Echogeleide drainage van ascites of een abces

U heeft een afspraak gemaakt voor een echogeleide drainage van ascites of een abces. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. Als u niet opgenomen bent, verblijft u één dag op de afdeling Dagbehandeling. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echogeleide drainage van ascites of een abces?

Een echogeleide drainage van ascites of een abces is een onderzoek waarbij een dun slangetje (katheter) wordt ingebracht om vocht of een abces af te laten lopen in een zakje. Het vocht of de abces bevindt zich meestal in de buik. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant of radioloog. Voordat het dunne slangetje wordt ingebracht, wordt de exacte drainageplaats bepaald door middel van een echo-onderzoek.

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar u de afspraak heeft. Als u al opgenomen bent, brengt een verpleegkundige u in uw bed naar de afdeling Radiologie op het tijdstip van het onderzoek.

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, zijn deze in overleg met uw behandelend arts twee dagen van tevoren gestaakt.

Ontbijt

Voordat u naar het ziekenhuis gaat mag u een licht ontbijt gebruiken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de locatie waar u de afspraak heeft? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Kleding

Op de afdeling krijgt u een operatiehemdje aan.

Bloedprikken

Soms moet de bloedstolling van tevoren bekend zijn. Als dat bij u nodig is wordt, prikken we van tevoren bloed.

Inbrengen infuus

De verpleegkundige controleert of de bloeduitslagen goed zijn en brengt een infuus in. Dit is een plastic naaldje dat in de onderarm blijft zitten, totdat u weer naar huis gaat.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd brengt een verpleegkundige u in uw bed, met een operatiehemdje aan, naar de afdeling Radiologie.

De laborant of radioloog smeert het lichaamsdeel dat onderzocht wordt in met koude gel. Dan strijkt hij/zij met het echoapparaat over de huid om de plaats te vinden waar geprikt moet worden. De huid wordt schoongemaakt met alcohol. De laborant of radioloog geeft u een injectie voor de verdoving. Dat geeft een branderig gevoel. Hierna wordt met een klein mesje een sneetje gemaakt. Hier voelt u niets van. De laborant of radioloog gaat met een drain naar binnen. Dit is een plastic slangetje met een naald erin. U kunt even een scherpe pijn voelen. De laborant of radioloog kan op het scherm zien of de drain op de goede plaats terechtkomt. Als de drain goed zit, verwijdert de laborant of radioloog de naald en blijft het slangetje achter. Hieraan wordt een zakje gekoppeld waar het vocht in loopt. Soms wordt de drain vastgehecht aan de huid. Dit voelt u niet, omdat de huid nog verdoofd is. Het wondje wordt afgedekt met een gaasje. Daarna brengt een verpleegkundige u weer terug naar de verpleegafdeling.

Na het onderzoek

Als u terug bent op de verpleegafdeling en u voelt zich goed genoeg, dan kunt u met de drain uit bed om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Let daarbij wel op dat de drain nergens achter blijft haken. Het kan zijn dat de drain enkele dagen moet blijven zitten.

Problemen

Mogelijke problemen na een drainage zijn onder andere pijn en nabloeden.

Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling, dan kunt u bij problemen de verpleegkundige van de afdeling waarschuwen. De verpleegkundige zal ook regelmatig het wondje of de achtergebleven drain controleren.

Als u na de drainage naar huis gaat, neem dan bij problemen contact op met de huisarts of de Spoedeisende hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 mei 2022

Code: RAD66