Echo van het hart

U heeft een afspraak voor een echo van het hart. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie van locatie Utrecht, Zeist of Doorn. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een echo van het hart?

Met een echo wordt het hart met geluidsgolven in beeld gebracht. De echo geeft informatie over de grootte en het functioneren van de hartkamers, over de bouw en werking van de verschillende hartkleppen en over de grootte en richting van de bloedstroom.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (het liefst uiterlijk 48 uur van te voren) melden bij de polikliniek Cardiologie? U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op polikliniek Cardiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist, of op polikliniek Doorn.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de echografiekamer. Voor het onderzoek moet u het bovenlichaam ontbloten en op uw linkerzij op de onderzoektafel gaan liggen. Er worden elektroden aangebracht om uw hartritme middels een hartfilmpje (ECG) in de gaten te houden. Voor het onderzoek wordt een geluidskop gebruikt. Dit is een klein apparaat dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. De laborant brengt een doorzichtige gel op uw borst aan. Dit voelt koud aan en wordt gedaan om het contact met de huid te verbeteren. De laborant beweegt de geluidskop over uw borst om het hart vanuit verschillende richtingen te kunnen bekijken. De laborant kan u vragen om uw adem in te houden of kan wat meer druk uitoefenen op de geluidskop. Dit is nodig om scherpe opnamen te krijgen. Het kan tijdelijk een vervelend gevoel geven.

Het onderzoek is niet pijnlijk. 

Duur van het onderzoek

Het maken van de echobeelden duurt tien tot twintig minuten, afhankelijk van de vraagstelling, uw mobiliteit en hoe snel het lukt om uw hart goed in beeld te krijgen.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan een echo van het hart.

Na het onderzoek

Meestal volgt na het onderzoek nog een afspraak met de cardioloog. Daarna kunt u naar huis. Thuis kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Uitslag

De behandelend cardioloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens een eerstvolgende afspraak. Dit kan aansluitend aan het onderzoek zijn of telefonisch op een later moment.

Vragen

U kunt met uw vragen over de echo van het hart terecht bij uw behandelend arts of bij de laborant die het onderzoek verricht. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Cardiologie.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie over een echo van het hart vindt u bij de Hartstichting.

Informatielijn: 0900 3000 300

Website: www.hartstichting.nl

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 juni 2022

Code: CAR15