EEG na slaapdeprivatie

U heeft een afspraak gemaakt voor een EEG-onderzoek na slaapdeprivatie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische neurofysiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Algemene informatie over een ziekenhuisopname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Wat is een EEG na slaapdeprivatie?

EEG staat voor elektro-encefalografie. Het EEG-onderzoek vindt plaats nadat u een nacht niet geslapen heeft. Het doel van het onderzoek is het registreren van de elektrische activiteit van de hersenen terwijl u doezelt en in slaap valt. De kans op het vinden van afwijkingen na slaaponthouding is groter dan tijdens een normale EEG-registratie; ook als het in slaap vallen tijdens de registratie niet lukt.

Voorbereiding

Voorbereidingen thuis

  • Het is niet veilig om na het onderzoek zelf naar huis te rijden. Vraag daarom vooraf iemand om u naar huis te brengen of reis met het openbaar vervoer. 
  • In verband met het aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid wordt u verzocht de dag voor het onderzoek uw haren te wassen. Gebruik geen haarlak, gel of vet in het haar. 
  • Draag geen oorbellen als u naar het ziekenhuis komt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van opname uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Tevens raden wij u aan om iets mee te nemen om ’s nachts te doen (lectuur, puzzelboekje, handwerk).

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken.

Opname en onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling Neurologie.

Mobiele telefoon op stil
U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten, zodat u tijdens het slapen niet wakker gebeld kunt worden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De avond voordat het onderzoek plaatsvindt, wordt u opgenomen. In de nacht die volgt, moet u opblijven. De verpleegkundigen die ’s nachts dienst hebben zullen u zo goed mogelijk helpen om de nacht door te komen. Het is niet toegestaan gedurende de nacht koffie, thee, chocolademelk, cola en energiedrank (zoals Red Bull) te drinken; het opwekkende middel dat in deze dranken zit (cafeïne) kan het onderzoek beïnvloeden. Ook vragen we u zo min mogelijk te roken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

’s Ochtends wordt u naar de afdeling Klinische neurofysiologie gebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op een ziekenhuisbed. Een laborant van de afdeling Klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. Eerst tekent de laborant de plekjes op uw hoofd waar de elektroden komen. Deze plekjes worden ontvet met een korrelige pasta. Daarna bevestigt de laborant 25 elektroden met een vette pasta op uw hoofd. De vette pasta zorgt voor een goede verbinding tussen de elektroden en de hoofdhuid. De elektrische signalen vanuit de hersenen worden daardoor beter gemeten. U krijgt ook elektroden bevestigd die de hartslag meten. Het is de bedoeling dat u tijdens de EEG-opname gaat slapen. Het onderzoek is geheel pijnloos.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 1 tot 1½ uur.

Na het onderzoek

De laborant verwijdert de elektroden en haalt met een vochtig washandje zoveel mogelijk de vette pasta weg. De rest kunt u thuis met shampoo uitwassen.

Ontslag

Naar huis

Na het onderzoek kunt u naar huis. Laat u naar huis brengen of maak gebruik van het openbaar vervoer. Het is niet veilig om zelf auto te rijden. Uw reactiesnelheid is sterk verminderd omdat u een nacht niet hebt geslapen.

De uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek bij uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie of met de polikliniek Neurologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje Telefoonnummers.

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 8 februari 2022

Code: KNF02