Echografie algemeen

U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echografie

Echografie is een techniek waarbij met geluidsgolven organen, spieren, pezen en bloedvaten zichtbaar worden gemaakt.

Met behulp van een echokop die hoog frequente geluidsgolven uitzendt en ontvangt, worden deze geluidsgolven vertaald naar een beeld op de monitor. De echokop wordt door de echografist(e) over de huid bewogen met een beetje gel op de huid als contactmiddel om de geluidsgolven goed te geleiden. Dit voelt koud en glibberig aan. De echokop is verbonden met een computer die er een beeld van maakt zodat de organen zichtbaar worden.

Met een echografie krijgt de arts een beeld van de grootte, de structuur en eventuele afwijkingen van organen.

Voorbereidingen

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Voorbereidingen thuis

Voor een echografie zijn over het algemeen geen speciale voorbereidingen nodig. Voor een echografie van de buikorganen zijn wel speciale voorbereidingen nodig. Informatie hierover vindt u in de folders Echografie van de bovenbuik, Echografie van de gehele buik en Echografie van de onderbuik. U krijgt deze folders toegestuurd bij het maken van de afspraak. U kunt de folders ook downloaden via de website.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie op de locatie in Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek ontbloot u het te onderzoeken lichaamsdeel. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen of zitten, afhankelijk van het onderzoek. De echografist(e) verricht het onderzoek. Regelmatig maakt de echografist(e) een afbeelding van het bewegende beeld. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Uitslag 

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens zijn bezoek op de verpleegafdeling. Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.  

Naar huis

Direct na het onderzoek mag u naar huis. U kunt uw activiteiten normaal voortzetten.

Gel verwijderen

Na het onderzoek krijgt u een handdoek waarmee u de gel kunt afvegen. Deze gel geeft geen vlekken op uw kleding als er per ongeluk wat is achtergebleven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Radiologie. U vindt de telefoonnummers onder het kopje 'Telefoonnummers'. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD47