Echografie van de bovenbuik

U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie van de bovenbuik. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echografie van de bovenbuik?

Met een echografie van de bovenbuik kunnen de meeste organen in de bovenbuik zichtbaar worden gemaakt, zoals de lever, de galblaas en de nieren. Dit onderzoek wordt onder andere verricht bij laboratoriumafwijkingen of buikklachten.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Nuchter
Het is belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek.

  • Als u het onderzoek ’s ochtends heeft (voor 12.00 uur), mag u vanaf middernacht niets meer eten en drinken.
  • Als u het onderzoek ’s middags heeft (12.00 uur of later), dan mag u ’s ochtends tot 4 uur voor het onderzoek alleen een lichte maaltijd nemen, zoals een cracker, beschuit of yoghurt, en iets drinken. Daarna mag u niets meer eten en drinken.

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die normaal innemen met een beetje water, tenzij anders met u is afgesproken.

Diabetespatiënten
Diabetespatiënten kunnen van tevoren contact opnemen met: 

  • de diëtist, als het over voeding gaat 
  • de behandelend internist, als het over medicijnen (tabletten, spuiten en dergelijke) gaat

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek moet u de buik ontbloten. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. De laborant(e) verricht het onderzoek. Om de geluidsgolven goed te geleiden, smeert de laborant(e) wat gel op uw buik. Dit voelt koud en glibberig aan. De laborant(e) wrijft met een apparaat over uw buik. Dit apparaat zendt geluidsgolven uit, die in de buik weerkaatsen (de echo) en dan door het apparaat weer worden opgevangen. Het apparaat is verbonden met een computer. De computer maakt er een beeld van, zodat de organen in de bovenbuik zichtbaar worden. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Gel verwijderen

Na het onderzoek kunt u de gel van de buik vegen, u krijgt hiervoor een handdoek.  Omdat deze gel ingedikt water is, geeft het geen vlekken op de kleding als er per ongeluk wat op de buik is achtergebleven.

Naar huis

Direct na het onderzoek mag u naar huis. U kunt uw activiteiten normaal voortzetten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.  

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 april 2023

Code: RAD15