Echografie van de halsvaten (duplex)

U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie van de halsvaten (duplex-onderzoek). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. Kijk daarom goed op welke locatie u moet zijn. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Algemeen

Doel van het onderzoek

Een duplex-onderzoek is een vaatonderzoek met behulp van een echo-apparaat. Bij dit onderzoek worden met behulp van echografie (geluidsgolven) de bloedvaten in beeld gebracht en wordt de bloedstroom ter plaatse onderzocht. Afwijkingen van de vaatwand van de betreffende vaten (slagaderverkalking) én de gevolgen hiervan op de bloedstroom door bijvoorbeeld een vernauwing, worden zo in kaart gebracht.

Een duplex-onderzoek is een patiëntvriendelijk onderzoek en is niet schadelijk voor uw lichaam.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U neemt plaats op een onderzoeksbank. Met de opnamekop (transducer) worden de bloedvaten in de hals gelokaliseerd en onderzocht door de laborant. Om het contact tussen de huid en de transducer te optimaliseren, wordt een kleine hoeveelheid gel gebruikt. Tijdens het onderzoek hoort u bloedstroomgeluiden. Het is belangrijk dat u de instructies van de laborant goed opvolgt.   

Het onderzoek is pijnloos.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Na het onderzoek

Naar huis/verpleegafdeling

U kunt direct na het onderzoek weer naar huis gaan of als u opgenomen bent in het ziekenhuis, terug naar de verpleegafdeling.

Adviezen voor thuis

Er zijn geen speciale adviezen voor de periode na het onderzoek.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. Is het onderzoek tijdens een opname verricht, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite. 

Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u de uitslag via hem/haar. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD26