Echografie van de onderbuik

U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie van de onderbuik. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een echografie van de onderbuik?

Met een echografie van de onderbuik kunnen de meeste organen in de onderbuik zichtbaar worden gemaakt, zoals de blaas, de nieren, de baarmoeder en de prostaat. Dit onderzoek wordt onder andere verricht bij buikklachten of laboratoriumafwijkingen.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw blaas gevuld is. Daarom wordt u verzocht één uur voor het onderzoek één liter water te drinken en daarna niet meer naar het toilet te gaan. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek vragen we u de buik te ontbloten. Het kan zijn dat uw onderbroek iets naar beneden moet, bijvoorbeeld bij onderzoek van de lies, baarmoeder, of prostaat. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. De laborant(e) verricht het onderzoek. Om de geluidsgolven goed te geleiden, smeert de laborant(e) eerst wat gel op uw buik. Dit voelt koud en glibberig aan. De laborant(e) wrijft met een apparaat over uw buik. Dit apparaat zendt geluidsgolven uit, die in de buik weerkaatsen (de echo) en vervolgens worden opgevangen om in een beeld te worden omgezet. Zo worden de organen in de onderbuik zichtbaar gemaakt. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Volle blaas

Om de organen in uw onderbuik goed weer te geven, is het belangrijk dat u tijdens het onderzoek een volle blaas heeft. Mocht tijdens het onderzoek blijken dat uw blaas niet vol genoeg is, dan krijgt u van de laborant(e) water te drinken om dit alsnog te bereiken. Aangezien het minstens een half uur duurt voordat dit water de blaas bereikt, verzoekt de laborant(e) u om weer in de wachtkamer plaats te nemen. De laborant(e) roept u na ongeveer een half uur weer op om het onderzoek voort te zetten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Gel verwijderen

Na het onderzoek kunt u de gel van de buik vegen. U krijgt hiervoor een handdoek. Omdat deze gel ingedikt water is, geeft het geen vlekken op de kleding als er per ongeluk wat op de buik is achtergebleven.

Naar huis

Direct na het onderzoek mag u naar huis. U kunt uw activiteiten normaal voortzetten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 juni 2024

Code: RAD16