ECG maken met een Kardia 6L

U gaat zelf een ECG maken met een Kardia 6L. Dit heeft uw cardioloog met u besproken. De cardiotechnicus heeft u hiervoor een Kardia 6L-apparaat meegegeven of geeft deze binnenkort aan u mee. In deze folder leest u hoe u de Kardia 6L gebruikt, hoe u het ECG naar de cardiotechnicus stuurt en hoe de cardiotechnicus uw ECG verwerkt.

Wat is een Kardia 6L?

Een Kardia 6L is een draagbaar EGC-apparaat. Een ECG registreert uw hartritme (ECG = elektrocardiogram). U kunt met de Kardia 6L zelf uw hartritme registreren of opnemen. Via een app koppelt u de Kardia 6L aan uw smartphone (Android of iOS). Daarna kunt u op ieder gewenst moment uw hartritme opnemen, minimaal 30 seconden. De Kardia 6L kan geen ECG-gegevens opslaan of versturen. Dat doet u via de app en e-mail.

Afbeelding van een Kardia 6L apparaat

De app

Voordat u de Kardia 6L kunt gebruiken, moet u de bijbehorende app downloaden op uw smartphone. U doet dit via de Google Play Store of Apple App Store. Als u de app voor het eerst opent, moet u een account aanmaken. Daarna kiest u de optie 'Uw Kardia 6L-apparaat koppelen'. De app vertelt u daarna wat u moet doen om de Kardia 6L te koppelen met uw smartphone.

Een ECG maken

De Kardia 6L slaat alleen uw huidige hartritme op. Het is dus belangrijk dat u deze gebruikt op het moment dat u klachten heeft. Als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het hartritme, doet u het volgende:

 • Zorg dat bluetooth ingeschakeld is op uw smartphone.
 • Open de Kardia 6L app.
 • Kies 'Registreer ECG'.
 • U ziet nu twee opties om het ECG te maken. Optie 2 heeft onze voorkeur.

  Optie 1: ECG  met 2 elektrodes (1 kanaal)
  Leg één of twee vingers van de linkerhand op de linkerelektrode en leg één of twee vingers van de rechterhand op de rechterelektrode. Als beide elektrodes goed contact maken met uw vingers begint de registratie van 30 seconden.

  Optie 2: ECG met 3 elektrodes (6 kanalen)
  Leg één of twee vingers van de linkerhand op de linkerelektrode en leg één of twee vingers van de rechterhand op de rechterelektrode. Plaats de onderkant van de Kardia 6L op uw linkerenkel, linkerbovenbeen of linksonder op de buik. Als alle elektrodes goed contact maken begint de registratie van 30 seconden.
 • Na de registratie vraagt de app of het ECG van uzelf is. 
  Kies 'Ja' als dat zo is. Uw persoonsgegevens worden dan op de pdf van het ECG weergegeven.
  Kies 'Nee, het was een gast' als dat niet zo is. Er komen dan geen persoonsgegevens op de pdf van het ECG.
 • Als u wilt, kunt u nu een notitie toevoegen. Bijvoorbeeld wat voor klachten ('symptomen') uw had en wat u deed op het moment van de registratie ('activiteiten').
 • Kies daarna rechts bovenin 'Bewaar'.
 • Kies 'PDF downloaden'.
 • De app vraagt nu of u wachtwoordbeveiliging wilt toepassen. Deze stap mag u overslaan. Als u toch een wachtwoord wilt gebruiken, neem dan cardio2021 als wachtwoord. Onze cardiotechnici kunnen het ECG dan met dit wachtwoord openen.

Een ECG mailen

Mail de pdf naar [email protected] Zet in deze mail altijd uw achternaam, geboortedatum en uw burgerservicenummer (BSN). En beschrijf de klachten die u had tijdens de registratie, als u dat niet in de notitie heeft gezet.

Voor het doormailen volgt u deze stappen:

 1. Open de pdf van het ECG met Acrobat en kies ‘Delen’.
 2. Vervolgens kiest u ‘Kopie delen’.
 3. Kies uw mailprogramma.
 4. Open uw mailprogramma en selecteer de pdf van het ECG

Beveiligd verzenden

Om mails met vertrouwelijke inhoud beveiligd te verzenden gebruikt het Diakonessenhuis het programma Zorgmail. Als patiënt bent u niet verplicht om uw gegevens beveiligd naar ons te mailen. U bepaalt zelf of u uw mail beveiligd of onbeveiligd wilt verzenden.

De cardiotechnicus vraagt u tijdens de instructie of u Zorgmail wilt gebruiken. Als u dat wilt, sturen wij u eerst eenmalig een mail via Zorgmail. Als u deze beveiligde mail opent, kunt u een ‘reply’ (antwoord) naar ons verzenden. Let op: iedere keer dat u ons een ECG wilt mailen moet u met een SMS-code toegang krijgen tot deze mail. Dan pas kunt u een beveiligde reply sturen. In Zorgmail kunt u via het paperclip-icoon de pdf toevoegen.

Analyseren van uw ECG

De cardiotechnici analyseren uw ECG. Dit proberen zij iedere werkdag voor 13.00 uur te doen. Als u na 13.00 uur een ECG stuurt en u wilt dat dit nog dezelfde dag wordt geanalyseerd, neem dan contact op met het ziekenhuis. Hoe u dat doet, leest u onder 'Contact opnemen'.

De cardiotechnici bekijken e-mails van maandag tot en met vrijdag. Registraties die u in het weekend maakt, worden op maandag bekeken. Als u denkt dat het ECG eerder moet worden geanalyseerd, neem dan contact op met uw huisartsenpost. De huisarts kan eventueel contact opnemen met de dienstdoende cardioloog.

Uitslag

Wij bellen de uitslag alleen aan u door als u dit heeft afgesproken met de cardioloog en de cardiotechnicus. Bij ernstige afwijkingen bellen wij echter altijd.

Tips voor een goede registratie

 • Soms is de huid te droog waardoor de elektrodes geen goed contact maken met de huid. Het lukt dan niet een registratie te maken. De huid licht vochtig maken met kraanwater kan dan helpen.
 • Zorg ervoor dat u ontspannen zit terwijl u een registratie maakt. Dit voorkomt veel storing. Leg de vingers dus ontspannen op de elektrodes en druk de derde electrode zachtjes op de linkerenkel, linkerbovenbeen of links onder op de buik. Te hard drukken zorgt voor spierspanning van plaatselijke spieren waardoor stoorsignalen ontstaan.
 • Als een registratie via optie 2 (3 elektrodes) niet lukt, schakel de app dan om naar optie 1 (2 elektrodes) en probeer het opnieuw.
 • Let erop dat u de Kardia 6L zo op de huid plaatst dat het logo op een A lijkt en niet op een V:
Afbeelding van een kardia met een pijltje omhoog
Afbeelding van de vorm van een A

Het logo lijkt op een A

Kardia 6L reinigen

De Kardia 6L is niet waterdicht. Dompel deze nooit onder in water of een andere vloeistof.

U kunt de Kardia 6L reinigen met een iets vochtige doek met wat zeep of met een chlooroplossing (water met een klein beetje chloor erin). Gebruik geen schoonmaakmiddel waar alcohol in zit en geen bijtende/agressieve schoonmaakmiddelen in pure vorm zoals chloor, aceton en spiritus.

Voorwaarden bij het gebruik van de Kardia 6L

 • De Kardia 6L is een product van AliveCor. Dit bedrijf verzamelt via de app persoonlijke gegevens van u en uw telefoon. Kijk voor de voorwaarden van AliveCor in de Kardia app en op https://www.alivecor.com/tos/nl/#.
 • U heeft de Kardia 6L te leen. Het apparaat blijft eigendom van het Diakonessenhuis. Als het onderzoek klaar is, levert u het apparaat weer in bij de afdeling Hartfunctie op onze locatie Utrecht of Zeist. Het Diakonessenhuis kan u financieel verantwoordelijk houden bij verlies van de Kardia 6L.
 • De Kardia 6L is niet bedoeld om een hartaanval waar te nemen. Bij klachten die kunnen passen bij een hartaanval moet u altijd 112 bellen of contact opnemen met de huisarts. Het Diakonessenhuis is niet aansprakelijk voor het eventueel missen van een hartaanval of ernstige acute ritmestoornissen.
 • De ECG-gegevens uit de Kardia 6L die u naar ons toestuurt, worden behandeld door onze cardiotechnici. Zij sturen uw gegevens naar uw behandelend arts en slaan ze op in uw medisch dossier.
 • Uw eventueel geplaatste memo’s en/of aantekeningen worden in de analyse meegenomen.
 • Kardia 6L is bedoeld ter analyse van lichte klachten waarbij een eerder holteronderzoek onvoldoende heeft opgeleverd. Bij ernstige klachten zoals (bijna) wegvallen, misselijkheid/braken en/of pijn op de borst moet u 112 of de huisarts bellen.
 • Het ECG dat u met de Kardia 6L maakt en via e-mail naar ons toestuurt, analyseren we binnen 48 uur. Meestal is dit echter binnen 24 uur. Als we ernstige afwijkingen zien, geven we dat zo mogelijk dezelfde dag maar uiterlijk binnen 48 uur aan u door. Binnen 48 uur werken wij uw cardiologisch dossier bij en brengen wij uw behandelend cardioloog op de hoogte. Als uw cardioloog afwezig is, informeren wij zo nodig de dienstdoende cardioloog.
 • Het Diakonessenhuis verstuurt mails met persoonlijke gegevens veilig via het programma Zorgmail. Wij adviseren u uw mail naar het Diakonessenhuis ook via Zorgmail te versturen. Maar u bent niet verplicht Zorgmail te gebruiken. U verstuurt mail aan het Diakonessenhuis op eigen risico.

Contact opnemen

Heeft u vragen over het gebruik van de Kardia 6L, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden contact opnemen met onze cardiotechnici via de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer vindt u hieronder.

Telefoonnummer

Polikliniek Cardiologie Utrecht en Zeist
088 250 5040 

Er volgt een keuzemenu. Kies optie 2: poliklinische afspraken.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 6 januari 2023

Code: CAR29