Echogeleide cytologische punctie

U heeft een afspraak gemaakt voor een echogeleide cytologische punctie (dunne naald punctie). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echogeleide cytologische punctie?

Een echogeleide cytologische punctie is een onderzoek waarbij met een dunne naald cellen worden weggenomen. Deze worden in het laboratorium onderzocht.

Melden

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Hier meldt u zich op het afgesproken tijdstip.

Het onderzoek

U gaat liggen op de onderzoekstafel. De laborant of radioloog smeert het lichaamsdeel dat onderzocht wordt in met koude gel. Dan strijkt hij/zij met het echoapparaat over de huid om de plaats te vinden waar geprikt moet worden. Bijvoorbeeld de borst, de schildklier of een opgezwollen lymfeklier. Hierna wordt het plekje met alcohol schoongemaakt. De laborant of radioloog prikt met een dunne naald in het plekje en gaat wat op en neer met de naald om de cellen los te maken. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. De laborant of radioloog zuigt een aantal cellen op en strijkt deze uit op dekglaasjes. Als er niet genoeg cellen zijn, wordt er nog een keer geprikt.

Na het onderzoek krijgt u een pleister op het prikgaatje en mag u van de onderzoekstafel af.

Na het onderzoek

U kunt 's avonds een blauwe plek krijgen en wat napijn hebben.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek is meestal na één week bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag tijdens het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 mei 2022

Code: RAD66