis.

Diagnose en behandeling

Allereerst kijkt de orthoptist of er dubbelbeelden zijn, die zijn ontstaan door langer bestaand scheelzien of verlies van de samenwerking tussen uw ogen. Is dit niet het geval dan onderzoekt de orthoptist welke oogspier(en) en/of hersenzenuw(en) niet goed werken. De orthoptist stelt de diagnose. Mocht naar aanleiding van deze diagnose verder onderzoek gewenst zijn, dan verwijst de orthoptist u door. U kunt hierbij denken aan een verwijzing naar de neuroloog of internist.

De orthoptist volgt daarnaast het verloop van de ziekte, begeleidt u en start indien mogelijk een behandeling, zodat het dubbelzien zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Dat kan door speciale plakprisma’s op de bril te plakken of door één oog af te dekken. Pas bij een stabiele situatie is verdere behandeling, zoals een scheelzienoperatie of een speciale brilcorrectie met ingeslepen prisma's mogelijk. De orthoptist zal u hierin adviseren.

Vragen

Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde. 

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 10 december 2021

Code: OOG18