Echogeleide biopsie van de lever

U heeft een afspraak gemaakt voor een echogeleide biopsie van de lever (dikke naald punctie). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. Voor dit onderzoek verblijft u één dag op de afdeling Dagbehandeling. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een biopsie van de lever?

Een biopsie van de lever is een onderzoek waarbij de radioloog kleine stukjes weefsel van de lever wegneemt. Die noemen we biopten. Deze worden onderzocht in het laboratorium.

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar u de afspraak heeft.

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, zijn deze in overleg met uw behandelend arts twee dagen van tevoren gestaakt.

Ontbijt

Voordat u naar het ziekenhuis gaat mag u een licht ontbijt gebruiken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u de afspraak heeft? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Kleding

Op de afdeling krijgt u een operatiehemdje aan.

Bloedprikken

Soms moet de bloedstolling van tevoren bekend zijn. Als dat bij u nodig is wordt, prikken we van tevoren bloed.

Inbrengen infuus

De verpleegkundige controleert of de bloeduitslagen goed zijn en brengt een infuus in. Dit is een plastic naaldje dat in de onderarm blijft zitten, totdat u weer naar huis gaat.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd brengt een verpleegkundige u in uw bed naar de afdeling Radiologie.

De laborant of radioloog smeert het lichaamsdeel dat onderzocht wordt in met koude gel. Dan strijkt hij/zij met het echoapparaat over de huid om de plaats te vinden waar geprikt moet worden. De huid wordt schoongemaakt met alcohol. De laborant of radioloog geeft u een injectie voor de verdoving. Dat geeft een branderig gevoel. Hierna wordt met een klein mesje een sneetje gemaakt. Hier voelt u niets van. De radioloog gaat met een dikke naald naar binnen. De naald zit in een soort pistool. Het pistool zorgt ervoor dat het stukje weefsel snel wordt afgenomen. Bij het inbrengen van de naald kunt u even een scherpe pijn voelen. U hoort een klik en voelt van binnen een tikje. Dan wordt de naald eruitgehaald.

Meestal worden er meerdere biopten genomen op dezelfde plek. U krijgt een gaasje op de prikplek.

Na het onderzoek

De verpleegkundige brengt u weer terug naar de verpleegafdeling. Hier blijft u twee uur plat op de rug liggen. De verpleegkundige komt het eerste uur een paar keer uw bloeddruk en pols meten en het wondje controleren. Na twee uur mag u weer wat eten en drinken. Het kan zijn dat u napijn heeft, bijvoorbeeld een uitstralende pijn naar de rechterschouder. Als het na een paar uur goed met u gaat, haalt de verpleegkundige het infuus uit uw arm en kunt u weer naar huis.

Problemen

U kunt napijn hebben en een blauwe plek. Om de pijn te verlichten kunt u er een ijszak op leggen. Leg de ijszak niet direct op de blote huid, maar doe er een theedoek of kledingstuk tussen.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek is meestal na één week bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 maart 2023

Code: RAD63