Echografie van de heupen bij kinderen

U heeft voor uw kind een afspraak gemaakt voor een echografie van de heupen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor uw kind anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echografie van de heupen?

Met een echografie van de heupen kunnen eventuele afwijkingen zichtbaar en bekeken worden. Een echografie van de heupen wordt bij voorkeur uitgevoerd als uw kind drie maanden of ouder is. Voor die tijd is het veel moeilijker om eventuele afwijkingen aan te tonen of uit te sluiten.

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in de plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u de onderkleding en luier van uw kind uitdoet.

Uw kind ligt op de zij op de onderzoeksbank. Soms wordt gebruik gemaakt van een speciaal voorgevormd kussen. De laborant(e) zal het beentje in een bepaalde stand vasthouden. De laborant(e) smeert eerst wat gel op de heup en strijkt vervolgens met een apparaat, een zogenaamde transducer, over de heup. De gel voelt koud en glibberig aan. Het apparaat zendt geluidsgolven uit, die in het weefsel weerkaatsen (de echo) en door het apparaat weer worden opgevangen. Deze geluidsgolven zijn onschadelijk. De computer maakt er een beeld van, zodat de heupen zichtbaar worden. Op de helft van het onderzoek legt de laborant(e) uw kind op de andere zij. Het kan voorkomen dat de laborant(e) naar aanleiding van de echo nog een röntgenfoto van de heupen wil laten maken. Deze foto kan aansluitend aan de echo gemaakt worden. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Gel verwijderen

Na het onderzoek kunt u de gel van de heupen van uw kind vegen, u krijgt hiervoor een handdoek. Omdat deze gel ingedikt water is, geeft het geen vlekken op de kleding als er per ongeluk wat op de buik is achtergebleven.

Naar huis

Direct na het onderzoek mogen u en uw kind naar huis. 

De uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens de opname van uw kind, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. De huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.  

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD17