EEG-onderzoek (elektro-encefalogram)

U heeft een afspraak gemaakt voor een EEG-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische neurofysiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een EEG-onderzoek?

EEG staat voor elektro-encefalografie. Met een EEG meten we de elektrische activiteit van uw hersenen, zodat we meer te weten komen over hoe uw hersenen functioneren.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

In verband met het aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid wordt u verzocht de dag voor het onderzoek uw haren te wassen. Gebruik geen haarlak, gel of vet in het haar. 
U wordt verzocht uw oorbellen af te doen en thuis te laten. 

  • Meenemen naar het ziekenhuis
  • Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken.
 

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling Klinische neurofysiologie. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn.

Mobiele telefoon op stil

U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten zodat deze het onderzoek niet kan verstoren.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Een laborant van de afdeling Klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. Eerst tekent de laborant de plekjes op uw hoofd waar de elektroden komen. Deze plekjes worden ontvet met een korrelige pasta. Daarna bevestigt de laborant 25 elektroden met een vette pasta op uw hoofd. De vette pasta zorgt voor een goede verbinding tussen de elektroden en de hoofdhuid. De elektrische signalen vanuit de hersenen worden daardoor beter gemeten. U krijgt ook elektroden bevestigd die de hartslag meten. Tijdens het onderzoek vraagt de laborant u enkele eenvoudige opdrachten uit te voeren, zoals uw ogen openen en sluiten, een paar minuten diep zuchten, vuisten maken en naar een plaat kijken. Ook plaatst de laborant een lamp boven u die een aantal keren flitst. Het onderzoek is geheel pijnloos.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. De registratie zelf duurt 20 tot 25 minuten. De rest van de tijd is voor het aanbrengen en verwijderen van de elektroden.

Na het onderzoek

De laborant verwijdert de elektroden en haalt met een vochtig washandje zoveel mogelijk de vette pasta weg. De rest kunt u thuis met shampoo uitwassen.

Naar huis

Na afloop van het onderzoek kunt u, als u poliklinisch bent gekomen, direct naar huis.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek op de polikliniek.
 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie of met de polikliniek Neurologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje Telefoonnummers. 

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 februari 2022

Code: KNF03