Eerste Hart Hulp

Uw huisarts, cardioloog of de ambulancedienst heeft u doorverwezen naar de Eerste Hart Hulp (EHH) van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u specifieke informatie over de gang van zaken op de EHH. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de brochure ‘Opname in het Diakonessenhuis’. Aanvullende informatie over de Hartbewaking vindt u in de folder ‘De hartbewaking’.

De afdeling

De EHH is een onderdeel van de afdeling Hartbewaking (2C). De EHH heeft 5 behandelstoelen en 3 bedden waar patiënten met (verdenking van) acute hartklachten 24 uur per dag worden opgevangen. Tijdens uw verblijf behandelen een cardioloog en/of arts-assistent cardiologie en een verpleegkundige van de Hartbewaking u. U heeft één vaste verpleegkundige die u verzorgt en begeleidt.

Neem uw legitimatiebewijs mee

In het ziekenhuis is het wettelijk verplicht dat u zich kunt legitimeren. Neem daarom bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee. Zo kunnen we controleren of we de juiste persoon voor ons hebben. Dit helpt ons om te voorkomen dat we patiënten verwisselen. Legitimatie is dus belangrijk voor uw veilige behandeling. Heeft u uw legitimatiebewijs niet bij u? Laat iemand dit dan voor u meebrengen.

Gang van zaken bij opname

Bij binnenkomst op de EHH vangt een verpleegkundige u op. Zij sluit u direct aan op een monitor. De verpleegkundige maakt een ECG (hartfilmpje), meet uw bloeddruk en temperatuur, neemt bloed bij u af en brengt soms een infuusnaald in. Een röntgenlaborant maakt een röntgenfoto van uw hart en longen als dat nodig is.

De arts-assistent en/of coassistent bespreekt met u uw lichamelijke klachten en doet lichamelijk onderzoek. Zo nodig schakelt hij andere specialisten in. Nadat de eerste onderzoeken beoordeeld zijn, wordt bepaald of er aanvullend onderzoek nodig is.

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken besluit de cardioloog het volgende:

  • U mag direct naar huis.
  • U ondergaat een kortdurende behandeling, waarna u naar huis mag.
  • U wordt opgenomen op de Hartbewaking of op de verpleegafdeling Cardiologie.
  • U wordt opgenomen op een verpleegafdeling van een ander specialisme.

De tijd dat u op de EHH verblijft varieert. De verblijfsduur is in principe maximaal 24 uur.

Contactpersoon

Voor uw eigen privacy informeren we niet iedereen over uw situatie. Daarom vragen we u namens de familie een contact persoon aan te wijzen. We bellen deze persoon als uw situatie verandert.

Deze persoon kan ons ook bellen voor informatie. Wij verzoeken de contactpersoon niet te bellen tussen 7.30 en 10.30 uur, omdat we dan druk zijn met de patiëntenzorg.

Voor medische informatie is een gesprek met de afdelingsarts mogelijk. Uw contactpersoon kan een afspraak maken via de verpleegkundige.

Bezoek

Bezoektijden zijn 10.30 - 11.30 uur en 19.00 - 20.00 uur. Er mogen 2 personen per bezoekuur op bezoek komen.

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag heeft u een ontslaggesprek met de cardioloog en verpleegkundige. Wij horen graag hoe u de zorg ervaren heeft en vragen dit dan ook tijdens ontslaggesprek aan u.

Indien nodig krijg u een vervolgafspraak en een recept voor medicatie mee naar huis. Met de medicijnlijst kunt u uw medicijnen ophalen bij de apotheek van het Diakonessenhuis (locatie Utrecht) of bij uw eigen apotheek. 

In principe krijgt u een ontslagbrief mee van de arts, zodat u deze bij terugkerende klachten aan ambulance of huisarts kunt laten zien. De ontslagbrief wordt ook digitaal naar uw huisarts gestuurd. 

Problemen

Mocht u opnieuw klachten krijgen, neem dan contact op met uw huisarts of 112.

Teamhoofd

Het teamhoofd van de Eerste Hart Hulp is Marijke van der Velde.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige van de afdeling.

Telefoonnummers

Hartbewaking / Eerste Hart Hulp (2C)
088 250 7500

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 september 2023

Code: CAR05