Echografie van de gehele buik (abdomen)

U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie van de gehele buik, ook wel een echografie abdomen genoemd. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echografie van de gehele buik?

Met een echografie van de bovenbuik kunnen zowel de organen in de bovenbuik (zoals de lever, galblaas en nieren) als de organen in de onderbuik (zoals de blaas, baarmoeder en eierstokken) zichtbaar worden gemaakt. Dit onderzoek wordt onder andere verricht bij laboratoriumafwijkingen of buikklachten.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Eten en drinken
Het is belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek. Vanaf vier uur voor aanvang van het onderzoek mag u niet meer eten, drinken (behalve water) en roken. Komt u in de middag voor het onderzoek dan mag u vier uur voor het onderzoek nog een lichte maaltijd gebruiken. 

Verder is het belangrijk dat u met een volle blaas naar het onderzoek komt. Daarom vragen we u om één uur voor het onderzoek een liter water te drinken en niet meer naar het toilet te gaan. 

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die normaal innemen met een beetje water, tenzij anders met u is afgesproken.

Instructie voor diabetespatiënten
Bent u diabetespatiënt? Dan kunt u vantevoren contact opnemen met: 

  • de diëtist, als het over voeding gaat
  • de behandelend internist, als het over medicijnen (tabletten, spuiten en dergelijke) gaat

Instructie voor kinderen
Vanaf vier uur voorafgaand aan het onderzoek  mag uw kind niet meer eten. Dit geldt niet voor zuigelingen; voor hen is geen speciale voorbereiding nodig.
Verder is het belangrijk dat uw kind met een volle blaas naar het onderzoek komt. Voor kinderen jonger dan 10 jaar betekent dit: 2 glazen water drinken en niet uitplassen. Kinderen van 10 jaar of ouder vragen we om één uur voor het onderzoek een liter water te drinken en niet meer naar het toilet te gaan. Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, geldt deze voorbereiding niet. Zie ook de folder 'Echografisch onderzoek bij kinderen'.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek moet u de buik ontbloten. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. De laborant(e) verricht het onderzoek. Om de geluidsgolven goed te geleiden, smeert de laborant(e) wat gel op uw buik. Dit voelt koud en glibberig aan. De laborant(e) wrijft met een apparaat over uw buik. Dit apparaat zendt geluidsgolven uit, die in de buik weerkaatsen (de echo) en dan door het apparaat weer worden opgevangen. Het apparaat is verbonden met een computer. De computer maakt er een beeld van, zodat de organen in de bovenbuik zichtbaar worden. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Gel verwijderen

Na het onderzoek kunt u de gel van de buik vegen, u krijgt hiervoor een handdoek.  Omdat deze gel ingedikt water is, geeft het geen vlekken op de kleding als er per ongeluk wat op de buik is achtergebleven.

Naar huis

Direct na het onderzoek mag u naar huis. U kunt uw activiteiten normaal voortzetten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.  

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 maart 2024

Code: RAD43